Mumia
Rodentycyd

EAN:5900644533016

Mumia pasta (brodifakum) - trutka na myszy i szczury

Mumia na gryzonie Pasta to silna trutka na myszy i szczury zawierająca brodifakum (0,0029%). Skuteczna już od pierwszej dawki, zabija gryzonie w ciągu kilku dni. Forma pasty jest chętnie pobierana przez gryzonie, a opóźnione działanie trutki nie wzbudza nieufności u innych osobników. Produkt zawiera czynnik zniechęcający do przypadkowego spożycia oraz barwnik dla bezpieczeństwa. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz w odpowiednio zabezpieczonych miejscach. Zwalcza różne gatunki gryzoni, takie jak mysz domowa, szczur wędrowny i szczur śniady. Przed użyciem należy usunąć inne źródła pokarmu i umieścić trutkę w miejscach aktywności gryzoni, stosując stacje deratyzacyjne.
produkt dostępny Placeholder

produkt dostępny

WARIANT PRODUKTU

Waga

ikona wysyłka w 48h Placeholder

wysyłka w 48h

ikona Tylko oryginalne produkty Placeholder

Tylko oryginalne produkty

ikona 100% polska firma Placeholder

100% polska firma

Mumia na gryzonie Pasta - trutka na szczury i myszy

 • Silna - zawiera wyjątkowo mocną substancję brodifakum.
 • Zwalcza małe gryzonie: myszy i szczury.
 • Skuteczna już od pierwszej dawki - szybki efekt. Gryzonie giną po kilku dniach.
 • W wygodnej formie pasty - forma pasty jest najszybciej i najchętniej pobierana przez gryzonie.
 • Ze względu na opóźnione działanie trutka nie wzbudza nieufności u innych, jeszcze nie zatrutych osobników.
 • Zawiera czynnik zniechęcający do przypadkowego spożycia oraz barwnik dla zmaksymalizowania bezpieczeństwa podczas stosowania trutki.

Mumia na gryzonie to gotowy do użycia preparat gryzoniobójczy. W formie pasty. Taka forma trutki zalecana jest w szczególności do stosowania tam, gdzie występuje duża atrakcyjność pokarmów (wysypiska śmieci, zwierzętarnie, paszarnie, obiekty gastronomiczne itp.). Przynęta Mumia może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, pod warunkiem, że zostanie ochroniona przed wilgocią (np. zostanie wysypana w odpornej na manipulację stacji deratyzacyjnej): w piwnicy, w domu, w kuchni, w biurze, w hotelach, w garażu, w ogrodzie, na działce, w budynkach użyteczności publicznej itp.

Agrosimex

Mumia pasta - zawartość substancji czynnej:

Preparat Mumia na gryzonie w paście - zwalczane szkodniki:

 • mysz domowa (Mus musculus),
 • szczur wędrowny (Rattus norvegicus),
 • szczur śniady (Rattus rattus).

Agrosimex

Dlaczego powinieneś jak najszybciej pozbyć się harcujących myszy i szczurów?

 • Niekontrolowana populacja gryzoni często uszkadza przedmioty oraz elementy konstrukcji budowli, co powoduje ogromne straty finansowe. Uszkodzeniom najczęściej ulegają rury wodne, przewody elektryczne, drewno, izolacja, meble, a nawet struktura budynków, której zagraża tzw. tunelowanie i podgryzanie przez gryzonie.
 • Dodatkowo żyjątka te stanowią realne zagrożenie zdrowia ludzi - przenoszą różne choroby, takie jak salmonelloza czy leptospiroza. Co więcej gryzonie hałasują i zakłócają noc swoją aktywnością. Prowadzi to do braku snu i stresu u mieszkańców i zwierząt.
 • Dużym problemem są również szkody powodowane przez gryzonie w żywności. Szczury, myszy i inne gryzonie zanieczyszczają żywność odchodami, moczem i sierścią. Taka żywność nie nadaje się już do spożycia.

Agrosimex

Trutka na myszy i szczury Mumia pasta - instrukcja stosowania:

1. Przeprowadzić wstępne rozpoznanie terenu, na którym występują gryzonie, w celu właściwej identyfikacji gatunku gryzonia, miejsc aktywności oraz ustalenia prawdopodobnej przyczyny i stopnia infestacji gryzoni, następnie dobrać odpowiednią dawkę.

2. Usunąć inne potencjalne źródła pokarmu dla gryzoni (np. rozsypane ziarno lub pozostałości żywności).

3. Umieścić trutkę w miejscach bytowania gryzoni. Miejsca te, to pomieszczenia, gdzie widoczne są  świeże odchody czy pogryzione przedmioty.

4. Gniazda, nory i trasy przejść gryzoni to najlepsze miejsca do rozłożenia trutki. Trutkę Mumia należy umieścić wzdłuż ścian pomieszczeń w zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem karmnikach, stacjach deratyzacyjnych.

5. Po zastosowaniu produktu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni kontakt z produktem.

Agrosimex

Trutka na szczury i myszy Mumia w formie pasty - wskazówki dotyczące stosowania:

 • Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się i przestrzegać zaleceń zamieszczonych w materiałach informacyjnych dołączonych do produktu lub informacji przekazanych w punkcie sprzedaży, a także należy rozważyć zastosowanie niechemicznych metod kontroli (np. pułapek).
 • Przed zastosowaniem produktu nie należy ingerować w środowisko bytowania gryzoni, gdyż może mieć to wpływ na zachowanie zwierząt i spożycie przynęty.
 • Stacje deratyzacyjne powinny być umieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów, w których zaobserwowano aktywność gryzoni (np. ścieżki, miejsca gniazdowania, miejsca karmienia zwierząt hodowlanych, otwory, nory itp.). Tam gdzie jest to możliwe, stacje deratyzacyjne należy przytwierdzić do podłoża lub innych struktur. Stacje deratyzacyjne należy umieszczać w miejscach niedostępnych dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych, zwierząt hodowlanych i zwierząt innych niż docelowe. Stacje deratyzacyjne należy umieszczać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt oraz z dala od przyborów kuchennych i powierzchni mających z nimi kontakt. Nie umieszczać stacji deratyzacyjnych w pobliżu miejsc, w których mogą mieć one kontakt z wodami powierzchniowymi.
 • Przynęty nie należy wyjmować z saszetek.
 • Należy uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonie. Wymieniać każdą przynętę uszkodzoną przez wodę lub zanieczyszczoną.
 • Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (przynajmniej co 2-3 dni na początku okresu zwalczania myszy, a w przypadku zwalczania szczurów przynajmniej co 5-7 dni na początku okresu zwalczania, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu: określenia skuteczności produktu, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni.
 • Po zakończeniu zabiegu deratyzacji usunąć stacje deratyzacyjne oraz przynętę znalezioną poza stacjami.
 • W celu zwiększenia spożycia przynęty oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa ponownej infestacji należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze (np. zatykanie otworów, usuwanie potencjalnych źródeł pokarmu dla gryzoni).
 • Nie należy stosować produktu w zabiegach z przynętą wykładaną w sposób ciągły (np. w celu zapobiegania infestacji gryzoni lub wykrycia ich aktywności).
 • W przypadku stosowania produktów gryzoniobójczych zawierających antykoagulanty, gryzonie powinny zostać zwalczone w ciągu 35 dni. Jeśli po tym okresie aktywność gryzoni nadal się utrzymuje, należy powiadomić dostawcę/sprzedawcę produktu lub skonsultować się z profesjonalną firmą zajmującą się deratyzacją.
 • W trakcie zabiegu deratyzacji (przynajmniej podczas każdej inspekcji) należy wyszukiwać i usuwać padłe gryzonie. Padłe gryzonie usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych. Padłe gryzonie i przynętę należy usuwać, stosując rękawice ochronne lub narzędzia, np. szczypce.
 • Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
 • Produkt przechowywać:
  - w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu,
  - w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu,
  - w miejscu niedostępnym dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych i hodowlanych,
  - z dala od światła słonecznego.

Produkt biobójczy stosuj zachowując szczególne środki ostrożności. Przed każdym użyciem najpierw przeczytaj etykietę i ulotkę informacyjną widniejącą na opakowaniu produktu. Pozwoli to zminimalizować ryzyko dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Odpady opakowaniowe utylizuj jako odpad niebezpieczny, zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi lub międzynarodowymi. Zabronione jest wykorzystywanie opróżnionych opakowań do innych celów (w tym jako surowców wtórnych).

Cel stosowania

jak stosować? Dawkowanie

Likwidacja myszy pomieszczeniach - niska infestacja (mała liczebność organizmów szkodliwych)

10-20 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m.

Likwidacja myszy pomieszczeniach - wysoka infestacja (duża liczebność organizmów szkodliwych)

10-20 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 2 m.

Likwidacja szczurów pomieszczeniach/ wokół budynków - niska infestacja (mała liczebność organizmów szkodliwych)

10-60 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 10 m.

Likwidacja szczurów pomieszczeniach/ wokół budynków - wysoka infestacja (duża liczebność organizmów szkodliwych)

10-60 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m.