ASX Corn

ASX Corn to wieloskładnikowy granulowany nawóz mineralny NPK z siarką, borem i cynkiem, przeznaczony do nawożenia kukurydzy oraz pozostałych upraw rolniczych oraz warzyw, drzew i krzewów owocowych. Wszystkie składniki pokarmowe są dobrze rozpuszczalne w wodzie i łatwo dostępne dla roślin.

Skład chemiczny ASX Corn :

  • azot (N) całkowity 7%
  • azot (N) amonowy także 7 %
  • pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu a także wodzie 20%
  • pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 18,5%
  • tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 30%
  • trójtlenek siarki (SO3) całkowity, w tym 5 % trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnego w wodzie 7,5%
  • bor (B) całkowity  0,02%
  • cynk (Zn) całkowity 0,1%

Zastosowanie :

Nawóz ASX Corn stosuje się przedsiewnie lub pogłównie, posypowo,równomiernie na całą powierzchnię uprawy, rzędowo lub
wgłębnie. W uprawach sadowniczych nawóz stosować późną jesienią lub także bardzo wczesną wiosną. Dawki nawozu najlepiej ustalać w oparciu o analizy gleby i w rezultacie wymagania pokarmowe uprawianej rośliny.