Item 1 of 0
  Agrosimex logo
  Polecane przez doradców

  VULCANUS (flufenacet)

  Marka: Globachem

  Grupa upraw: Pszenica ozima, Jęczmień ozimy, Pszenżyto ozime, Żyto ozime

  EAN: 5404020137879

  Przeznaczenie: uprawy rolnicze

  Substancja czynna: Flufenacet

  Cena

  Cena

  Produkt chwilowo niedostępny

  Wysyłka 24h

  Powiadomienie o dostępności

  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14
  Aby powiadomić Cię o dostępności, musisz być zalogowany.
  Opis produktu i specyfikacja
  Dawkowanie
  Do pobrania
  Opinie
  Usługi
  Możesz potrzebować także
  Proponowane produkty

  Opis produktu - VULCANUS (flufenacet)

  Agrofag: Miotła zbożowa, Wiechlina roczna, Wyczyniec polny, Przetacznik bluszczykowy, Przytulia czepna

  Vulcanus to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo, w formie koncentratu do sporządzania zawiesiny. Przeznaczony do zwalczania chwastów w zbożach ozimych. Aby osiągnąć efekt właściwego zwalczania chwastów po zastosowaniu środka, należy nie wykonywać zabiegów agrotechnicznych powodujących naruszenie wierzchniej warstwy gleby.

  Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  Vulcanus zawartość substancji czynnej: flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 600 g/l (48,78 %)

   

  Vulcanus ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie wymagany

  1. Środka Vulcanus nie należy mieszać z glebą.
  2. Nie wykonywać zabiegów agrotechnicznych naruszających strukturę wierzchniej warstwy gleby po zastosowaniu środka, aby nie obniżać skuteczności chwastobójczej oraz uniknąć przemieszczania się środka do głębszych warstw gleby.
  3. Nasiona zbóż muszą być przykryte warstwą gleby o grubości 3 cm.
  4. Strategia zarządzania odpornością:

  W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

  • postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin –stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
  • dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
  • stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
  • stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
  • stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),
  • stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
  • dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
  • używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
  • używać kwalifikowanego materiału siewnego,
  • czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,
  • informować posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
  • w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
  1. Środka nie stosować:
  • na glebach podmokłych,
  • w zbożach z wsiewkami roślin bobowatych,
  • na rośliny znajdujące siępod wpływem stresu, zaatakowanych przez choroby lub szkodniki albo uszkodzonych przez mróz,
  • przy dużych wahaniach temperatury dobowej, gdyż może wystąpić przejściowe żółknięcie roślin.
  1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

   

  Vulcanus NASTĘPSTWO ROŚLIN

  Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

  W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji potraktowanej środkiem  w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby, po zaoraniu plantacji jesienią można wysiać niezwłocznie zboża ozime. Uprawa roślin dwuliściennych możliwa jest dopiero po wykonaniu orki na głębokość min. 20 cm.

   

  Vulcanus SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

  Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

  Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.

  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).

  Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

  W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

   

   

  POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ

  Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

  • jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
  • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
  • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

   

  Po pracy aparaturę dokładnie wymyć oraz przepłukać wodą co najmniej trzykrotnie.

   

  Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

  Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 ptk 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwą. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

  Specyfikacja

  Marka: Globachem

  Grupa upraw: Pszenica ozima, Jęczmień ozimy, Pszenżyto ozime, Żyto ozime

  EAN: 5404020137879

  Przeznaczenie: uprawy rolnicze

  Substancja czynna: Flufenacet

  Wymiary:

  Cena

  Dawkowanie - VULCANUS (flufenacet)

  Opinie - VULCANUS (flufenacet)

  Usługi

  Polecane przez doradców

  Produkt chwilowo niedostępny.

  Powiadomienie o dostępności

  Aby powiadomić Cię o dostępności, musisz być zalogowany.

  Dostaniesz maila, jak tylko wybrany produkt pojawi się w sprzedaży.

  Dlaczego Agrosimex?

  Ponad 7000 produktów wysokiej jakości

  25 sklepów detalicznych

  Na rynku od 1991 roku

  Tylko oryginalne produkty

  100% Polska firma