Bayer
Herbicyd

Puma Uniwersal 069 EW (fenoksaprop) - środek chwastobójczy do pszenicy i jęczmienia

Puma Uniwersal 069 EW to systemiczny środek chwastobójczy w formie emulsji (olej w wodzie) przeznaczony do stosowania w uprawach pszenicy ozimej i jarej oraz jęczmienia jarego. Główną substancją czynną jest fenoksaprop-P-etylu (69 g/l). Środek efektywnie zwalcza takie chwasty jak miotła zbożowa, owies głuchy oraz inne chwasty jednoliścienne. Działa szybko, powodując zahamowanie wzrostu chwastów w ciągu 2-3 dni i ich zniszczenie w ciągu 2-4 tygodni. Można go stosować nalistnie używając opryskiwaczy polowych. Puma Uniwersal 069 EW nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych i jest bezpieczny w użyciu przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności.
produkt dostępny Placeholder

produkt dostępny

WARIANT PRODUKTU

Pojemność

ikona wysyłka w 48h Placeholder

wysyłka w 48h

ikona Kup w zestawie i oszczędzaj Placeholder ikona Kup w zestawie i oszczędzaj Placeholder

Kup w zestawie

ikona Zobacz też podobne produkty Placeholder ikona Zobacz też podobne produkty hover Placeholder

Zobacz też podobne produkty

ikona Tylko oryginalne produkty Placeholder

Tylko oryginalne produkty

ikona 100% polska firma Placeholder

100% polska firma

Puma Uniwersal 069 EW - środek chwastobójczy do stosowania w uprawie pszenicy i jęczmienia

Agrosimex

Jakie są zalety herbicydu Puma Uniwersal 069 EW?

 • Szybkie działanie,
 • Wysoka skuteczność,
 • Zwalcza przede wszystkim miotłę zbożową i owsa głuchego, ale też inne chwasty jednoliścienne,
 • W wygodnej formie emulsji,
 • Można go łączyć z innymi środkami (wtedy zakres zwalczanych chwastów się zwiększa),
 • Ma dobry stosunek jakości do ceny.

Puma Uniwersal 069 EW to środek ochrony roślin, a konkretniej środek chwastobójczy (herbicyd) przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych (powschodowo). Używa się go między innymi do zwalczania miotły zbożowej i owsa głuchego, ale też innych chwastów jednoliściennych

Pumę Uniwersal można używać w uprawie pszenicy ozimej oraz jarej jak i w jęczmieniu jarym.

Środek występuje w formie emulsji (EW, oleju w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej. 

Jak stosować środek chwastobójczy Puma Uniwersal 069 EW?

Środek Puma uniwersal 069 EW należy stosować nalistnie według wskazówek zawartych w sekcji "dawkowanie".

Przeznaczony jest do zastosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Jaka jest zasada działania środka Puma Uniwersal 069 EW?

Puma Uniwersal 069 EW wykazuje działanie systemiczne. Po aplikacji pobierany jest bardzo szybko poprzez zielone części roślin, a następnie przemieszczany do korzeni i pędów chwastów, czyli do miejsc oddziaływania. Powoduje zahamowanie ich wzrostu i rozwoju.

To, że środek zaczął działać, objawi się zahamowaniem wzrostu chwastów, które nastąpi po 2-3 dniach od wykonania zabiegu. Po 2-4 tygodniach Puma Uniwersal 069 EW zniszczy chwasty jednoliścienne (od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej).

Jaka jest zawartość substancji czynnej w herbicydzie Puma Uniwersal 069 EW?

Zawartość substancji czynnej: fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 69 g/l (6,54%).

Substancje niebezpieczne, nie będące substancją czynną:

 • Mieszanina 5-chloro-2-metylo-3(2H)-isotiazolonu i 2-metylo-2H-isotiazol-3-onu,
 • Solwent nafta, węglowodory ciężkie aromatyczne.

W jakich uprawach można używać środka Puma Uniwersal 069 EW?

 • Pszenica jara,
 • Pszenica ozima,
 • Jęczmień jary.

Jakie chwasty są wrażliwe na stosowanie środka Puma Uniwersal 069 EW?

 • chwastnica jednostronna,
 • miotła zbożowa,
 • owies głuchy,
 • włośnice,
 • wyczyniec polny.

Jakie chwasty są odporne na działanie środka Puma Uniwersal 069 EW?

 • kostrzewy,
 • perz właściwy,
 • wiechlina roczna,
 • życice,
 • chwasty dwuliścienne.

Jakie chwasty są wrażliwe na stosowanie połączenia środka Puma Uniwersal 069 EW oraz Sekator 125 OD czy Chwastox Turbo 340?

Połączenie wyżej wymienionych środków, czyli Pumy Uniwersal 069 EW oraz środka Sekator 125 OD czy Chwastoxa Turbo 340 wykazuje dużo szersze działanie (zwalcza większą ilość chwastów), w tym chwastami wrażliwymi na ten zestaw są:

 • bniec biały,
 • chwastnica jednostronna,
 • gorczyca polna,
 • gwiazdnica pospolita,
 • jasnota purpurowa,
 • komosa biała,
 • kurzyślad polny,
 • mak polny,
 • maruna bezwonna,
 • miotła zbożowa,
 • niezapominajka polna,
 • owies głuchy,
 • ostrożeń polny,
 • przetacznik bluszczykowy,
 • poziewnik szorstki,
 • przytulia czepna,
 • rdest ptasi,
 • rdest plamisty,
 • rdestówka powojowata,
 • samosiewy rzepaku,
 • tasznik pospolity,
 • tobołki polne,
 • włośnice,
 • wyczyniec polny,
 • żółtlica drobnokwiatowa.

Jakie chwasty są średniowrażliwe na stosowanie połączenia środka Puma Uniwersal 069 EW oraz Sekator 125 OD czy Chwastox Turbo 340?

Połączenie wyżej wymienionych środków, czyli Pumy Uniwersal 069 EW oraz środka Sekator 125 OD czy Chwastoxa Turbo 340 wykazuje dużo szersze działanie (zwalcza większą ilość chwastów), w tym średniowrażliwe są:

 • fiołek polny,
 • przetacznik perski,
 • przetacznik polny,
 • dymnica pospolita.

Jakie jest następstwo roślin przy używaniu środka SPuma Uniwersal 069 EW?

Środek Puma Uniwersal 069 EW nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, gdyż rozkłada się w ciągu okresu wegetacji roślin. W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji, na której stosowano środek Puma Uniwersal 069 EW (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny.

Jakie są środki ostrożności przy używaniu środka Puma Uniwersal 069 EW?

 • W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów na środek Puma Uniwersal 069 EW, przestrzegać zawartych w etykiecie zaleceń jego stosowania oraz używać przemiennie z herbicydami należącymi do różnych grup chemicznych o odmiennym
  mechanizmie działania.
 • W przypadku stosowania środka ochrony roślin Puma Uniwersal 069 EW w mieszaninach z innymi środkami ochrony roślin należy stosować się do zaleceń określonych w etykietach tych środków ochrony roślin.
 • Środka nie stosować (również w mieszaninie z zalecanymi środkami):
  − na rośliny chore, uszkodzone przez szkodniki,
  − w okresie występowania przymrozków,
  − w temperaturze powyżej 28oC i wilgotności względnej powietrza poniżej 30%,
  − podczas wiatru o prędkości powyżej 3 m/sek.
 • Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  − znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawne,
  − nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Jak sporządzic ciecz użytkową przy uzyciu środka Puma Uniwersal?

Szczegółową instrukcję znajdziesz w etykiecie, która dostępna jest w sekcji "do pobrania".

Jaki jest okres karencji i prewencji podczas używania środka Puma Uniwersal 069 EW?

Okres prewencji:

 • Okres prewencji jest to okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta.
 • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres karencji:

 • Okres karencji jest to okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej.
 • Nie dotyczy.

Okres karencji dla pasz:

 • Okres karencji dla pasz jest to okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami.
 • Słomy nie przeznaczać na paszę.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • Nie dotyczy.

 

Po więcej wiedzy o środach chwastobójczych w uprawach rolniczych zapraszamy na stronę Doradca Rolniczy.

 

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwa. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

Uprawa

Zwalczanie Agrofagu

Jak stosować? Dawkowanie

Kiedy stosować?

pszenica ozima

bniec biały, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, kurzyślad polny, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa niezapominajka polna, owies głuchy, ostrożeń polny, przetacznik bluszczykowy, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest ptasi, rdest plamisty, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnice, wyczyniec polny, żółtlica drobnokwiatowa, fiołek polny, przetacznik perski, przetacznik polny, dymnica pospolita

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1-1,2 l/ha.

Termin stosowania:
Środek Puma Uniwersal 069 EW stosowany solo oraz łącznie ze środkiem Sekator 125 OD stosuje się na wiosnę, po ruszeniu wegetacji pszenicy ozimej, od fazy gdy widoczne są dwa rozkrzewienia do końca fazy 3-go kolanka (BBCH 22-33).

jęczmień jary, pszenica jara

bniec biały, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, kurzyślad polny, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa niezapominajka polna, owies głuchy, ostrożeń polny, przetacznik bluszczykowy, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest ptasi, rdest plamisty, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnice, wyczyniec polny, żółtlica drobnokwiatowa, fiołek polny, przetacznik perski, przetacznik polny, dymnica pospolita

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,8-1,0 l/ha.

Środek Puma Uniwersal 069 EW stosowany solo oraz łącznie ze środkami Sekator 125 OD oraz Chwastox Turbo 340 SL należy stosować od początku fazy krzewienia do końca fazy 1-go kolanka (BBCH 21-31)