Rosahumus – kwasy humusowe

Rosahumus jest nawozem organiczno- mineralnym zawierającym kwasy humusowe, potas i żelazo, przeznaczony do poprawy żyzności gleby.

Rosahumus – Działanie

 • Poprawia zasobność gleb,
 • Jej związki mogą magazynować 4 do12 razy więcej składników pokarmowy niż część mineralna gleby,
 • Próchnica zwiększa też zdolności buforowe gleb, regulując i stabilizując ich odczyn,
 • Związki próchnicze mają wysoką pojemność wodną, mogą zatrzymać nawet 5 krotnie więcej wody niż same ważą i to w formie dostępnej dla roślin,
 • Głównym składnikiem próchnicy są kwasy humusowe
 • Podnoszą żyzność gleb dzięki wysokiej pojemność wymiany kationowej, zawartości tlenu i ponadprzeciętnej pojemności wodnej,
 • Zdolność wiązania nierozpuszczalnych jonów metali, tlenków i wodorotlenków i polne ich uwalnianie w miarę zapotrzebowania roślin.
 • Zmieniają właściwości chemiczne gleby,
 • Neutralizują pH gleby,
 • Poprawiają dostępność składników pokarmowych i wody dla roślin,
 • Działają jako naturalny czynnik chelatujący jony metali w środowisku zasadowym i ułatwiają ich pobieranie przez system korzeniowy,
 • Wzbogacają glebę w substancję organiczne i mineralne,
 • Posiadają ekstremalnie wysoką pojemność wymiany kationowej,
 • Zwiększają konwersje składników pokarmowych (NPK i mikroelementów) do form dostępnych dla roślin,
 • Zwiększają pobieranie azotu przez rośliny,
 • Zmniejsza reakcję fosforu z wapniem, żelazem, magnezem i glinem przez co zwiększają ich dostępność dla roślin,
 • Uwalnia COz CaCO3 umożliwiając użycie w fotosyntezie,
 • Pomaga eliminować chlorozy spowodowane brakiem żelaza,
 • Zmniejsza dostępność substancji toksycznych z gleby

Rosahumus – Stosowanie

 • Nawóz rozpuścić w wodzie
 • Najlepsze efekty stosowania kwasów humusowych  uzyskujemy na glebach lekkich, ubogich w humus oraz  rekultywowanych.
 • Przy wysokiej mineralizacji substancji organicznej kwasy humusowe zapewniają szybki i trwały wzrost żyzności takich gleb

 

 

Jak mogę zamówić

Sklep internetowy

Sprawdź

Zadzwoń do nas

Wypełnij formularz

Sklepy stacjonarne

Znajdź