UPL
Herbicyd

Targa Super 05 EC (chizalofop) UPL - herbicyd

TARGA SUPER 05 EC to selektywny herbicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie do zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych w roślinach rolniczych i warzywnych. Zawiera 50 g/l (5,22%) chizalofopu-P-etylowego. Środek działa układowo, przemieszczając się z liści do korzeni, powodując zahamowanie wzrostu chwastów, które wykazują objawy żółknięcia, a następnie zasychania liści. Działanie jest widoczne po 2-3 tygodniach. Chłodne warunki i susza mogą opóźnić działanie, ale nie zmniejszają skuteczności. Należy stosować nalistnie po wzejściu chwastów. Ważne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa i stosowanie się do wskazówek zawartych na etykiecie produktu.

produkt dostępny Placeholder

produkt dostępny

WARIANT PRODUKTU

Pojemność

ikona wysyłka w 48h Placeholder

wysyłka w 48h

ikona Zobacz też podobne produkty Placeholder ikona Zobacz też podobne produkty hover Placeholder

Zobacz też podobne produkty

ikona Tylko oryginalne produkty Placeholder

Tylko oryginalne produkty

ikona 100% polska firma Placeholder

100% polska firma

TARGA SUPER 05 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów rocznych i wieloletnich jednoliściennych (po ich wschodach) w roślinach rolniczych i warzywnych.

 

Zawartość substancji czynnej: chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego – 50 g/l (5,22%)

 

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

 

Targa Super 05 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.

Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści. Pełny efekt działania jest widoczny po około 2-3 tygodniach lub nieco później w przypadku utrzymywania się niskich temperatur. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności.

Środek Targa Super 05 EC stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Chwasty roczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka w fazie 2-3 liści, a perz właściwy w fazie 4-6 liści. Środek nie zwalcza chwastów, które wzeszły po wykonaniu zabiegu.Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Kupującym środki ochrony roślin musi być osobą trzeźwą. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

 

Uprawa

Zwalczanie Agrofagu

Jak stosować? Dawkowanie

Kiedy stosować?

len, konopie siewne, rzepak jary

samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica sina, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa, perz właściwy

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

słonecznik

samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica sina, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa, perz właściwy

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.

bób, fasola szparagowa, groch siewny, fasola, soczewica, bobik, groch pastewny, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja, pietruszka, seler korzeniowy, pasternak, brukiew, chrzan, rzepa, pomidor, bakłażan, burak ćwikłowy

samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica sina, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa, perz właściwy

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

topinambur

samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica sina, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa, perz właściwy

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

burak cukrowy, burak pastewny

samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica sina, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa, perz właściwy

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha

Środek stosować od fazy widocznej pierwszej pary jeszcze nie rozwiniętych liści buraka do fazy przed zakryciem powierzchni gleby (około 90% roślin buraka styka się miedzy rzędami) (BBCH11-39).

ziemniak

samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica sina, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa, perz właściwy

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

Środek stosować od fazy początku rozwoju pierwszych liści ziemniaka do fazy przed całkowitym zakryciem międzyrzędzi (BBCH 10-39), zanim chwasty zostaną całkowicie zakryte.

rzepak ozimy

samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica sina, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa, perz właściwy

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha

Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy widocznych 9 lub więcej międzywęźli rzepaku (BBCH 10-39), zanim chwasty zostaną całkowicie zakryte.

marchew

samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica sina, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa, perz właściwy

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha

Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni marchwi do fazy , gdy korzeń osiągnie typowy kształt i wielkość (BBCH10-49)