Item 1 of 0
  Agrosimex logo

  Taifun Hobby 360 SL Twój Ogród - środek na chwasty jednoliścienne i dwuliścienne

  Marka: Twój Ogród

  Grupa upraw: Ogródki działkowe, Ogródki przydomowe, Po zbiorze, Przed rozpoczęciem upraw pożniwnych, Tereny przeznaczone przed przyszłą uprawę, Drzewa owocowe, Krzewy ozdobne, Tereny nieużytkowane rolniczo Zobacz wszystkie

  EAN: 5900644532828

  Przeznaczenie: uprawy ogrodnicze uprawy sadownicze szkółki drzew i krzewów

  Substancja czynna: Glifosat

  Pojemność
  Cena
  Pojemność:
  100ml
  250ml
  500ml
  Pojemność

  Cena

  Pojemność:
  100ml
  250ml
  500ml

  Ilość:

  Produkt dostępny

  Wysyłka 48h

  36,78 zł za 1szt.
  Cena netto: 34,06 zł

  Zobacz historię ceny

  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14
  Opis produktu i specyfikacja
  Dawkowanie
  Do pobrania
  Opinie
  Usługi
  Możesz potrzebować także
  Proponowane produkty

  Opis produktu - Taifun Hobby 360 SL Twój Ogród - środek na chwasty jednoliścienne i dwuliścienne

  Agrofag: Babka zwyczajna, Chwastnica jednostronna, Gwiazdnica pospolita, Jasnota purpurowa, Komosa biała, Koniczyna biała, Mniszek pospolity, Perz właściwy, Pępawa zielona, Powój polny Zobacz wszystkie

  Taifun Hobby 360 SL - środek chwastobójczy zwalczający chwasty wraz z korzeniami

  • Na chwasty totalne,
  • Działanie widoczne po upływie 7-10 dni,
  • Całowicie rozprawia się z problemem już po 2-3 tygodniach,
  • Zwalcza szeroką gamę chwastów,
  • Zwalcza również trawę,
  • Do stosowania w ogrodach, na działkach, na ścieżkach oraz przy ogrodzeniach,
  • W formie koncentratu.

  Taifun Hobby 360 SL to herbicyd nieselektywny o działaniu układowym do stosowania nalistnego. Występuje w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL). Zwalcza jednoliścienne oraz dwuliścienne chwasty wraz z korzeniami, a także trawę. Przeznaczony do zwalczania chwastów w ogrodzie, na działce, przy drzwekach oraz krzewach owocowych oraz na ścieżkach, chodnikach i przy ogrodzeniach.

  Środek ochrony roślin Taifun Hobby 360 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

  Herbicyd Taifun Hobby 360 SL - działanie na chwasty:

  Środek Taifun Hobby 360 SL pobierany jest przez zielone części roślin (zielone pędy, liście i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszczany po całej roślinie. Na końcu dociera do podziemnych części roślin (korzenie, rozłogi itp.) i powoduje ich zamieranie.

  Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7–10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po 2–3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

  Środek chwastobójczy Taifun Hobby 360 SL - zawartość substancji czynnej:

  • glifosat w postaci soli izopropyloaminowej (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l (30,85 %).

  Taifun Hobby 360 SL - środek chwastobójczy na mlecze

  Taifun Hobby 360 SL - zwalczane chwasty:

  Chwasty wrażliwe w dawce 30ml/100m2:

  • babka zwyczajna,
  • chwastnica jednostronna,
  • gwiazdnica pospolita,
  • komosa biała,
  • koniczyna biała,
  • mniszek pospolity,
  • perz właściwy,
  • przymiotno kanadyjskie,
  • starzec zwyczajny,
  • stokłosa miękka,
  • tasznik pospolity,
  • wiechlina roczna.

  Chwasty wrażliwe w dawce 40ml/100m2:

  • wszystkie chwasty wrażliwe na dawkę 30ml/100m2, a także:
  • pępawa zielona,
  • powój polny,
  • rogownica pospolita,
  • rumianek pospolity,
  • życica trwała.

  Chwasty wrażliwe w dawce 62,5ml/100m2:

  • wszystkie chwasty wrażliwe na dawkę 40ml/100m2, a także:
  • bodziszek drobny,
  • jasnota purpurowa,
  • ślaz zaniedbany,
  • wierzbownica gruczołowata.

  Środek na chwasty Taifun Hobby 360 SL - gdzie stosować?

  • Ogrody działkowe i przydomowe, po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw jesiennych.
  • Tereny przeznaczone pod przyszłą uprawę roślin (przed założeniem ogrodu działkowego lub przydomowego).
  • Drzewa owocowe i krzewy ozdobne.
  • Tereny nieużytkowane rolniczo - ścieżki, szczeliny kostki brukowej i płyt chodnikowych, wzdłuż fundamentu budynku, płotów, murów i innych ogrodzeń, dróg dojazdowych, wzdłuż żywopłotów i ścieżek cmentarnych.

  Taifun Hobby 360 SL - środek chwastobójczy na koniczynę

  Taifun Hobby 360 SL Twój Ogród - następstwo roślin:

  Na powierzchni, gdzie stosowano Taifun Hobby 360 SL, można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5 - 7 dniach.

  Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: 5-7 dni.

  Herbicyd Taifun Hobby 360 SL - okres prewencji i okres karencji:

  Okres karencji - okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej:

  • Nie dotyczy.

  Okres prewencji - okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

  • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

  Środek chwastobójczy Taifun Hobby 360 SL - sporządzanie cieczy użytkowej:

  Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Do opakowania ze środkiem dołączono naczynie miarowe. Ciecz użytkową sporządzić w następujący sposób: do opryskiwacza wlać połowę potrzebnej ilości wody, następnie całą wymaganą ilość środka, zamknąć szczelnie opryskiwacz i ciecz użytkową wymieszać zgodnie z instrukcją obsługi dla danego typu opryskiwacza. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Uzupełnić wodę do potrzebnej ilości, ciecz ponownie dokładnie wymieszać i niezwłocznie zużyć. W czasie opryskiwania okresowo mieszać ciecz w zbiorniku. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

  Tainfun Hobby Twój Ogród - wydajność

  Taifun Hobby 360 SL - wskazówki dotyczące stosowania:

  • Środka ochrony roślin Taifun Hobby 360 SL nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.
  • Opryskiwać najlepiej w bezwietrzny dzień, ewentualnie podczas bardzo słabego wiatru niestwarzającego możliwości znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i wykonującego zabieg. Używać opryskiwacza z osłonami.
  • Opryskiwać dokładnie wszystkie zielone części chwastów unikając ściekania cieczy użytkowej.
  • Rośliny rosnące w pobliżu i glebę zabezpieczyć przykrywając je np. folią plastikową.
  • Po wyschnięciu cieczy folię złożyć górną stroną do środka, aby podczas kolejnego jej użycia, czystą (nie pryskaną środkiem) stroną nakładać na zabezpieczane rośliny.
  • Unikać chodzenia po powierzchni uprzednio opryskiwanej, ze względu na możliwość uszkodzenia uprawianych roślin cieczą użytkową przenoszoną na obuwiu.
  • Nie dopuścić do przedostania się środka do wody używanej do podlewania roślin, jak również do zbiorników i cieków wodnych.
  • Środka nie stosować:
   - przed wschodami chwastów,
   - na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin,
   - na rośliny mokre,
   - przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu).
  • Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
   - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym,
   - nakładania się cieczy użytkowej na stykach miejsc na których jest wykonywany oprysk.

  Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

  Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwa. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

  Specyfikacja

  Marka: Twój Ogród

  Grupa upraw: Ogródki działkowe, Ogródki przydomowe, Po zbiorze, Przed rozpoczęciem upraw pożniwnych, Tereny przeznaczone przed przyszłą uprawę, Drzewa owocowe, Krzewy ozdobne, Tereny nieużytkowane rolniczo Zobacz wszystkie

  EAN: 5900644532828

  Przeznaczenie: uprawy ogrodnicze uprawy sadownicze szkółki drzew i krzewów

  Substancja czynna: Glifosat

  Pojemność
  Cena

  Dawkowanie - Taifun Hobby 360 SL Twój Ogród - środek na chwasty jednoliścienne i dwuliścienne

  Opinie - Taifun Hobby 360 SL Twój Ogród - środek na chwasty jednoliścienne i dwuliścienne

  Usługi

  Cena brutto:
  36,78 zł za 1szt.
  Cena netto: 34,06 zł

  Zobacz historię ceny

  Produkt dostępny

  Wysyłka 48h

  Ilość:
  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14

  Dlaczego Agrosimex?

  Ponad 7000 produktów wysokiej jakości

  25 sklepów detalicznych

  Na rynku od 1991 roku

  Tylko oryginalne produkty

  100% Polska firma