Item 1 of 0
  Agrosimex logo

  Laurel (fludioksonil) Sharda - fungicyd

  Marka: Sharda

  Grupa upraw: Jęczmień jary, Jęczmień ozimy, Pszenica jara, Pszenica ozima, Pszenżyto ozime, Szkółki drzew iglastych, Szkółki drzew liściastych, Szkółki krzewów iglastych i liściastych

  EAN: 8904150080566

  Przeznaczenie: uprawy rolnicze szkółki drzew i krzewów

  Substancja czynna: Fludioksonil

  Pojemność
  Cena
  Pojemność:
  500ml
  1l
  5l
  20l
  Pojemność

  Cena

  Pojemność:
  500ml
  1l
  5l
  20l

  Ilość:

  Produkt dostępny

  Wysyłka 48h

  70,56 zł za 1szt.
  Cena netto: 65,33 zł

  Zobacz historię ceny

  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14
  Opis produktu i specyfikacja
  Dawkowanie
  Do pobrania
  Opinie
  Usługi
  Możesz potrzebować także
  Proponowane produkty

  Opis produktu - Laurel (fludioksonil) Sharda - fungicyd

  Agrofag: Fuzarioza siewek, Głownia źdźbłowa, Pasiastość liści jęczmienia, Pleśń śniegowa, Septorioza, Śnieć cuchnąca, Zgorzel siewek

  Laurel Sharda - fungicyd

  • Dedykowane zastosowanie - do stosowania w uprawach rolniczych: jęczmień, pszenica, pszenżyto, żyto, a małoobszarowo również w szkółkach iglastych i liściastych drzew i krzewów leśnych.
  • Środek do zaprawiania nasion.
  • W wygodnej formie płynnego koncentratu.

  Laurel to fungicyd w formie płynnego koncentratu o działaniu powierzchniowym. Środek przeznaczony jest do zaprawiania, w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych, ziarna siewnego pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmienia ozimego, jęczmienia jarego, pszenżyta ozimego, żyta ozimego oraz nasion iglastych i liściastych drzew i krzewów leśnych, zwłaszcza powodowanymi przez grzyby z rodzaju Fusarium.

  Laurel Sharda - zawartość substancji czynnych:

  • fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) - 25 g/l (2,38 %)

  Fungicyd Laurel Sharda - zwalczane choroby grzybowe:

  • pleśń śniegowa zbóż i traw,
  • śnieć cuchnąca pszenicy,
  • zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek),
  • pasiastość liści jęczmienia,
  • głownia źdźbłowa żyta.

  Małoobszarowo również:

  • zgorzele siewek powodowane przez patogeny grzybowe Fusarium spp.

  Środek grzybobójczy Laurel Sharda - zastosowanie w uprawach:

  • Jęczmień jary,
  • Jęczmień ozimy,
  • Pszenica jara,
  • Pszenica ozima,
  • Pszenżyto ozime,
  • Żyto ozime.

  Małoobszarowo:

  • Szkółki iglastych i liściastych drzew i krzewów leśnych.

  Laurel Sharda - okresy karencji i prewencji:

  Okres krencji - okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej:

  • Nie dotyczy.

  Okres prewencji - okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

  • Nie dotyczy.

  Laurel Sharda - sporządzanie zawiesiny do zaprawiania:

  Ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka. Zawiesinę do zaprawiania sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym naczyniu. Najpierw wlać odmierzoną ilość wody, po czym dodać odpowiednią ilość zaprawy REVESTI dokładnie mieszając i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Gotowa zaprawa może być użyta w czasie 24 godzin od momentu jej sporządzenia. Zaprawiać z włączonym mieszadłem. Zaprawiony materiał siewny powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.

  Środek na choroby grzybowe Laurel - następstwo roślin:

  W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji możliwe jest sadzenie lub sianie roślin następczych po upływie 30 dni od ostatniego zabiegu środkiem zawierającym fludioksonil.

  Fungicyd Laurel Sharda - wskazówki dotyczące stosowania i przechowywania środka:

  • Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych, zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.
  • Zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy.
  • Przed rozpoczęciem zaprawiania zaprawiarkę poddać kalibracji.
  • Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
  • Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
  • Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
  • Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne, ani na paszę. Nie zaprawiać materiału siewnego o wilgotności powyżej 16%, (nie dotyczy nasion drzew iglastych i liściastych),ani uprzednio traktowanego inną zaprawą.
  • Zaprawiony materiał siewny pozostawić po zaprawieniu w otwartych workach do momentu przeschnięcia.
  • Zaprawiony materiał siewny przechowywać w grubych, oznakowanych i szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od żywności i pasz.
  • Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania materiału siewnego do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Środek ochrony roślin przechowywać:
   - w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
   - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
   - w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

  Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

  Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 ptk 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwa. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

  Specyfikacja

  Marka: Sharda

  Grupa upraw: Jęczmień jary, Jęczmień ozimy, Pszenica jara, Pszenica ozima, Pszenżyto ozime, Szkółki drzew iglastych, Szkółki drzew liściastych, Szkółki krzewów iglastych i liściastych

  EAN: 8904150080566

  Przeznaczenie: uprawy rolnicze szkółki drzew i krzewów

  Substancja czynna: Fludioksonil

  Pojemność
  Cena

  Dawkowanie - Laurel (fludioksonil) Sharda - fungicyd

  Opinie - Laurel (fludioksonil) Sharda - fungicyd

  Usługi

  Cena brutto:
  70,56 zł za 1szt.
  Cena netto: 65,33 zł

  Zobacz historię ceny

  Produkt dostępny

  Wysyłka 48h

  Ilość:
  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14

  Dlaczego Agrosimex?

  Ponad 7000 produktów wysokiej jakości

  25 sklepów detalicznych

  Na rynku od 1991 roku

  Tylko oryginalne produkty

  100% Polska firma