Grupa Azoty

Nawóz granulowany NPK 6-12-34 Polifoska Krzem Grupa Azoty

Polifoska Krzem 50kg to nawóz o jasnoszarych do ciemnoszarych lub jasnoróżowych granulach o ziarnistości 2‑5 mm. Granulki są powlekane, nie zbrylają się trwale. Gęstość nasypowa wynosi 0,94‑0,99 kg/dm³. Zawiera 6% azotu (N) w formie amonowej, 12% fosforu (P₂O₅) przyswajalnego, 34% potasu (K₂O) oraz 10% trójtlenku siarki (SO₃). Zawiera także niezbędny przyswajalny krzem (0,5% Si). Zaleca się stosowanie pod wszystkie rośliny uprawne, na gleby ubogie w potas, głównie gleby lekkie i średnie, oraz pod rośliny potasolubne. Można stosować przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10‑20 cm, wczesną wiosną pogłównie oraz w uprawach wieloletnich wiosną. Można mieszać z mocznikiem, saletrą amonową, saletrzakiem i solą potasową.

produkt dostępny Placeholder

produkt dostępny

WARIANT PRODUKTU

Waga

ikona wysyłka w 48h Placeholder

wysyłka w 48h

ikona Tylko oryginalne produkty Placeholder

Tylko oryginalne produkty

ikona 100% polska firma Placeholder

100% polska firma

Polifoska Krzem 50kg nawóz o równomiernych jasnoszarych do ciemnoszarych lub jasnoróżowych granulach, klasa ziarnowa 2‑5 mm, co najmniej 90%. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,94‑0,99 kg/dm3.

 

Polifoska Krzem NPK(S) 6-12-34-(10) 50kg Składniki:

  • 6% azotu (N) w formie amonowej
  • 12% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 10% rozpuszczalnego w wodzie,
  • 34% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej
  • 10% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.
  • zawiera także niezbędny dla roślin przyswajalny krzem 0,5% (Si), czyli w przeliczaniu na  SiO2- 1%.

Polifoska Krzem 50kg Przeznaczenie i stosowanie :

Nawóz zaleca się stosować pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i w sadownictwie. Zaleca się ją stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas (głównie gleby lekkie i średnie), w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ® KRZEM przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10‑20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. POLIFOSKĘ® KRZEM można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

 

Polifoska Krzem 50kg  Zalecane dawki w kg/ha*

 

 

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę POLIFOSKI® KRZEM, na przykład plon ziarna kukurydzy 8 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas, zaleca się stosować po 67 kg POLIFOSKI® KRZEM na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 8 = 536 kg/ha POLIFOSKI® KRZEM lub na przykład plon bulw ziemniaka 30 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas uprawianego na 25 t/ha obornika, stosować po 60 kg POLIFOSKI® KRZEM na każde 10 ton przewidywanego plonu bulw (odczyt z tabeli) x 3 = 180 kg/ha POLIFOSKI® KRZEM;
1- jeżeli nie jest znana zasobność gleby, zaleca się dawki w wysokości jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby;
2 - kg/ha soli potasowej 58-60%;
3 - zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha, pod kukurydzę na silos i buraka 35 t/ha.