Item 1 of 0
  Agrosimex logo

  Maxim 025 FS (fludioksonil) - zaprawa do nasion o szerokim zastosowaniu

  Marka: Syngenta

  Grupa upraw: Bobik, Ciecierzyca, Fasola, Groch, Jęczmień, Łubin, Pszenica, Pszenżyto, Słonecznik, Soja, Soczewica, Zboża jare, Zboża ozime, Żyto

  Substancja czynna: Fludioksonil

  EAN: 5901157073549

  Przeznaczenie: uprawy rolnicze

  Pojemność
  Cena
  Pojemność:
  1L
  5L
  20L
  200L
  Pojemność

  Cena

  Pojemność:
  1L
  5L
  20L
  200L

  Ilość:

  Produkt dostępny

  Wysyłka 24h

  74,88 zł za 1szt.
  Cena netto: 69,33 zł
  Opis produktu i specyfikacja
  Dawkowanie
  Do pobrania
  Opinie
  Usługi

  Opis produktu

  Maxim 025 FS - fungicyd (zaprawa) do zbóż i grochu, fasoli, bobiku, łubinu, soczewicy, ciecierzycy, soi i słonecznika

   

  Jakie są korzyści ze stosowania środka Maxim 025 FS?

  • bardzo szerokie działanie - dla zbóż, ale także grochu, fasoli, bobiku, łubinu, soczewicy, ciecierzycy, soi i słonecznika,
  • wysoka skuteczność przeciw chorobom grzybowym (w tym przeciw chorobom fuzaryjnym),
  • zabezpiecza rośliny przed zgorzelą siewek, fuzariozą i innymi chorobami,
  • zapewnia szybkie i równomierne wschody roślin oraz dobre przezimowanie,
  • łatwa aplikację i idealne pokrycie ziarniaków,
  • skutecznie ogranicza wytwarzanie mykotoksyn,
  • formie płynnej (koncentrat).

   

  Maxim 025 FS to fungicyd (zaprawa) w formie płynnej (koncentrat). Ma działanie powierzchniowe.

  Stosuje się go do zaprawiania ziarna siewnego pszenicy ozimej, jarej, pszenżyta ozimego oraz żyta ozimego.

  Zaprawianie powinno się odbywać w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.

  Tak przeprowadzone zaprawianie z użyciem środka Maxim 025 FS chroni przed chorobami grzybowymi, a zwłaszcza przed chorobami powodowanymi przez grzyby z rodzaju Fusarium.

  Maxim 025 FS ma szeroką rejestrację pozwalającą na zaprawienie nie tylko zbóż, ale i nasion: grochu, fasoli, bobiku, łubinu, soczewicy, ciecierzycy, soi i słonecznika przed chorobami grzybowymi.

  Zapewnia szybkie i równomierne wschody roślin oraz dobre przezimowanie, a jak wiadomo jest one podstawą obfitych, wysokich plonów.

   

  Maxim zwalczając fuzariozy skutecznie ogranicza wytwarzanie mykotoksyn

  Obecnie obserwujemy zwiększenie zagrożenia chorobami fuzaryjnymi. Wszystko dzięki rosnącemu udziałowi zbóż w powierzchni produkcji roślinnej. Choroby fuzaryjne przyczyniają się do skażenia przez mykotoksyny produkowanych pasz i produktów żywnościowych. Poziom skażenia nie może przekraczać określonych norm, dlatego produkcja zbóż wolnych od mykotoksyn stała się bardzo ważnym aspektem.

  Z racji na to, że obecność mykotoksyn w ziarnie zbóż zależy głównie od warunków pogodowych i agrotechnicznych, Maxim stał się kluczowym produktem pozwalającym na ograniczenie poziomu mykotoksyn w czasie zbiorów.

   

  Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

   

  Jaka jest zawartość substancji czynnej w Maxim 025 FS?

  • Zawiera fludioksonil (substancja z grupy fenylopiroli) - 25 g/l (2,38%).

  Fludioksonil zapewnia jednocześnie wyjątkową skuteczność zwalczania chorób oraz bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej.

   

  Jaka jest technika zaprawiania przy użyciu Maxim 025 FS?

  Podczas użytkowania środka Maxim 025 FS zaprawiaj zboża i nasiona w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki. Aby uniknąć zasychania zaprawy, zaprawiaj bez przerw w pracy zaprawiarki. Nie zapomnij o tym, aby przed rozpoczęciem zaprawiania, poddać zaprawiarkę kalibracji.

   

  Jaka jest instrukcja zaprawiania przy użyciu środka Maxim 025 FS?

  Zawiesinę do zaprawiania sporządź w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym naczyniu.

  Najpierw wlej odmierzoną ilość wody, po czym dodaj odpowiednią ilość zaprawy Maxim 025 FS dokładnie mieszając. Uzupełnij wodą do potrzebnej ilości.

  Gotowa zaprawa może być użyta w czasie 24 godzin od momentu jej sporządzenia.

   

  Jakie są środki ostrożności przy używaniu Maxim 025 FS?

   

  • Zaprawiaj tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
  • Zaprawianie wykonaj bezpośrednio przed siewem.
  • Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
  • Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne, ani na paszę.
  • Zaprawiaj z włączonym mieszadłem.
  • Ściśle przestrzegaj właściwego dawkowania.
  • Nie zaprawiaj materiału siewnego o wilgotności powyżej 16%, ani uprzednio traktowanego inną zaprawą.
  • Zaprawiony materiał siewny pozostaw po zaprawieniu w otwartych workach do momentu przeschnięcia.
  • Zaprawiony materiał siewny przechowuj w grubych, oznakowanych i szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od żywności i pasz.
  • Jeżeli zajdzie konieczność przechowywania materiału siewnego do następnego sezonu, zbadaj przed siewem zdolność kiełkowania.
  • Zaprawionego materiału można używać wyłącznie do siewu. Nie wolno go przeznaczać na cele konsumpcyjne, ani na paszę.
  • W celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków: zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą – upewnić się, że zaprawione nasiona są również całkowicie przykryte na końcach rzędów.
  • Zbierz przypadkowo rozsypane nasiona.
  • W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji możliwe jest sadzenie lub sianie roślin następczych po upływie 30 dni od ostatniego zabiegu środkiem zawierającym fludioksonil.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Środek przechowuj w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
  • Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
  • Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
  • Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

   

  Zapraszamy po więcej wiedzy o zaprawianiu nasion na stronę Doradca Rolniczy.

   

  Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

  Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 ptk 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwa. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

  Specyfikacja

  Marka: Syngenta

  Grupa upraw: Bobik, Ciecierzyca, Fasola, Groch, Jęczmień, Łubin, Pszenica, Pszenżyto, Słonecznik, Soja, Soczewica, Zboża jare, Zboża ozime, Żyto

  Substancja czynna: Fludioksonil

  EAN: 5901157073549

  Przeznaczenie: uprawy rolnicze

  Pojemność
  Cena

  Dawkowanie

  Opinie

  Usługi

  Cena brutto:
  74,88 zł za 1szt.
  Cena netto: 69,33 zł

  Produkt dostępny

  Wysyłka 24h

  Ilość:

  Dlaczego Agrosimex?

  Ponad 7000 produktów wysokiej jakości

  25 sklepów detalicznych

  Na rynku od 1991 roku

  Tylko oryginalne produkty

  100% Polska firma