Item 1 of 0
  Agrosimex logo
  Polecane przez doradców
  Nowość

  Polygreen Fungicide WP - biologiczny środek grzybobójczy

  Grupa upraw: Jęczmień jary, Pszenica jara, Pszenica ozima, Rzepak ozimy

  EAN: 8594031570035

  Przeznaczenie: uprawy rolnicze

  Waga
  Cena
  Waga:
  0.1kg
  Waga

  Cena

  Waga:
  0.1kg

  Ilość:

  Produkt dostępny

  Wysyłka 48h

  174,06 zł za 1szt.
  Cena netto: 161,17 zł

  Zobacz historię ceny

  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14
  Opis produktu i specyfikacja
  Dawkowanie
  Do pobrania
  Opinie
  Usługi
  Możesz potrzebować także
  Proponowane produkty

  Opis produktu - Polygreen Fungicide WP - biologiczny środek grzybobójczy

  Polygreen Fungicide WP - fungicyd ekologiczny

  Zalety produktu Polygreen:

  • Naturalnie chroni uprawy przed zgnilizną twardzikową, suchą zgnilizną kapustnych i fuzariozą kłosów, a co za tym idzie przed najważniejszymi chorobami roślin.
  • Dedykowane zastosowanie - do stosowania w uprawach rzepaku ozimego, pszenicy ozimej oraz jarej, a także jęczmienia jarego.
  • Wysoko skoncentrowany.
  • Trwały - zarodniki grzyba występują w formie oospory (komórki przetrwalnikowej), która otoczona jest grubą ścianą komórkową. Kiełkuje po okresie spoczynku lub po przetrwaniu niekorzystnych warunków życiowych.
  • Indukuje odporność oraz stymuluje wzrost roślin.
  • Produkt bezpieczny dla zwierząt i ludzi. Nie posiada okresu karencji.
  • Kompatybilny z innymi środkami ochrony roślin (np. insektycydami opartymi o substancje czynne cypermetryna czy deltametryna).
  • Zarejestrowany w większości krajów Europejskich, a także w innych krajach na całym świecie.
  • Widnieje na liście Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która dopuszcza produkt do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

  Polygreen Fungicide to fungicyd mikrobiologiczny (zawierający żywy organizm). Występuje w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej (WP). Polygreen przeznaczony jest do ochrony strefy korzeniowej przed chorobami grzybowymi. Substancją czynną środka są zarodniki grzyba Pythium oligandrum. Niepatogeniczny grzyb Pythium oligandrum jest pasożytem niektórych gatunków grzybów chorobotwórczych. Zasiedla on strefę korzeniową eliminując poprzez konkurencyjne działanie niektóre grzyby chorobotwórcze. Jednocześnie stymuluje wzrost roślin poprzez wprowadzenie do nich fitohormonów oraz fosforu i cukrów. Stymulacja ta rozpoczyna się podczas bezpośredniego kontaktu grzybni i młodej tkanki roślin. Przy opryskiwaniu naziemnym, Pythium oligandrum rozkłada strzępki grzybów patogenicznych poprzez rozkład enzymatyczny, stymulując jednocześnie mechanizmy odpornościowe chronionej rośliny.

  Rejestracja dopuszcza stosowanie produktu Polygreen w rzepaku ozimym (zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych) oraz pszenicy ozimej, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym (fuzarioza kłosów).

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

  Polygreen Fungicide WP - moc natury w walce z patogenami

  Naturalny środek grzybobójczy Polygreen Fungicide WP - zawartość substancji czynnej:

  • Pythium oligandrum - 10g.

  Pythium oligandrum - najważniejsze właściwości substancji:

  Zarodniki grzyba Pythium oligandrum:

  • Wszechobecny w glebach o niskim stężeniu,
  • Hiperpasożyt mikroorganizmów grzybowych,
  • Wytwarza odporność indukowaną,
  • Stymuluje wzrost roślin,
  • Szczep wyizolowany z korzeni buraka,
  • Nie jest w żaden sposób modyfikowany genetycznie.

  Strzępki Pythium oligandrum oplatają patogenicznego grzyba

  Strzępki Pythium oligandrum oplatają patogenicznego grzyba.

  Przed jakimi chorobami grzybowymi chroni środek Polygreen?

  • Fuzarioza kłosów,
  • Sucha zgnilizna kapustnych,
  • Zgnilizna twardzikowa.

  W jakich uprawach można stosować naturalny środek Polygreen Fungicide?

  • Jęczmień jary,
  • Pszenica jara,
  • Pszenica ozima,
  • Rzepak ozimy.

  Ekologiczny środek grzybobójczy Polygreen - okres karencji i okres prewencji:

  Okres karencji - okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej:

  • Nie dotyczy.

  Okres prewencji - okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

  • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. 

  Biofungicyd Polygreen - przygotowywanie cieczy użytkowej:

  Zarodniki grzyba P.oligandrum będące substancją czynną środka Polygreen Fungicide WP, wymagają wstępnej aktywacji przed użyciem, którą należy przeprowadzić w następujący sposób:

  • Do czystego naczynia, włożyć worek filtracyjny, z odmierzoną ilością preparatu Polygreen Fungicide WP.
  • Worek filtracyjny szczelnie zawiązać. Wlać odpowiednią ilość (min 5 l na 250 g preparatu) czystej, letniej wody.
  • Szczelnie zawiązany worek filtracyjny zostawić w naczyniu z wodą na minimum 1 godzinę (nie dłużej jednak niż na dziesięć godzin). 

  Po upływie jednej godziny worek z Polygreen Fungicide WP wycisnąć w palcach w taki sposób, żeby został w nim jedynie grys (mineralny nośnik, nie zawierający żadnych substancji toksycznych), który można wysypać np. na pole. Po wyczyszczeniu i przepłukaniu, worek może zostać ponownie użyty do przeprowadzenia kolejnej aktywacji Polygreen Fungicide WP. Powstałą w naczyniu zawiesinę zarodników, należy wlać do zbiornika opryskiwacza wypełnionego do połowy wodą z włączonym mieszadłem. Zabieg należy wykonać najpóźniej do dziesięciu godzin od momentu zamoczenia (aktywacji drobnoustroju) Polygreen Fungicide WP w wodzie.

  Uwaga: Jeżeli opryskiwacz był poprzednio używany do zabiegów preparatami grzybobójczymi, należy go dokładnie umyć, gdyż w przypadku zanieczyszczenia może nastąpić dezaktywacja roztworu.

  Polygreen Fungicide WP - zalecenia dotyczące stosowania środka:

  • Środek Polygreen Fungicide WP najskuteczniej działa w podłożu o temperaturze 12-25°C oraz pH 5,5-7,5.
  • Zabiegi środkiem Polygreen Fungicide WP należy wykonywać wcześnie rano lub pod wieczór (unikać silnego nasłonecznienia podczas zabiegów).
  • W przypadku stosowania środka w sekwencji z preparatami chemicznymi, należy zachować odstęp co najmniej 7 dni, aby preparaty chemiczne nie oddziaływały na Pythium oligandrum – nie dotyczy produktów kompatybilnych.
  • Po zastosowaniu środka Polygreen Fungicide WP nie stosować doglebowo chemicznych środków grzybobójczych.
  • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
  • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. W trakcie przygotowywania cieczy użytkowej stosować również ochronę dróg oddechowych (półmaskę z filtrem FFP2).
  • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Środek ochrony roślin przechowywać:
   − w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
   − w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
   − w temperaturze 5°C - 25°C.

  Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

  Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 ptk 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwa. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

  Specyfikacja

  Grupa upraw: Jęczmień jary, Pszenica jara, Pszenica ozima, Rzepak ozimy

  EAN: 8594031570035

  Przeznaczenie: uprawy rolnicze

  Wymiary:

  Waga
  Cena

  Dawkowanie - Polygreen Fungicide WP - biologiczny środek grzybobójczy

  Opinie - Polygreen Fungicide WP - biologiczny środek grzybobójczy

  Usługi

  Polecane przez doradców
  Nowość
  Cena brutto:
  174,06 zł za 1szt.
  Cena netto: 161,17 zł

  Zobacz historię ceny

  Produkt dostępny

  Wysyłka 48h

  Ilość:
  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14

  Dlaczego Agrosimex?

  Ponad 7000 produktów wysokiej jakości

  25 sklepów detalicznych

  Na rynku od 1991 roku

  Tylko oryginalne produkty

  100% Polska firma