ES Gallery Bije wszelkie rekordy

ES Gallery Bije wszelkie rekordy

ES Gallery charakterystyka kukurydzy

 • Wybitna odmiana ziarnowa kukurydzy o najwyższym plonowaniu, do dziś niezastąpiony przez żadną inną odmianę co potwierdzają wyniki plonu ziarna w oficjalnych badaniach COBORU z roku 2016.
 • Stabilność plonowania i powtarzalność wyników w produkcji polowej w kolejnych latach.
 • Ziarno typu dent o najszybszym oddawaniu wody w trakcie naturalnych procesów dojrzewania i suszenia.
 • Wysoka odporność na fuzariozę kolb oznacza ziarno zdrowe do samego końca.
 • FAO ziarno 270, FAO kiszonka 270

Budowa kukurydzy

 • Liczba ziaren w rzędzie – 31
 • Typ ziarna –   dent
 • Typ kolby -flex
 • Liczba rzędów – 16-18
 • Oddawanie wody – bardzo szybkie
 • Masa tysiąca ziaren [g] – 320

Morfologia kukurydzy

 • Rośliny wysokie – 290 cm
 • Średnio wysoko osadzone kolby – 120 cm
 • Bardzo wysoka odporność na wyleganie
 • Dość silny ,,stay green”

Profil Agrotechniczny kukurydzy

 • Typ mieszańca – pojedynczy
 • Wczesny wigor – wysoki
 • Tolerancja na okresowe niedobory wody – średnia
 • Stanowiska – na gleby średnio i bardzo zasobne

Odporność na choroby

 • Fuzarioza kolb – bardzo wysoka
 • Fuzarioza łodyg – wysoka
 • Głownia kolb – bardzo wysoka
 • Głownia łodyg – wysoka

 

Zadzwoń do nas

Dział Nasion:

Bartosz Stopczyk
Dyrektor Działu Nasion
Tel.kom. 661 646 300
Anna Ziomkiewicz
Specjalista Nasiennictwa
Tel.kom.: 609 324 326