Item 1 of 0
  Agrosimex logo

  Wołek 500 EC Twój Ogród - środek owadobójczy

  Marka: Twój Ogród

  Grupa upraw: Dezynsekcja pustych pomieszczeń, Dezynsekcja nasion, Pszenica, Pszenżyto, Jęczmień, Owies

  Przeznaczenie: uprawy rolnicze

  Substancja czynna: Pirymifos metylowy

  Cena

  Cena

  Produkt chwilowo niedostępny

  Wysyłka 48h

  Powiadomienie o dostępności

  Aby powiadomić Cię o dostępności, musisz być zalogowany.
  Opis produktu i specyfikacja
  Dawkowanie
  Do pobrania
  Opinie
  Usługi
  Możesz potrzebować także
  Proponowane produkty

  Opis produktu - Wołek 500 EC Twój Ogród - środek owadobójczy

  Agrofag: Wołek zbożowy, Spichrzel surynamski, Trojszyk ulec

  Wołek 500 EC Twój Ogród - środek owadobójczy

  • Zwalcza szkodniki magazynowe: wołek, trojszczyk, spichrzel,
  • Wydajny - 200ml produktu wystarcza na 2l oprysku,
  • W wygodnej formie koncentratu.

  Wołek 500 EC- środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Wykazuje działanie kontaktowe, żołądkowe i gazowe. Przeznaczony do dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych oraz nasion siewnych przeznaczonych do konsumpcji.

  Wołek 500 EC Twój Ogród - środek owadobójczy

  Środek zwalczający szkodniki magazynowe Wołek 500 EC Twój Ogród - zawartość substancji czynnej:

  • pirymifos metylowy (związek z grupy fosforoorganicznych- 50g/l (49,02%).

  Inne substancje niebezpieczne niebędące substancją czynną: solwent nafta, węglowodory lekkie aromatyczne.

  Wołek 500 EC Twój Ogród - środek owadobójczy - wydajny

  Wołek 500 EC Twój Ogród - zwalczane szkodniki:

  • Wołek zbożowy,
  • Trojszczyk ulec,
  • Spichrzel surynamski.

  Środek Wołek 500 EC Twój Ogród - zastosowanie:

  • Puste pomieszczenia,
  • Nasiona siewne do konsumpcji (pszenica pszenżyto, jęczmień, owies).

  Środek owadobójczy Wołek 500 EC Twój Ogród - sporządzanie cieczy użytkowej:

  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza lub zamgławiacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza lub zamgławiacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza lub zamgławaicza z przygotowaną cieczą użytkową. Sporządzoną ciecz użytkową zużyć tego samego dnia.

  Wołek 500 EC Twój Ogród - środek owadobójczy

  Wołek 500 EC Twój Ogród - okres prewencji i okres karencji:

  Okres prewencji - okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

  • Dla ludzi - 7 dni.

  Okres karencji - okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej:

  • Nie dotyczy.

  Okres karencji dla pasz - okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami:

  • Nie dotyczy.

  Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

  • Nie dotyczy.

  Wołek 500 EC Twój Ogród - wskazówki dotyczące stosowania:

  • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
  • Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
  • Nie wdychać oparów.
  • Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
  • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Środek ochrony roślin przechowywać:
   - w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
   - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
   - z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/ otwartego ognia/gorących powierzchni.
   - palenie wzbronione,
   - w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu,
   - w pojemniku szczelnie zamkniętym, w temperaturze 0 – 30°C.
  • Zebrać wyciek.
  • Pierwsza pomoc:
   - W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem zatruć/ lekarzem. Nie wywoływać wymiotów.
   - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
  • Objawy zatrucia: Pocenie, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni. Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana jest przyczyna skażenia: przerwać pracę, zdjąć zanieczyszczoną odzież, umyć zanieczyszczoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu etykietę.
  • Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

  Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

  Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwa. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

  Specyfikacja

  Marka: Twój Ogród

  Grupa upraw: Dezynsekcja pustych pomieszczeń, Dezynsekcja nasion, Pszenica, Pszenżyto, Jęczmień, Owies

  Przeznaczenie: uprawy rolnicze

  Substancja czynna: Pirymifos metylowy

  Cena

  Dawkowanie - Wołek 500 EC Twój Ogród - środek owadobójczy

  Opinie - Wołek 500 EC Twój Ogród - środek owadobójczy

  Usługi

  Produkt chwilowo niedostępny.

  Powiadomienie o dostępności

  Aby powiadomić Cię o dostępności, musisz być zalogowany.

  Dostaniesz maila, jak tylko wybrany produkt pojawi się w sprzedaży.

  Dlaczego Agrosimex?

  Ponad 7000 produktów wysokiej jakości

  25 sklepów detalicznych

  Na rynku od 1991 roku

  Tylko oryginalne produkty

  100% Polska firma