chwilowo niedostępny Placeholder

chwilowo niedostępny

WARIANT PRODUKTU

Pojemność

ikona Zobacz też podobne produkty Placeholder ikona Zobacz też podobne produkty hover Placeholder

Zobacz też podobne produkty

ikona Tylko oryginalne produkty Placeholder

Tylko oryginalne produkty

ikona 100% polska firma Placeholder

100% polska firma

MUSTANG 306 SE to środek chwastobójczy w formie koncentratu stałych cząstek i małych kapsułek do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym, mieszankach zbożowych i w kukurydzy.

 

Zawartość substancji czynnej:

florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %)

2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %)

 

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

Zastosowanie w uprawach:

  • Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara,

pszenżyto jare, mieszanki zbożowe (z wyłączeniem owsa)

  • Kukurydza

 

Okres karencji:

Nie dotyczy

 

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Kupującym środki ochrony roślin musi być osobą trzeźwą. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

Uprawa

Zwalczanie Agrofagu

Jak stosować? Dawkowanie

Kiedy stosować?

jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbożowe (z wyłączeniem owsa)

chwasty jednoroczne dwuliścienne, chwasty wieloletnie dwuliścienne

0,4 - 0,6 l/ha

Termin zabiegu: wiosną od fazy 2-3 liści do fazy drugiego kolanka.

kukurydza

chwasty jednoroczne dwuliścienne, chwasty wieloletnie dwuliścienne

0,6 l/ha

Termin zabiegu: w fazie 2-6 liści kukurydzy.

pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto

chwasty jednoroczne dwuliścienne, chwasty wieloletnie dwuliścienne

0,4 - 0,6 l/ha

Termin zabiegu: wiosną od fazy 2-3 liści do fazy drugiego kolanka.