Syngenta
Zaprawa

Sedextra Power (sedaksan, fludioksonil) - zaprawa fungicydowa do zbóż jarych i ozimych

Sedextra Power to skuteczny fungicyd do zaprawiania materiału siewnego, przeznaczony dla zbóż ozimych i jarych. Działa układowo, zapewniając ochronę przed szeroką gamą chorób grzybowych takich jak pleśń śniegowa, zgorzel siewek, czy śnieć cuchnąca. Jego użycie poprawia rozwój roślin, zwiększa ich odporność na zimowe warunki i zmniejsza ryzyko wylegania. Zawiera Sedaksan i Fludioksonil – substancje czynne zapewniające efektywność preparatu. Forma płynna preparatu umożliwia łatwe i równomierne zaprawianie ziarna, nawet bezpośrednio przed siewem. Zaprawy te wspierają lepsze plonowanie i są bezpieczne, jeśli stosowane zgodnie z zaleceniami.
produkt dostępny Placeholder

produkt dostępny

WARIANT PRODUKTU

Pojemność

ikona wysyłka w 48h Placeholder

wysyłka w 48h

ikona Tylko oryginalne produkty Placeholder

Tylko oryginalne produkty

ikona 100% polska firma Placeholder

100% polska firma

Sedextra Power - fungicyd do zaprawiania materiału siewnego (zbóż)

Jakie są korzyści z używania środka ochrony roślin do zaprawiania ziaren zbóż Sedextra Power?

 • Działa układowo,
 • Do zaprawiania ziarna,
 • Dedykowany do zbóż (zarówno ozimych jak i jarych),
 • Skuteczny fungicyd (środek grzybobójczy),
 • Ma szeroką gamę zwalczanych chorób,
 • Wykazuje korzystny wpływ na rozwój roślin,
 • Większa szansa na dobre przezimowanie plantacji,
 • Zmniejsza zagrożenie wyleganiem roślin,
 • Zwiększa efektywność plonowania,
 • W wygodniej formie emulsji.

Sedextra Power jest środkiem ochrony roślin z grupy zapraw do nasion. Jednocześnie jest też fungicydem (środkiem grzybobójczym). Występuje w formie płynnego koncentratu (FS).

Wykazuje działanie układowe

Przeznaczony jest do zaprawiania ziarna w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.

Możesz go stosować w uprawie, a przede wszystkim ochronie pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia ozimego i jarego, pszenżyta ozimego, żyta ozimego i owsa. Ochroni zboża ozime i jare przed chorobami grzybowymi.

Jaka jest zawartość substancji czynnych w zaprawie do nasion Sedextra Power?

 • Sedaksan (związek z grupy karboksyamidów) - 25 g/l (2,36%),
 • Fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) - 25 g/l (2,36%),
 • Inne substancje stwarzające zagrożenie niebędące substancja czynną: 1,2-benzoizotiazolin-3(2H)-on.

W jakich uprawach można stosować środek ochrony roślin do zaprawiania materiału siewnego Sedextra Power?

 • Pszenica ozima,
 • Jęczmień ozimy,
 • Pszenżyto ozime,
 • Żyto ozime,
 • Pszenica jara,
 • Jęczmień jary,
 • Owies.

Przed jakimi chorobami chroni fungicyd Sedextra Power?

 • Pszenica ozima: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza/septorioza siewek), śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyląca pszenicy, ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza) (ograniczenie występowania choroby),
 • Jęczmień ozimy: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia zwarta jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia,
 • Pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw,
 • Żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia źdźbłowa żyta,
 • Pszenica jara: śnieć cuchnąca pszenicy, głownia pyląca pszenicy,
 • Jęczmień jary: pasiastość liści jęczmienia,
 • Owies: głownia pyląca owsa.

Jak stosować fungicyd Sedextra Power?

Szczegółowe informacje odnośnie dawkowania i stosowania środka ochrony roślin Sedextra Power znajdziesz w sekcji "Dawkowanie" oraz w Etykiecie środka ochrony roślin załączonej w plikach do pobrania.

Jaki jest okres karencji przy używaniu fungicydu Sedextra Power?

Okres karencji, czyli okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej, nie dotyczy Sedextra Power.

Zaprawionego materiału siewnego nie wolno przeznaczać na paszę., stąd okres karencji dla pasz ( okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami) nie obowiązuje (nie dotyczy).

Jakie są zalecenia przy używaniu cieczy użytkowej zrobionej za pomocą Sedextra Power?

 • Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
 • Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
 • Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
 • Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16%.
 • Zaprawione nasiona pozostawić po zaprawieniu w otwartych workach do momentu przeschnięcia.
 • Zaprawione nasiona przechowywać w grubych papierowych, oznakowanych i szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od żywności i pasz.
 • Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.
 • Zaprawionego materiału siewnego można używać wyłącznie do siewu. Nie wolno go przeznaczać na cele konsumpcyjne, ani na paszę.

Więcej informacji znajdziesz w załączonej w plikach do pobrania Etykiecie środka Sedextra Power.

 

Zapraszamy po więcej wiedzy związanej z użyciem środka ochrony roślin Sedextra Power na stronę Doradca Rolniczy:

 

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwa. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

 

Uprawa

Zwalczanie Agrofagu

Jak stosować? Dawkowanie

pszenica ozima

pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, głownia pyląca, ostra plamistość oczkowa (rizoktonioza)

Maksymalna/Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 0-1500 ml wody

jęczmień ozimy

pleśń śniegowa, głownia zwarta, pasiastość liści

Maksymalna/Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 0-1500 ml wody

pszenżyto ozime

pleśń śniegowa

Maksymalna/Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 0-1500 ml wody

żyto ozime

pleśń śniegowa, głownia źdźbłowa

Maksymalna/Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 0-1500 ml wody

pszenica jara

śnieć cuchnąca, głownia pyląca

Maksymalna/Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 0-1500 ml wody

jęczmień jary

pasiastość liści

Maksymalna/Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml/100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 0-1500 ml wody

owies

głownia pyląca jęczmienia

Maksymalna/Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 0-1500 ml wody