Item 1 of 0
  Agrosimex logo

  Focus Trutka na myszy i szczury - kostka

  Marka: Focus

  EAN: 5900644534631

  Substancja czynna: Bromadiolon

  Waga
  Cena
  Waga:
  1kg
  3kg
  4kg
  Waga

  Cena

  Waga:
  1kg
  3kg
  4kg

  Ilość:

  Produkt dostępny

  Wysyłka 48h

  58,27 zł za 1szt.
  Cena netto: 47,37 zł

  Zobacz historię ceny

  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14
  Opis produktu i specyfikacja
  Do pobrania
  Opinie
  Usługi
  Możesz potrzebować także
  Proponowane produkty

  Opis produktu - Focus Trutka na myszy i szczury - kostka

  Focus kostka - trutka na szczury, myszy i inne gryzonie

  • Skuteczna przeciwko szczurom, myszom i innym gryzoniom - pozbędziesz się uciążliwego problemu,
  • Forma kostki jest bardziej trwała w porównaniu z granulatem i ziarnem,
  • Działa od pierwszej dawki,
  • Chętnie pobierania przez gryzonie,
  • Kostka ma wysoką oporność na wilgoć, dlatego może być stosowana w kontakcie z nią (np. studzienki kanalizacyjne),
  • Możliwość prowadzenia bieżącej kontroli pobierania przynęty – częstotliwości i ilości.

  Focus kostka jest to nowoczesny preparat, przynęta w postaci bloczków woskowych, z zakresu deratyzacji. Przynęta gotowa do użycia do stosowania w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych. Przeznaczona do zwalczania szczurów i myszy we wnętrzach i wokół budynków oraz w kanałach ściekowych. Kostka ma kształt sześcianu z frezowanymi bokami oraz wydrążony kanał do zawieszenia na drucie w karmiku deratyzacyjnym. Ta forma jest bardziej trwała w porównaniu z granulatem i ziarnem. W przeprowadzonych testach wykazano wysoką oporność kostki na wilgoć, dlatego może być stosowana w kontakcie z nią (np. studzienki kanalizacyjne). Zaletą kostki jest możliwość prowadzenia bieżącej kontroli pobierania przynęty – częstotliwości i ilości.

  Focus kostka - trutka na szczury, myszy i inne gryzonie

  Focus Trutka na myszy i szczury w formie kostki - substancja czynna:

  Jakie szkodniki zwalcza Trutka w formie kostki Focus?

  Wewnątrz i wokół budynków:

  • mysz domowa (Mus musculus),
  • szczur wędrowny (Rattus norvegicus).

  Focus kostka - trutka na szczury, myszy i inne gryzonie

  Trutka na myszy i szczury w formie kostki Focus - instrukcja stosowania:

  Zwalczanie myszy w pomieszczeniach:

  • Niska infestacja (mała liczebność organizmów szkodliwych):
   - Do 40 g przynęty na stację deratyzacyjną.
   - Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m.
  • Wysoka infestacja (duża liczebność organizmów szkodliwych):
   - Do 40 g przynęty na stację deratyzacyjną.
   - Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 2 m.
  • Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (przynajmniej co 2-3 dni na początku okresu zwalczania gryzoni, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu: określenia skuteczności produktu, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni.
  • Należy uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonie.

  Zwalczanie szczurów w pomieszczeniach:

  • Niska infestacja (mała liczebność organizmów szkodliwych):
   - Do 200 g przynęty na stację deratyzacyjną.
   - Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 10 m.
  • Wysoka infestacja (duża liczebność organizmów szkodliwych):
   - Do 200 g przynęty na stację deratyzacyjną.
   - Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m.
  • Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (przynajmniej co 5-7 dni na początku okresu zwalczania gryzoni, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu: określenia skuteczności produktu, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni. Należy uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonie.

  Ogólne zasady związane z użytkowaniem trutki w kostce w pomieszczeniach:

  • Postępować zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM).
  • Podczas umieszczania stacji deratyzacyjnych w pobliżu systemów odprowadzania wody należy dopilnować, aby przynęta nie miała kontaktu z wodą.

  Zwalczanie myszy wokół budynków:

  • Niska infestacja (mała liczebność organizmów szkodliwych):
   - Do 40 g przynęty na stację deratyzacyjną.
   - Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m.
  • Wysoka infestacja (duża liczebność organizmów szkodliwych):
   - Do 40 g przynęty na stację deratyzacyjną.
   - Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 2 m.

  Zwalczanie szczurów wokół budynków:

  • Niska infestacja (mała liczebność organizmów szkodliwych):
   - Do 200 g przynęty na stację deratyzacyjną.
   - Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 10 m.
  • Wysoka infestacja (duża liczebność organizmów szkodliwych):
   - Do 200 g przynęty na stację deratyzacyjną.
   - Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m.

  Ogólne zasady związane z użytkowaniem trutki w kostce wokół budynków:

  • Stacje deratyzacyjne powinny zabezpieczać przynętę przed działaniem warunków atmosferycznych (deszczem, śniegiem, itp.).
  • Stacje deratyzacyjne rozmieszczać w miejscach zabezpieczonych przed zalaniem.
  • Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (na początku okresu zwalczania myszy przynajmniej co 2–3 dni, szczurów przynajmniej co 5–7 dni, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu: określenia skuteczności produktu, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni.
  • Należy uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonie.
  • Wymieniać każdą przynętę uszkodzoną przez wodę lub zanieczyszczoną.
  • Postępować zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM).
  • Nie stosować produktu bezpośrednio do nor gryzoni.
  • W przypadku umieszczania stacji deratyzacyjnych w pobliżu wód powierzchniowych (np. rzek, stawów, cieków wodnych, wałów, rowów nawadniających) lub systemów drenujących należy dopilnować, aby przynęta nie miała kontaktu z wodą.

  Focus Kostka na myszy i szczury - wskazówki dotyczące stosowania:

  • Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się i przestrzegać zaleceń zamieszczonych w materiałach informacyjnych dołączonych do produktu lub informacji przekazanych w punkcie sprzedaży oraz przeprowadzić wstępne rozpoznanie terenu, na którym występują gryzonie, w celu właściwej identyfikacji gatunku gryzonia, miejsc aktywności oraz ustalenia prawdopodobnej przyczyny i stopnia infestacji gryzoni.
  • Przed rozpoczęciem zabiegu należy usunąć inne potencjalne źródła pokarmu dla gryzoni (np. rozsypane ziarno lub pozostałości żywności).
  • Przed zastosowaniem produktu nie należy ingerować w środowisko bytowania gryzoni, gdyż może mieć to wpływ na zachowanie zwierząt i spożycie przynęty.
  • Produkt powinien być stosowany zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM), dobrą praktyką higieniczną oraz, gdzie to możliwe, przy zastosowaniu niechemicznych metod kontroli.
  • W celu zwiększenia spożycia przynęty oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa ponownej infestacji należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze (np. zatykanie otworów, usuwanie potencjalnych źródeł pokarmu dla gryzoni).
  • Stacje deratyzacyjne powinny być umieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów, w których zaobserwowano aktywność gryzoni (np. ścieżki, miejsca gniazdowania, miejsca karmienia zwierząt hodowlanych, otwory, nory itp.). Tam gdzie jest to możliwe, stacje deratyzacyjne należy przytwierdzić do podłoża lub innych struktur. Stacje deratyzacyjne należy wyraźnie oznakować tak, aby było oczywiste, że zawierają produkty gryzoniobójcze, i że nie wolno przy nich manipulować.
  • Miejsca publiczne, w których stosowany jest produkt powinny być odpowiednio oznakowane. W pobliżu punktów wyłożenia przynęty powinna znajdować się informacja, że kontakt z produktem lub padłymi gryzoniami jest niebezpieczny dla zdrowia oraz informacja o zasadach udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrucia produktem.
  • Tam gdzie jest to możliwe zabezpieczyć przynętę w taki sposób, aby nie mogła być ona wynoszona.
  • Stacje deratyzacyjne należy umieszczać w miejscach niedostępnych dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych, zwierząt hodowlanych i zwierząt innych niż docelowe.
  • Stacje deratyzacyjne należy umieszczać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt oraz z dala od przyborów kuchennych i powierzchni mających z nimi kontakt.
  • Oznakowania na stacjach deratyzacyjnych muszą zawierać następujące informacje: „Nie przenosić ani nie otwierać”; „Zawiera substancję gryzoniobójczą”; „Nazwa produktu lub nr pozwolenia”; „Substancja(-e) czynna(-e)” i „W razie wypadku skontaktować się z ośrodkiem kontroli zatruć (Gdańsk (58) 301-65-16, Kraków (12) 411-99-99, Poznań (61) 847-69-46, Warszawa (22) 619-08-97)”.
  • Nosić odpowiednie rękawice ochronne (EN 374).
  • Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
  • Po zastosowaniu produktu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni kontakt z produktem.
  • Jeżeli spożycie przynęty jest zbyt niskie w porównaniu do oszacowanego stopnia infestacji gryzoni, należy rozważyć przeniesienie stacji deratyzacyjnych w inne miejsca lub zmianę postaci użytkowej produktu. Jeżeli po upływie 35 dni od rozpoczęcia zwalczania gryzoni przynęta jest w dalszym ciągu zjadana, a aktywność gryzoni nadal się utrzymuje, należy ustalić przyczynę braku skuteczności zabiegu.
  • Jeżeli stwierdzono lub podejrzewa się zjawisko oporności na bromadiolon należy zastosować produkt zawierający inną substancję z grupy rodentycydów. Należy również rozważyć zastosowanie niechemicznych metod kontroli (np. pułapek).
  • Po zakończeniu zabiegu deratyzacji usunąć stacje deratyzacyjne oraz przynętę znalezioną poza stacjami.
  • O ile jest to możliwe, przed rozpoczęciem zwalczania gryzoni należy poinformować ewentualne osoby postronne (np. użytkowników obszaru zwalczania gryzoni i najbliższego otoczenia) o rozpoczęciu deratyzacji (zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM)).
  • Aby zmniejszyć ryzyko zatrucia wtórnego, należy często i regularnie wyszukiwać i usuwać padłe gryzonie przez cały okres deratyzacji (np. przynajmniej dwa razy w tygodniu lub częściej, jeśli zaistnieje taka potrzeba).
  • Nie stosować produktu dłużej niż 35 dni bez wcześniejszej oceny stopnia infestacji i skuteczności zwalczania gryzoni.
  • Nie należy stosować produktu w zabiegach z przynętą wykładaną w sposób ciągły (np. w celu zapobiegania infestacji gryzoni lub wykrycia ich aktywności).
  • Zastosowanie tego produktu powinno zwalczyć gryzonie w ciągu 35 dni. W przypadku podejrzenia braku skuteczności produktu pod koniec okresu zwalczania gryzoni (np. odnotowania dalszej aktywności gryzoni) użytkownik skonsultował się z dostawcą/sprzedawcą lub skontaktował się ze specjalistyczną firmą zajmującą się deratyzacją.
  • W trakcie zabiegu nie należy myć wodą stacji deratyzacyjnych.
  • Padłe gryzonie usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni).
  • Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.
  • Produkt zawiera substancję należącą do grupy antykoagulantów. W przypadku spożycia objawy mogą wystąpić z opóźnieniem i obejmują krwawienie z nosa i z dziąseł. W ciężkich przypadkach może dochodzić do powstawania siniaków oraz obecności krwi w kale i moczu. Antidotum: Witamina K1 podawana wyłącznie przez personel medyczny/weterynaryjny.
  • Pierwsza pomoc w przypadku:
   - Kontaktu ze skórą: spłukać skórę wodą, a następnie umyć wodą z mydłem.
   - Kontaktu z oczami: przemyć oczy roztworem do przepłukiwania oczu lub wodą, utrzymując powieki otwarte przez co najmniej 10 minut;
   - Kontaktu z jamą ustną: ostrożnie przepłukać jamę ustną wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej i pokazać opakowanie produktu lub etykietę. W przypadku spożycia produktu przez zwierzę domowe należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.
  • Środki ochrony środowiska:
   - W przypadku niezamierzonego uwolnienia produktu do środowiska, należy go zebrać (mechanicznie) unikając bezpośredniego kontaktu ze skórą i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni).
   - Produkt niebezpieczny dla dzikich zwierząt.
   - Ze względu na mechanizm działania substancji należących do grupy antykoagulantów skutki zastosowania produktów gryzoniobójczych je zawierających można zaobserwować po upływie 4-10 dni po spożyciu przynęty.
   - Gryzonie mogą przenosić choroby.
   - Padłe gryzonie i przynętę należy usuwać, stosując rękawice ochronne lub narzędzia, np. szczypce.
   - Produkt zawiera czynnik zniechęcający do przypadkowego spożycia oraz barwnik.
  • Opakowania po produkcie, pozostałości produktu po zastosowaniu (w tym przynętę znalezioną poza stacją deratyzacyjną) zamknięte w oznakowanym pojemniku, usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni).
  • Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych i hodowlanych. Przechowywać z dala od światła słonecznego.
  • Jedynie dla użytkowników profesjonalnych.
  • Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
  • Powoduje uszkodzenie narządów (krew) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
  • Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
  • Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
  • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
  • Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
  • Stosować rękawice ochronne.
  • W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  • Przechowywać pod zamknięciem.
  • Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

  Specyfikacja

  Marka: Focus

  EAN: 5900644534631

  Substancja czynna: Bromadiolon

  Waga
  Cena

  Opinie - Focus Trutka na myszy i szczury - kostka

  Usługi

  Cena brutto:
  58,27 zł za 1szt.
  Cena netto: 47,37 zł

  Zobacz historię ceny

  Produkt dostępny

  Wysyłka 48h

  Ilość:
  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14

  Dlaczego Agrosimex?

  Ponad 7000 produktów wysokiej jakości

  25 sklepów detalicznych

  Na rynku od 1991 roku

  Tylko oryginalne produkty

  100% Polska firma