Synthos Agro
Zaprawa

Funaben Plus 02 WS (tebukonazol) - fungicyd, zaprawa do nasion pszenicy i jęczmienia

Funaben Plus 02 WS to specjalistyczna zaprawa fungicydowa w formie proszku przeznaczona do ochrony zbóż. Ma układowe działanie ochronne i jest wysoce skuteczna w zwalczaniu głowni pylącej jęczmienia, śnieci cuchnącej pszenicy oraz zgorzeli siewek. Preparat jest przyjazny dla środowiska i umożliwia precyzyjne dawkowanie, co redukuje koszty. Zaprawa jest produkowana przez Synthos Agro, a jej substancją czynną jest tebukonazol (20 g/kg). Funaben Plus 02 WS można stosować do zaprawiania pszenicy ozimej i jarej oraz jęczmienia ozimego i jarego. Nie ma okresu karencji ani prewencji. Ważne jest odpowiednie przygotowanie materiału siewnego oraz przestrzeganie zaleceń dotyczących przechowywania i stosowania.
produkt dostępny Placeholder

produkt dostępny

WARIANT PRODUKTU

Waga

ikona wysyłka w 48h Placeholder

wysyłka w 48h

ikona Tylko oryginalne produkty Placeholder

Tylko oryginalne produkty

ikona 100% polska firma Placeholder

100% polska firma

Funeben Plus 02 WS - zaprawa fungicydowa w formie proszku

Jakie są korzyści z używania fungicydu Funaben Plus 02 WS?

 • Działa układowo,
 • Jest to specjalistyczna zaprawa do zbóż,
 • Chroni przed najgroźniejszą chorobą jęczmienia: głownia pyląca jęczmienia (powoduje stratu do 20% plonu),
 • Zapobiega też chorobom: śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek,
 • Przyjazny dla środkowiska,
 • Wygodna forma proszku,
 • Dzięki małym dawkom możliwe jest precyzyjne dawkowanie, co obniża koszty.

Funaben Plus 02 WS jest środkiem ochrony roślin wyprodukowanym przez Synthos Agro. Jest fungicydem. Występuje w formie proszku (WS).

Wykazuje działanie układowe

Przeznaczony jest do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.

Używany może być w zaprawianiu ziarna siewnego pszenicy ozimej i jarej, a także jęczmienia ozimego i jarego. Chroni przed chorobami grzybowymi.

Zwalcza zgorzel siewek i śnieć cuchnącą, ale ponadto ma jeszcze jedną ważną cechę, a raczej zwalcza bardzo ważny agrofag: zaprawa jest wysoce skuteczna w niszczeniu głowni pylącej jęczmienia. Choroba ta jest znana jako najgroźniejsza choroba jęczmienia, gdyż może spowodować straty w plonie w wysokości nawet do 20%!

Jaka jest zawartość substancji czynnych w produkcie Funaben Plus 02 WS?

 • Tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 20 g/kg (2%).

W jakich uprawach można stosować środek ochrony roślin (fungicyd) do zaprawiania materiału siewnego Funaben Plus 02 WS?

 • Pszenica ozima i jara,
 • Jęczmień ozimy i jary.

Jak stosować zaprawę nasienną i fungicyd Funaben Plus 02 WS?

Szczegółowe informacje odnośnie dawkowania i stosowania środka ochrony roślin Funaben Plus znajdziesz w sekcji "Dawkowanie" oraz w Etykiecie środka ochrony roślin załączonej w plikach do pobrania.

Jakie choroby zwalcza fungicyd Funaben Plus 02 WS?

 • śnieć cuchnąca pszenicy,
 • zgorzel siewek,
 • głownia pyląca jęczmienia.

Jaki jest okres karencji, prewencji przy używaniu fungicydu Funaben Plus 02 WS?

Okres karencji, czyli okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej nie dotyczy preparatu Funaben Plus 02 WS.

Tak samo środka Funaben Plus 02 WS nie dotyczy okres prewencji (okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta).

Okres karencji dla pasz (okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami): również nie dotyczy. 

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

Jakie są zalecenia przy używaniu cieczy użytkowej zrobionej za pomocą Funaben Plus 02 WS?

 • Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
 • Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
 • Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
  Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę.
 • Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanego inną zaprawą.
 • Zaprawiony materiał przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
 • Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.
 • Na 100 kg materiału siewnego stosować zawiesinę wodną sporządzoną ze 150 g Funabenu Plus 02 WS i 0,9 l wody na 100 kg ziarna.
  Zawiesinę sporządzić w osobnym naczyniu. Naczynie wypełnić najpierw zalecaną ilością wody, następnie dodać odpowiednią ilość Funabenu Plus 02 WS nie mieszając, aż do opadnięcia środka na dno. Dopiero wówczas zawiesinę dokładnie wymieszać i wlać do zbiornika zaprawiarki włączając automatyczne mieszadło. Zaprawiać ziarno w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki. Powolna zwilżalność środka nie ma wpływu na jego jednorodne rozmieszczenie na nasionach.

Więcej informacji znajdziesz w załączonej w plikach do pobrania Etykiecie.

 

Zapraszamy po więcej wiedzy związanej z Funaben Plus 02 WS na stronę Doradca Rolniczy:

 

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwa. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

Uprawa

Zwalczanie Agrofagu

Jak stosować? Dawkowanie

pszenica ozima, pszenica jara

śnieć cuchnąca, zgorzel siewek

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
150 g środka + 900 ml wody na 100 kg ziarna siewnego

Maksymalna norma wysiewu przy użyciu materiału siewnego zaprawianego środkiem Funaben Plus 02 WS: 250 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

jęczmień ozimy, jęczmień jary

zgorzel siewek, głownia pyląca jęczmienia

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
150 g środka + 900 ml wody na 100 kg ziarna siewnego

Maksymalna norma wysiewu przy użyciu materiału siewnego zaprawianego środkiem Funaben Plus 02 WS: 250 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1