Agrosimex logo

MANDRYL 500 SC

Producent: Agrosimex

Kod produktu: 38365

pojemność:
1 l
5 l
15 l
pojemność:
1 l
5 l
15 l

Ilość:

Produkt dostępny od ręki

115.13 zł za 1szt.
115.13 zł za 1 szt.
Opis produktu i specyfikacja
Wysyłka i płatność
Zwroty
Opinie
Usługi

Opis produktu i specyfikacja

MANDRYL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i niektórych chwastów jednoliściennych w uprawie ziemniaka, soi, słonecznika i bobiku.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej: metobromuron (związek z grupy fenylomocznika) – 500 g/l (41,02%)

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

MANDRYL jest herbicydem pobieranym przez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej działa na chwasty od fazy ich kiełkowania do fazy rozety.

 

Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, owies głuchy, poziewnik szorstki, przetacznik perski, rdest kolankowy, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, szczyr roczny (na dawkę 4 l/ha), tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, przytulia czepna, psianka czarna, rdestówka powojowata (rdest powojowy), rdest plamisty, szczyr roczny (na dawkę 3 l/ha).

Chwasty odporne: chwasty wieloletnie, głęboko korzeniące się.

 

MANDRYL dawkowanie

Ziemniak

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha

Termin stosowania:

Środek stosować przed wzejściem roślin ziemniaka, po ich obredleniu i zabronowaniu, na świeżo wzruszoną, wilgotną glebę (BBCH 00-09).

Zalecana ilość wody:  200 – 400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

UWAGI:

  1. Środka nie stosować po wschodach ziemniaków.
  2. Po oprysku nie wykonywać żadnych uprawek pielęgnacyjnych; w przypadku wystąpienia skorupy glebowej stosować narzędzia płytko działające.

 

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach
i zastosowaniach małoobszarowych

 

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik.

 

Soja, słonecznik

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 3,0 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować przed wzejściem rośliny uprawnej (BBCH 00-08), najlepiej w ciągu 5 dni po siewie zanim hypokotyl znajdzie się blisko powierzchni ziemi.

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Bobik

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować przed wzejściem rośliny uprawnej (BBCH 00-08), najlepiej w ciągu 5 dni po siewie zanim hypoktyl znajdzie się blisko powierzchni ziemi.

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek stosowany w zalecanych dawkach rozkłada się w glebie w trakcie okresu wegetacji
i nie stwarza zagrożeń dla roślin uprawianych następczo.

Jeżeli zachodzi konieczność wcześniejszej likwidacji plantacji opryskiwanej herbicydem MANDRYL z powodu uszkodzeń rośliny uprawnej przez szkodniki, choroby lub przymrozki, na polu po zlikwidowanej uprawie można, po wcześniejszym wykonaniu uprawy przedsiewnej, uprawiać kukurydzę, bobik, groch, fasolę i marchew. Nie zaleca się siewu roślin z rodziny krzyżowych (rzepaku, gorczycy, rzepy) oraz buraków.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środka nie stosować:

  • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy,
  • w ziemniakach wczesnych,
  • na glebach suchych i zbrylonych jak również mokrych i zamulonych,
  • przed spodziewanymi silnymi opadami deszczu.

 

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartość opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Wymaganą ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

 

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

  • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
  • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
  • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

 

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

 

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

 

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

 

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

 

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie dotyczy.

 

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Ziemniak, soja, słonecznik, bobik - nie dotyczy.

 

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy.

 

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

Wysyłka i płatność

Zwroty

Opinie

Usługi

Cena:
115.13 zł za 1szt.
115.13 zł za 1 szt.

Produkt dostępny od ręki

Ilość:
Dlaczego Agrosimex?

Ponad 7000 produktów wysokiej jakości

25 sklepów detalicznych

Na rynku od 1991 roku

Tylko oryginalne produkty

100% Polska firma