Item 1 of 0
  Agrosimex logo

  Racumin Foam 500ml (kumatetralyl, bitrex) Envu - piana na szczury i myszy

  Marka: Envu

  EAN: 5908229373811

  Substancja czynna: Kumatetralyl

  Cena

  Cena

  Ilość:

  Produkt dostępny

  Wysyłka 48h

  152,03 zł za 1szt.
  Cena netto: 123,60 zł

  Zobacz historię ceny

  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14
  Opis produktu i specyfikacja
  Dawkowanie
  Do pobrania
  Opinie
  Usługi
  Możesz potrzebować także
  Proponowane produkty

  Opis produktu - Racumin Foam 500ml (kumatetralyl, bitrex) Envu - piana na szczury i myszy

  Racumin Foam 500ml Envu - piana na myszy i szczury

  • Produkt gotowy do użycia - w wygodnej formie piany.
  • Do stosowania wspomagająco w zwalczaniu myszy domowych i szczurów wędrownych.
  • Zastosowanie: wewnątrz pomieszczeń.

  Racumin Foam to gotowa do użytku przynęta w formie piany. Stosowana w celu wspomagania zwalczania gryzoni (myszy i szczury) w pomieszczeniach zamkniętych. Racumin Foam korzystnie jest stosować wraz ze standardowo działającą przynętą - jest to preparat wspomagający proces deratyzacji.

  Piana nie pleśnieje i dodatkowo może działać na gryzonie nie akceptujące produktów standardowych, takich jak granulaty, ziarno, pasty i bloczki woskowe. 

  Środek na myszy i szczury Racumin Foam Envu - działanie:

  Produkt Racumin Foam to środek zwalczający myszy i szczury. Występuje w formie piany o działaniu kontaktowym. Piana przykleja się do sierści gryzonia podczas przechodzenia przez otwory i szczeliny. Gryzoń intensywnie się myje, a substancja czynna jest w ten sposób spożywana.

  Ze względu na mechanizm działania substancji należących do grupy antykoagulantów skutki zastosowania produktów gryzoniobójczych je zawierających można zaobserwować po upływie 4-10 dni po spożyciu przynęty.

  Racumin Foam Envu - skład:

  • Kumatetralyl (kumaryna) - 4-hydroksy-3-(1, 2, 3, 4-tetrahydro-1-naftylo) kumaryna 4,062 g/kg - związek z grupy syntetycznych antykoagulantów z pierwszej generacji, substancja wielodawkowa.
  • Bitrex - substancja o gorzkim smaku, zapobiegająca przypadkowemu spożyciu.
  • Barwnik.
  • Izotridekanol oksyetylowany nr CAS: 69011-36-5.

  Racumin Foam - zwalczane gryzonie:

  • Szczur wędrowny (Rattus norvegicus),
  • Mysz domowa (Mus musculus).

  Gdzie stosować pianę Racumin Foam?

  Racumin Foam należy aplikować w miejscach niedostępnych dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych, zwierząt hodowlanych i zwierząt innych niż docelowe. Produkt aplikujemy wewnątrz pomieszczeń, w miejscach typu:

  • zamknięte linie kablowe lub rurociągi, zabudowy np.
  • wokół skrzynek elektrycznych lub skrzynek wysokiego napięcia,
  • wnęki w ścianach i okładzinach ściennych,
  • wejścia do szczurzych/mysich nor,
  • otwory ścienne,
  • wąskie przejścia,
  • podwieszane sufity,
  • ściany izolacyjne,
  • przewody serwisowe,
  • szyby montażowe,
  • belki poprzeczne konstrukcji.

  Instrukcja aplikacji preparatu Racumin Foam Envu:

  1. Przeprowadzić wstępne rozpoznanie terenu, na którym występują gryzonie, w celu właściwej identyfikacji gatunku gryzonia, miejsc aktywności oraz ustalenia prawdopodobnej przyczyny i stopnia infestacji gryzoni.

  2. Nie należy ingerować w środowisko bytowania gryzoni, gdyż może mieć to wpływ na zachowanie zwierząt i spożycie przynęty.

  3. Przed rozpoczęciem zabiegu należy usunąć potencjalne źródła pokarmu dla gryzoni (np. rozsypane ziarno lub pozostałości żywności).

  4. Produkt należy aplikować przy pomocy dyszy bezpośrednio do otworów i w szczeliny, znajdujące się wewnątrz pomieszczeń.

  5. Dozowanie 10 g produktu trwa około 4 sekund.

  6. Otwór nie powinien być całkowicie wypełniony pianą, aby gryzonie mogły rozpoznać swoje zwykłe drogi i przejścia. W innym przypadku, jeśli dziura jest całkowicie wypełniona pianą, gryzonie mogą wybrać inne, niezabezpieczone przejścia.

  7. Zaleca się dwie aplikacje podczas jednego cyklu zwalczania.

  8. Produkt powinien być umieszczany w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów, w których zaobserwowano aktywność gryzoni (np. ścieżki, miejsca gniazdowania, miejsca karmienia zwierząt hodowlanych, otwory, nory itp.).

  9. Piana to preparat na bazie wody - nie stosować na niezabezpieczonych kontaktach elektrycznych. Izolacje kablowe mogą być uszkodzone w wyniku działania gryzoni. Nie zastosowanie się do ostrzeżenia, grozi ryzykiem porażenia prądem.

  10. Podczas umieszczania produktu w pobliżu systemów odprowadzania wody należy dopilnować, aby przynęta nie miała kontaktu z wodą.

  11. Po zakończeniu zabiegu deratyzacji usunąć pozostałości produktu przy pomocy papierowych ręczników.

  12. Po zastosowaniu produktu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni z nim kontakt.

  13. Należy prowadzić regularne inspekcje punktów, w których piana została zaaplikowana. Ponowna aplikacja produktu powinna z reguły nastąpić po 14 dniach.

  Racumin Foam Envu - wskazówki dotyczące stosowania preparatu:

  • W trakcie użytkowania powinny być noszone okulary ochronne.
  • Produkt powinien być stosowany zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM), dobrą praktyką higieniczną oraz, gdzie to możliwe, przy zastosowaniu nie chemicznych metod kontroli.
  • Miejsca publiczne, w których stosowany jest produkt powinny być odpowiednio oznakowane. W pobliżu punktów wyłożenia przynęty powinna znajdować się informacja, że kontakt z produktem lub padłymi gryzoniami jest niebezpieczny dla zdrowia oraz informacja o zasadach udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrucia produktem.
  • Liczba punktów wyłożenia produktu, zależy od konstrukcji pomieszczenia lub budynku.
  • Produkt należy aplikować z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt oraz z dala od przyborów kuchennych i powierzchni mających kontakt z produktem.
  • Nosić odpowiednie rękawice ochronne odporne na działanie substancji chemicznych podczas aplikacji produktu (wykonane z kauczuku nitrylowego, spełniające normę EN374).
  • Należy obowiązkowo stosować ochronę oczu podczas aplikacji produktu.
  • Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
  • Należy prowadzić regularne inspekcje miejsc, w których wyłożono przynętę zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM). Jednocześnie częstotliwość inspekcji należy do decyzji użytkownika, na podstawie przeprowadzonej przed rozpoczęciem zwalczania gryzoni oceny terenu objętego zabiegiem deratyzacji.
  • Jeżeli po upływie 35 dni od rozpoczęcia zwalczania gryzoni ich aktywność nadal się utrzymuje, należy ustalić przyczynę braku skuteczności zabiegu. Jeżeli stwierdzono lub podejrzewa się zjawisko oporności na kumatetralyl, należy zastosować produkt zawierający inną substancję z grupy rodentycydów. Należy również rozważyć zastosowanie nie chemicznych metod kontroli (np. pułapek).
  • O ile jest to możliwe, przed rozpoczęciem zwalczania gryzoni należy poinformować ewentualne osoby postronne (np. użytkowników obszaru zwalczania gryzoni i najbliższego otoczenia) o rozpoczęciu deratyzacji (zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM)).
  • Nie stosować produktu jeżeli na danym terenie stwierdzono lub podejrzewa się zjawisko oporności na kumatetralyl.
  • Nie stosować produktu dłużej niż 35 dni bez wcześniejszej oceny stopnia infestacji i skuteczności zwalczania gryzoni.
  • Produkt nie jest przeznaczony do wspólnego użycia lub mieszania z innymi produktami zawierającymi antykoagulanty o podobnej lub większej zdolności do wytworzenia oporności.
  • W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba wspólnego użycia lub mieszania z innymi produktami gryzoniobójczymi należy rozważyć zastosowanie rodentycydu, który nie zawiera substancji czynnej z grupy antykoagulantów lub zawiera antykoagulant o mniejszej zdolności do wytworzenia oporności.
  • W trakcie zabiegu nie należy myć wodą materiałów mających kontakt z produktem.
  • Padłe gryzonie usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych. (Taka sama informacja powinna znajdować się w treści oznakowania opakowania).
  • Nie należy stosować produktu metodą pulsacyjną lub w zabiegach z przynętą wykładaną w sposób ciągły (np. w celu zapobiegania infestacji gryzoni lub wykrycia ich aktywności).
  • Produkt w użytkowej postaci kontaktowej można stosować tylko: w wyjątkowych okolicznościach, tzn. jeśli przynęty w stacjach deratyzacyjnych lub w punktach wykładania przynęty oraz niechemiczne metody zwalczania gryzoni okazały się nieskuteczne.
  • Obszary w budynkach, na których został zastosowany produkt muszą być zabezpieczone, aby uniemożliwić dostęp dzieciom, ptakom, zwierzętom domowym, zwierzętom hodowlanym i zwierzętom innym niż docelowe.
  • Aby uniknąć dostania się produktu biobójczego w trakcie jego stosowania do żywności i pasz dla zwierząt, należy zachować odległość co najmniej 2 m od miejsc, w których żywność i pasza dla zwierząt jest przechowywana, przygotowywana i spożywana.
  • Produkt nie może być stosowany do ochrony roślin i produktów roślinnych.
  • Należy prowadzić dokumentację kontroli miejsc wystąpienia populacji.
  • Gryzonie mogą przenosić choroby. Padłe gryzonie i przynętę należy usuwać, stosując rękawice ochronne lub narzędzia, np. szczypce.

  Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią etykiety i karty charakterystyki produktu.

  Specyfikacja

  Marka: Envu

  EAN: 5908229373811

  Substancja czynna: Kumatetralyl

  Cena

  Dawkowanie - Racumin Foam 500ml (kumatetralyl, bitrex) Envu - piana na szczury i myszy

  Opinie - Racumin Foam 500ml (kumatetralyl, bitrex) Envu - piana na szczury i myszy

  Usługi

  Cena brutto:
  152,03 zł za 1szt.
  Cena netto: 123,60 zł

  Zobacz historię ceny

  Produkt dostępny

  Wysyłka 48h

  Ilość:
  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14

  Dlaczego Agrosimex?

  Ponad 7000 produktów wysokiej jakości

  25 sklepów detalicznych

  Na rynku od 1991 roku

  Tylko oryginalne produkty

  100% Polska firma