Item 1 of 0
  Agrosimex logo

  Spotlight Plus 060 EO (karfentrazon etylowy) FMC - herbicyd

  Marka: FMC

  Grupa upraw: Borówka wysoka, Jeżyna, Malina, Porzeczka czarna, Porzeczka czerwona, Truskawka, Ziemniak

  Przeznaczenie: uprawy rolnicze uprawy sadownicze

  Substancja czynna: Karfentrazon etylu

  Cena

  Cena

  Produkt chwilowo niedostępny

  Wysyłka 48h

  Powiadomienie o dostępności

  Aby powiadomić Cię o dostępności, musisz być zalogowany.
  Opis produktu i specyfikacja
  Dawkowanie
  Do pobrania
  Opinie
  Usługi
  Możesz potrzebować także
  Proponowane produkty

  Opis produktu - Spotlight Plus 060 EO (karfentrazon etylowy) FMC - herbicyd

  Agrofag: Chwasty dwuliścienne, Desykacja

  Spotlight Plus 060 EO FMC - środek chwastobójczy

  Plantacje ziemniaka:

  • Polepszenie zdrowotności i jakości bulw ziemniaka poprzez:
   - zapobieganie przemieszczaniu się wirusów z liści i łodyg do bulw,
   - zapobieganie i ograniczenie porażenia bulw zarazą ziemniaka,
   - zmniejszenie liczby uszkodzeń mechanicznych podczas zbioru.
  • Przygotowanie do zbioru bulw na plantacjach ziemniaka.
  • Ułatwienie pracy maszyn (kopaczki, kombajny) podczas zbioru ziemniaka.

  Plantacje roślina jagodowych:

  • Ograniczenie konkurencji chwastów dwuliściennych.
  • Kontrola odrostów korzeniowych lub rozłogów.
  • Optymalizacja ilości i jakości plonu roślin jagodowych.
  • Zmniejszenie nakładu pracy ręcznej lub mechanicznej w profesjonalnej produkcji roślin jagodowych.

  Spotlight Plus 060 EO to środek chwastobójczy do stosowania nalistnego. Występuje w formie emulsji EO (woda w oleju). Przeznaczony do niszczenia naci ziemniaczanej (plantacje ziemniaka jadalnego i przemysłowego), niszczenia rozłogów i zwalczania chwastów dwuliściennych w międzyrzędziach w uprawie truskawki oraz niszczenia odrostów korzeniowych i zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawie maliny, jeżyny, porzeczki czarnej i czerwonej, borówki wysokiej.

  Zawiera karfentrazon etylowy, inhibitor oksydazy protoporfirynogenu (PPO), zwiększający wrażliwość roślin na światło (działanie fotodynamiczne) i w konsekwencji powodujący ich uszkodzenie.

  Działa kontaktowo, pobierany jest poprzez zielone części roślin, a proces zasychania (niszczenia) pędów rozpoczyna się od wierzchołków wzrostu rośliny.

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Spotlight Plus 060 EO FMC - środek chwastobójczy do ziemniaka

  Środek ochrony roślin Spotlight Plus FMC - zawartość substancji czynnej: 

  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna karfentrazon etylowy zaliczana jest do grupy 14 (dawnej grupy E).

  Spotlight Plus 060 EO FMC - środek chwastobójczy do malin

  Środek chwastobójczy Spotlight Plus 060 EO FMC - zastosowanie w uprawach: 

  • Ziemniak.

  Małoobszarowo:

  • Borówka wysoka
  • Jeżyna,
  • Malina,
  • Porzeczka czarna,
  • Porzeczka czerwona,
  • Truskawka.

  Spotlight Plus 060 EO FMC - środek chwastobójczy do truskawek

  Herbicyd Spotlight Plus 060 EO FMC - zwalczane chwasty:

  • Chwasty dwuliścienne.

  Spotlight Plus 060 EO FMC - okres karencji, okres karencji dla pasz, okres prewencji:

  Okres karencji - okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej:

  • Ziemniak - Nie dotyczy.
  • Truskawka – 90 dni.
  • Malina, jeżyna, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, borówka wysoka – 21 dni.

  Okres karencji dla pasz - okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami:

  • Nie dotyczy

  Okres prewencji - okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek, mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

  • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

  Spotlight Plus 060 EO FMC - środek chwastobójczy na mak polny

  Środek Spotlight Plus 060 EO FMC - sporządzanie cieczy użytkowej:

  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

  Spotlight Plus 060 EO FMC - środek chwastobójczy do borówki wysokiej

  Spotlight Plus FMC - wskazówki dotyczące stosowania:

  • Słoneczna i bezdeszczowa pogoda przyspiesza działanie środka.
  • Zabieg wykonać, gdy rośliny ziemniaka znajdują się w pełni turgoru (najlepiej po deszczu, na obeschnięte rośliny lub we wczesnych godzinach rannych).
  • Stosując środek do niszczenia naci ziemniaczanej nie dodawać środka zwilżającego.
  • Środka nie stosować:
   - na mokre rośliny ziemniaka;
   - gdy do 1 godziny po wykonaniu zabiegu spodziewany jest deszcz;
   - podczas wysokich temperatur;
   - gdy gleba jest popękana i bulwy ziemniaka są odsłonięte.
  • Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
   - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych;
   - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
  • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
  • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
  • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Środek ochrony roślin przechowywać:
   - w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
   - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
   - pod zamknięciem, z dala od źródeł ciepła
   - pojemnik szczelnie zamknięty w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.

  Spotlight Plus 060 EO FMC - środek chwastobójczy na miotłę zbożową

  Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

  Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwa. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

  Specyfikacja

  Marka: FMC

  Grupa upraw: Borówka wysoka, Jeżyna, Malina, Porzeczka czarna, Porzeczka czerwona, Truskawka, Ziemniak

  Przeznaczenie: uprawy rolnicze uprawy sadownicze

  Substancja czynna: Karfentrazon etylu

  Wymiary:

  Cena

  Dawkowanie - Spotlight Plus 060 EO (karfentrazon etylowy) FMC - herbicyd

  Opinie - Spotlight Plus 060 EO (karfentrazon etylowy) FMC - herbicyd

  Usługi

  Produkt chwilowo niedostępny.

  Powiadomienie o dostępności

  Aby powiadomić Cię o dostępności, musisz być zalogowany.

  Dostaniesz maila, jak tylko wybrany produkt pojawi się w sprzedaży.

  Dlaczego Agrosimex?

  Ponad 7000 produktów wysokiej jakości

  25 sklepów detalicznych

  Na rynku od 1991 roku

  Tylko oryginalne produkty

  100% Polska firma