Adama
Herbicyd

Trinity 590 SC (chlorotoluron, diflufenikan, pendimetalina) - środek chwastobójczy

Trinity 590 SC to selektywny herbicyd o działaniu układowym, zawierający trzy substancje czynne: chlorotoluron, diflufenikan i pendimetalina. Dzięki temu preparat jest wyjątkowo skuteczny w zwalczaniu chwastów zarówno doglebowo, jak i nalistnie. Produkt jest dostępny w formie koncentratu stężonej zawiesiny (SC) do rozcieńczania wodą. Trinity 590 SC działa szybko, nie ogranicza wyboru roślin następczych i nie wymaga mieszania z innymi herbicydami. Jest szczególnie efektywny w zbożach ozimych takich jak pszenica, pszenżyto, żyto i jęczmień, oraz na plantacjach ozimych traw nasiennych. Okres karencji nie dotyczy tego preparatu, ale zaleca się wykonywanie orki na głębokość 10 cm przed wysiewem nowych roślin. Preparat zapewnia długotrwałą skuteczność, szczególnie w okresie jesiennym. Warto zapoznać się z etykietą oraz zaleceniami dotyczącymi stosowania, aby minimalizować ryzyko odporności chwastów.
produkt dostępny Placeholder

produkt dostępny

WARIANT PRODUKTU

Pojemność

ikona wysyłka w 48h Placeholder

wysyłka w 48h

ikona Tylko oryginalne produkty Placeholder

Tylko oryginalne produkty

ikona 100% polska firma Placeholder

100% polska firma

Trinity 590 SC - herbicyd o mocy aż trzech substancji czynnych

Jakie są korzyści z używania środka ochrony roślin do walki z chwastami Trinity?

 • Skutecznie zwalcza niechciane chwasty,
 • Zawiera aż trzy substancje czynne: chlorotoluron, diflufenikan i pendimetalinę, które wzajemnie się uzupełniają, co sprawia, że Trinity jest jeszcze bardziej skuteczny,
 • Ma szybkie działanie, a więc szybko pozbędziesz się problemu,
 • Nie ograniczy wyboru roślin następczych,
 • Nie wymaga mieszania z innymi produktami,
 • Działa zarówno doglebowo jak i nalistnie - szerokie spektrum działania,
 • Wygoda - środek Trinity występuje w formie koncentratu.

Preparat Trinity 590 SC jest środkiem ochrony roślin wyprodukowanym przez firmę Adama z grupy herbicydów. Występuje w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC).

Jest to preparat selektywny. Ma działanie układowe.

Przeznaczono go do stosowania chwastobójczego.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Jaka jest zawartość substancji czynnych herbicydzie Trinity 590 SC?

 • Chlorotoluron - (związek z grupy pochodnych mocznika) - 250 g/l (21,7%),
 • Diflufenikan - (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 40 g/l (3,5%),
 • Pendimetalina - (związek z grupy dinitroanilin) - 300 g/l (26,1%).

Jak działa herbicyd Trinity?

Jak już wiesz środek zwalczający chwasty Trinity zawiera aż trzy substancje czynne: chlorotoluron, diflufenikan i pendimetalinę.

Każda z tych substancji ma inny mechanizm działania, który sprawia, że substancje te wzajemnie się uzupełniają. Dzięki temu bez względu na to jakie gatunki chwastów by zaatakowały Twoje rośliny - nie mają szans z tą trójką!

Diflufenikan pobierany jest przez chwasty w czasie kiełkowania, a zastosowany po ich wschodach wchłaniany jest również przez liście, hamuje biosyntezę niezbędnych roślinom barwników (karotenoidów), które są barwnikami wymaganymi do procesu fotosyntezy u roślin. Brak tych struktur powoduje zbielenie tkanek liści i rozpad komórek, co szczególnie jest widoczne w przypadku nowych tkanek.

Pendimetalina pobierana jest przez korzenie i części nadziemne chwastów, hamuje tworzenie mikrotubuli, w wyniku czego dochodzi do zahamowania podziału i procesów elongacji komórek. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia, a chwasty dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.

Zachowuje długotrwałą skuteczność działania w okresie jesiennym również w stosunku do chwastów później wschodzących.

Chlorotoluron pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów, hamuje proces fotosyntezy. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując herbicyd we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie ich kiełkowania lub krótko po wschodach, w fazie siewek.

Na jakie chwasty działa środek ochrony roślin Trinity?

 • chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, niezapominajka polna (dawka 2,5 l/ha), maruna bezwonna, rumianek pospolity miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna (dawka 2,5 l/ha),
 • chwasty odporne: mak polny.

Jak stosować preparat chwastobójczy Trinity 590 SC?

Szczegółowe informacje odnośnie dawkowania i stosowania preparatu Trinity znajdziesz w sekcji "Dawkowanie" oraz w Etykiecie środka ochrony roślin załączonej w plikach do pobrania.

W jakich uprawach można stosować środek chwastobójczy Trinity?

 • Pszenica ozima,
 • Pszenżyto ozime,
 • Żyto ozime,
 • Jęczmień ozimy,
 • Plantacje ozimych traw nasiennych (małoobszarowo).

Jaki jest okres prewencji i karencji przy używaniu herbicydu Trinity 590 SC w zbożach ozimych?

Okres karencji, czyli okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej nie dotyczy preparatu Trinity.

Czy środek Trinity można stosować do zwalczania chwastów bez obawy o rośliny następcze?

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, gdy wykonano orkę na głębokość 10 cm. Możliwe są przejściowe odbarwienia liści zbóż i pierwszych liści rzepaku, nie wpływające na późniejszą kondycję roślin. W przypadku wysiania rzepaku ozimego bez uprzedniej orki mogą wystąpić objawy fitotoksyczności, zwłaszcza na glebach lekkich o małej zawartości substancji organicznej.

W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, wszystkie rośliny mogą być uprawiane po wykonaniu 20 cm orki. W przypadku uprawy bezorkowej można uprawiać: jęczmień jary, pszenicę jarą, ziemniak, groch, fasolę (z wyjątkiem fasoli szparagowej).

W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji jesienią można ponownie, po wykonaniu orki na głębokość 20 cm, wysiać tylko pszenicę ozimą.

Jakie są zalecenia przy używaniu cieczy użytkowej zrobionej za pomocą Trinity 590 SC?

 • Środek stosować na glebę dobrze uprawioną (bez grud).
 • Ziarno zbóż wysiewać na równą głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie ziemią.
 • Niższą z zalecanych dawek stosować na glebach lekkich, w warunkach słabszego zachwaszczenia.
 • Strategia zarządzania odpornością
 • W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, środek powinien być
  stosowany zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
  – postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin - stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,
  – dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
  – używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,
  – stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
  – stosuj mieszanki herbicydu z herbicydami o odmiennym mechanizmie działania,
  – stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów,
  – stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
  – informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
  – w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z posiadaczem zezwolenia dla środka ochrony roślin.
 • Środka nie stosować:
  – w zbożach z wsiewką roślin bobowatych ,
  – na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę,
  – na kwitnące chwasty.
 • Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
  – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Więcej informacji znajdziesz w załączonej w plikach do pobrania Etykiecie.

 

Zapraszamy po więcej wiedzy związanej z użyciem środka ochrony roślin Trinity na stronę Doradca Rolniczy:

 

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwa. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

Uprawa

Zwalczanie Agrofagu

Jak stosować? Dawkowanie

Kiedy stosować?

plantacje traw nasiennych

fiołek polny, gwiazdnica pospolita, niezapominajka polna, maruna bezwonna, rumianek pospolity, miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 2,5 l/ha.

Środek stosować w fazie 2-4 liści zbóż (BBCH 12-14).

jęczmień ozimy

fiołek polny, gwiazdnica pospolita, niezapominajka polna, maruna bezwonna, rumianek pospolity, miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-2,5 l/ha.

pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime

fiołek polny, gwiazdnica pospolita, niezapominajka polna, maruna bezwonna, rumianek pospolity, miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 2,5 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować w fazie 2-4 liści zbóż (BBCH 12-14).
Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji czynnych, co skraca okres działania środka wiosną.