Item 1 of 0
  Agrosimex logo

  Puma Uniwersal 069 EW (fenoksaprop) - środek chwastobójczy do pszenicy i jęczmienia

  Marka: Bayer

  Grupa upraw: Pszenica ozima, Jęczmień jary, Pszenica jara

  EAN: 5908229366196

  Przeznaczenie: uprawy rolnicze

  Substancja czynna: Fenoksaprop-p-etylu

  Pojemność
  Cena
  Pojemność:
  500ml
  1l
  5l
  Pojemność

  Cena

  Pojemność:
  500ml
  1l
  5l

  Ilość:

  Produkt dostępny

  Wysyłka 48h

  72,46 zł za 1szt.
  Cena netto: 67,09 zł

  Zobacz historię ceny

  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14
  Opis produktu i specyfikacja
  Dawkowanie
  Do pobrania
  Razem taniej
  Opinie
  Usługi
  Zamienniki
  Możesz potrzebować także
  Proponowane produkty

  Opis produktu - Puma Uniwersal 069 EW (fenoksaprop) - środek chwastobójczy do pszenicy i jęczmienia

  Agrofag: Bniec biały, Chwastnica jednostronna, Gorczyca polna, Gwiazdnica pospolita, Jasnota purpurowa, Komosa biała, Kurzyślad polny, Mak polny, Maruna bezwonna, Miotła zbożowa niezapominajka polna Zobacz wszystkie

  Puma Uniwersal 069 EW - środek chwastobójczy do stosowania w uprawie pszenicy i jęczmienia

  Logo Puma Uniwersal

  Jakie są zalety herbicydu Puma Uniwersal 069 EW?

  • Szybkie działanie,
  • Wysoka skuteczność,
  • Zwalcza przede wszystkim miotłę zbożową i owsa głuchego, ale też inne chwasty jednoliścienne,
  • W wygodnej formie emulsji,
  • Można go łączyć z innymi środkami (wtedy zakres zwalczanych chwastów się zwiększa),
  • Ma dobry stosunek jakości do ceny.

  Puma Uniwersal 069 EW to środek ochrony roślin, a konkretniej środek chwastobójczy (herbicyd) przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych (powschodowo). Używa się go między innymi do zwalczania miotły zbożowej i owsa głuchego, ale też innych chwastów jednoliściennych

  Pumę Uniwersal można używać w uprawie pszenicy ozimej oraz jarej jak i w jęczmieniu jarym.

  Środek występuje w formie emulsji (EW, oleju w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej. 

  Jak stosować środek chwastobójczy Puma Uniwersal 069 EW?

  Środek Puma uniwersal 069 EW należy stosować nalistnie według wskazówek zawartych w sekcji "dawkowanie".

  Przeznaczony jest do zastosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  Jaka jest zasada działania środka Puma Uniwersal 069 EW?

  Puma Uniwersal 069 EW wykazuje działanie systemiczne. Po aplikacji pobierany jest bardzo szybko poprzez zielone części roślin, a następnie przemieszczany do korzeni i pędów chwastów, czyli do miejsc oddziaływania. Powoduje zahamowanie ich wzrostu i rozwoju.

  To, że środek zaczął działać, objawi się zahamowaniem wzrostu chwastów, które nastąpi po 2-3 dniach od wykonania zabiegu. Po 2-4 tygodniach Puma Uniwersal 069 EW zniszczy chwasty jednoliścienne (od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej).

  Jaka jest zawartość substancji czynnej w herbicydzie Puma Uniwersal 069 EW?

  Zawartość substancji czynnej: fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 69 g/l (6,54%).

  Substancje niebezpieczne, nie będące substancją czynną:

  • Mieszanina 5-chloro-2-metylo-3(2H)-isotiazolonu i 2-metylo-2H-isotiazol-3-onu,
  • Solwent nafta, węglowodory ciężkie aromatyczne.

  W jakich uprawach można używać środka Puma Uniwersal 069 EW?

  • Pszenica jara,
  • Pszenica ozima,
  • Jęczmień jary.

  Jakie chwasty są wrażliwe na stosowanie środka Puma Uniwersal 069 EW?

  • chwastnica jednostronna,
  • miotła zbożowa,
  • owies głuchy,
  • włośnice,
  • wyczyniec polny.

  Jakie chwasty są odporne na działanie środka Puma Uniwersal 069 EW?

  • kostrzewy,
  • perz właściwy,
  • wiechlina roczna,
  • życice,
  • chwasty dwuliścienne.

  Jakie chwasty są wrażliwe na stosowanie połączenia środka Puma Uniwersal 069 EW oraz Sekator 125 OD czy Chwastox Turbo 340?

  Połączenie wyżej wymienionych środków, czyli Pumy Uniwersal 069 EW oraz środka Sekator 125 OD czy Chwastoxa Turbo 340 wykazuje dużo szersze działanie (zwalcza większą ilość chwastów), w tym chwastami wrażliwymi na ten zestaw są:

  • bniec biały,
  • chwastnica jednostronna,
  • gorczyca polna,
  • gwiazdnica pospolita,
  • jasnota purpurowa,
  • komosa biała,
  • kurzyślad polny,
  • mak polny,
  • maruna bezwonna,
  • miotła zbożowa,
  • niezapominajka polna,
  • owies głuchy,
  • ostrożeń polny,
  • przetacznik bluszczykowy,
  • poziewnik szorstki,
  • przytulia czepna,
  • rdest ptasi,
  • rdest plamisty,
  • rdestówka powojowata,
  • samosiewy rzepaku,
  • tasznik pospolity,
  • tobołki polne,
  • włośnice,
  • wyczyniec polny,
  • żółtlica drobnokwiatowa.

  Jakie chwasty są średniowrażliwe na stosowanie połączenia środka Puma Uniwersal 069 EW oraz Sekator 125 OD czy Chwastox Turbo 340?

  Połączenie wyżej wymienionych środków, czyli Pumy Uniwersal 069 EW oraz środka Sekator 125 OD czy Chwastoxa Turbo 340 wykazuje dużo szersze działanie (zwalcza większą ilość chwastów), w tym średniowrażliwe są:

  • fiołek polny,
  • przetacznik perski,
  • przetacznik polny,
  • dymnica pospolita.

  Jakie jest następstwo roślin przy używaniu środka SPuma Uniwersal 069 EW?

  Środek Puma Uniwersal 069 EW nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, gdyż rozkłada się w ciągu okresu wegetacji roślin. W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji, na której stosowano środek Puma Uniwersal 069 EW (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny.

  Jakie są środki ostrożności przy używaniu środka Puma Uniwersal 069 EW?

  • W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów na środek Puma Uniwersal 069 EW, przestrzegać zawartych w etykiecie zaleceń jego stosowania oraz używać przemiennie z herbicydami należącymi do różnych grup chemicznych o odmiennym
   mechanizmie działania.
  • W przypadku stosowania środka ochrony roślin Puma Uniwersal 069 EW w mieszaninach z innymi środkami ochrony roślin należy stosować się do zaleceń określonych w etykietach tych środków ochrony roślin.
  • Środka nie stosować (również w mieszaninie z zalecanymi środkami):
   − na rośliny chore, uszkodzone przez szkodniki,
   − w okresie występowania przymrozków,
   − w temperaturze powyżej 28oC i wilgotności względnej powietrza poniżej 30%,
   − podczas wiatru o prędkości powyżej 3 m/sek.
  • Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
   − znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawne,
   − nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

  Jak sporządzic ciecz użytkową przy uzyciu środka Puma Uniwersal?

  Szczegółową instrukcję znajdziesz w etykiecie, która dostępna jest w sekcji "do pobrania".

  Jaki jest okres karencji i prewencji podczas używania środka Puma Uniwersal 069 EW?

  Okres prewencji:

  • Okres prewencji jest to okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta.
  • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

  Okres karencji:

  • Okres karencji jest to okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej.
  • Nie dotyczy.

  Okres karencji dla pasz:

  • Okres karencji dla pasz jest to okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami.
  • Słomy nie przeznaczać na paszę.

  Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

  • Nie dotyczy.

   

  Po więcej wiedzy o środach chwastobójczych w uprawach rolniczych zapraszamy na stronę Doradca Rolniczy.

   

  Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

  Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwa. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

  Specyfikacja

  Marka: Bayer

  Grupa upraw: Pszenica ozima, Jęczmień jary, Pszenica jara

  EAN: 5908229366196

  Przeznaczenie: uprawy rolnicze

  Substancja czynna: Fenoksaprop-p-etylu

  Pojemność
  Cena

  Dawkowanie - Puma Uniwersal 069 EW (fenoksaprop) - środek chwastobójczy do pszenicy i jęczmienia

  Opinie - Puma Uniwersal 069 EW (fenoksaprop) - środek chwastobójczy do pszenicy i jęczmienia

  Usługi

  Cena brutto:
  72,46 zł za 1szt.
  Cena netto: 67,09 zł

  Zobacz historię ceny

  Produkt dostępny

  Wysyłka 48h

  Ilość:
  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14
  Zobacz zamienniki Puma Uniwersal 069 EW (fenoksaprop) - środek chwastobójczy do pszenicy i jęczmienia

  Dlaczego Agrosimex?

  Ponad 7000 produktów wysokiej jakości

  25 sklepów detalicznych

  Na rynku od 1991 roku

  Tylko oryginalne produkty

  100% Polska firma