Item 1 of 0
  Agrosimex logo
  Polecane przez doradców

  Hajmon 250 EC (difenokonazol) Synthos Agro - fungicyd

  Marka: Synthos Agro

  Uprawa: Ziemniak, Grusza, Marchew, Rzodkiew, Brukiew, Chrzan, Salsefia, Rzepa Zobacz wszystkie

  EAN: 5907660106637

  Przeznaczenie: uprawy sadownicze uprawy warzywne uprawy ogrodnicze uprawy rolnicze

  Substancja czynna: Difenokonazol

  Pojemność
  Cena
  Pojemność:
  1l
  5l
  Pojemność

  Cena

  Pojemność:
  1l
  5l

  Ilość:

  Produkt dostępny

  Wysyłka 48h

  85,64 zł / szt.

  Zobacz historię ceny

  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14
  Opis produktu i specyfikacja
  Dawkowanie
  Do pobrania
  Opinie
  Usługi
  Zamienniki
  Możesz potrzebować także
  Proponowane produkty

  Opis produktu - Hajmon 250 EC (difenokonazol) Synthos Agro - fungicyd

  Agrofag: Alternarioza, Brunatna plamistość liści, Chwościk, Czerń krzyżowych, Drobna plamistość liści drzew pestkowych, Mączniak prawdziwy, Parch gruszy, Parch jabłoni, Rdza, Rdza brunatna Zobacz wszystkie

  Hajmon 250 EC Synthos Agro - środek grzybobójczy

  • Szerokie spektrum działania - zarówno pod względem upraw jak i zwalczanych chorób,
  • W formie wydajnego koncentratu,
  • Stosowanie zapobiegawcze jak i interwencyjne.

  Hajmon 250 EC - fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Wykazuje działanie układowe (systemiczne) - wnika do rośliny i krąży w niej wraz z sokami, niszcząc grzyba znajdującego się w roślinie. Środek przeznaczony jest do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

  Środek przeznaczony do stosowania w rolnictwie i sadownictwie przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych lub opryskiwaczy ręcznych.

  Fungicyd Hajmon 250 EC - zawartość substancji czynnej:

  Środek ochrony roślin Hajmon 250 EC - zastosowanie w uprawach:

  • Burak cukrowy
  • Jabłoń,
  • Pszenica ozima,
  • Pszenżyto ozime,
  • Rzepak ozimy,
  • Wiśnia,
  • Ziemniak.

  Małoobszarowo:

  • Brukiew,
  • Burak ćwikłowy,
  • Chrzan,
  • Czereśnia,
  • Grusza,
  • Marchew,
  • Pasternak,
  • Pietruszka korzeniowa,
  • Róża uprawiana w polu,
  • Rzepa,
  • Rzodkiew,
  • Salsefia,
  • Seler korzeniowy,
  • Topinambur.

  Środek grzybobójczy Hajmon 250 EC Synthos Agro - zwalczane choroby grzybowe:

  • Alternarioza ziemniaka (średni poziom skuteczności),
  • Brunatna plamistość liści (średni poziom skuteczności),
  • Chwościk buraka,
  • Czerń krzyżowych,
  • Drobna plamistość liści drzew pestkowych,
  • Mączniak prawdziwy zbóż i traw,
  • Parch jabłoni,
  • Rdza brunatna,
  • Septoriozy liści (średni poziom skuteczności),
  • Zgnilizna twardzikowa.

  Małoobszarowo również:

  • Alternarioza,
  • Mączniak prawdziwy,
  • Parch gruszy,
  • Rdza.

  Środek Hajmon 250 EC Synthos Agro - okres karencji i okres prewencji:

  Okres krencji - okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej:

  • rzepak ozimy – 74 dni,
  • jabłoń, wiśnia, grusza, czereśnia – 28 dni,
  • marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, rzodkiew, chrzan, topinambur, salsefia, rzepa, brukiew, burak ćwikłowy – 14 dni,
  • pszenica ozima, pszenżyto ozime – 62 dni,
  • ziemniak – 14 dni,
  • burak cukrowy – 35 dni,
  • róża (uprawiana w polu) – nie dotyczy.

  Okres karencji dla pasz - okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami:

  • zielonych części roślin rzepaku, marchwi, pietruszki, selera korzeniowego, pasternaka, rzodkwi, chrzanu, topinamburu, salsefii, rzepy, brukwi i buraka ćwikłowego, traktowanych środkiem, nie przeznaczać do celów paszowych;
  • pszenica ozima, pszenżyto ozime – 62 dni;
  • burak cukrowy – 35 dni.

  Okres prewencji - okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

  • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

  Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

  • W razie konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, nie stosować środków zawierających difenokonazol na rośliny uprawiane następczo w sezonie wegetacyjnym, w którym został uprzednio zastosowany środek.

  Hajmon 250 EC - sporządzanie cieczy użytkowej:

  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

  Środek Hajmon Synthos Agro - wskazówki dotyczące stosowania:

  • Nie stosować płatków róż do celów spożywczych.
  • Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12°C.
  • Środek zawiera substancję czynną difenokonazol (związek triazolowy, fungicydy inhibitory biosyntezy steroli – inhibitory demetylacji (SBI – DMI), wg klasyfikacji FRAC grupa 3). W ramach strategii przeciwdziałania odporności zaleca się m. in. stosowanie środka:
   – w terminach i dawkach zgodnie z etykietą,
   – przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup, o odmiennym mechanizmie działania. 
  • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
  • Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
  • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
  • Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
  • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
  • W okresie kwitnienia jabłoni i gruszy zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczół.
  • W przypadku uprawy rzepaku ozimego: W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości: – 2 m od zbiorników i cieków wodnych lub – 1 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
  • W przypadku uprawy jabłoni, wiśni, gruszy, czereśni, marchwi, pietruszki korzeniowej, selera korzeniowego, pasternaku, rzodkwi, chrzanu, topinamburu, salsefii, rzepy, brukwi, buraka ćwikłowego i róży uprawianej w polu: W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości: − 20 m od zbiorników i cieków wodnych lub – 15 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
  • W przypadku pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego: W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie: – zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 3 m od zbiorników i cieków wodnych lub – strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
  • W przypadku ziemniaka: W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
  • W przypadku buraka cukrowego: W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Środek ochrony roślin przechowywać:
   − w oryginalnych opakowaniach,
   − w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
   − w temperaturze 0°C - 30°C.
  • Chronić przed wilgocią.

  Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

  Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwa. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

  Specyfikacja

  Marka: Synthos Agro

  Uprawa: Ziemniak, Grusza, Marchew, Rzodkiew, Brukiew, Chrzan, Salsefia, Rzepa Zobacz wszystkie

  EAN: 5907660106637

  Przeznaczenie: uprawy sadownicze uprawy warzywne uprawy ogrodnicze uprawy rolnicze

  Substancja czynna: Difenokonazol

  Pojemność
  Cena

  Dawkowanie - Hajmon 250 EC (difenokonazol) Synthos Agro - fungicyd

  Opinie - Hajmon 250 EC (difenokonazol) Synthos Agro - fungicyd

  Usługi

  Polecane przez doradców
  Cena brutto:
  85,64 zł / szt.

  Zobacz historię ceny

  Produkt dostępny

  Wysyłka 48h

  Ilość:
  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14
  Zobacz zamienniki Hajmon 250 EC (difenokonazol) Synthos Agro - fungicyd

  Dlaczego Agrosimex?

  Ponad 7000 produktów wysokiej jakości

  25 sklepów detalicznych

  Na rynku od 1991 roku

  Tylko oryginalne produkty

  100% Polska firma