Agrosimex logo
Nowość

KLINIK FREE 360 SL

Producent: Nufarm

Kod produktu: 39670

Przeznaczenie: uprawy ogrodnicze,uprawy rolnicze,szkółki drzew i krzewów,trawniki

pojemność:
5 l
20 l
pojemność:
5 l
20 l

Ilość:

Produkt dostępny od ręki

107.29 zł za 1szt.
107.29 zł za 1 szt.
Opis produktu i specyfikacja
Opinie
Usługi

Opis produktu i specyfikacja

KLINIK FREE 360 SL to HERBICYD nieselektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL).

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i opryskiwaczy ręcznych oraz za pomocą mazaczy

Zawartość substancji czynnej: glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) w formie soli izopropyloamoniowej - 360 g/l (30,56 %)

Środek pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.). W roślinie powoduje zahamowanie syntezy aminokwasów aromatycznych, co prowadzi do dysfunkcji komórek powodując zamieranie rośliny. Pierwsze objawy można zaobserwować po 7 – 10 dniach. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe.

 

Dawka 2,0 l/ha
Chwasty wrażliwe gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa, sporek polny, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa.

Dawka 3,0 l/ha
Chwasty wrażliwe chaber bławatek, fiołek polny, komosa biała, koniczyna łąkowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik perski przymiotno
kanadyjskie, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, tasznik pospolity, szarłat szorstki, tobołki polne.

Dawka 4,0 l/ha
Chwasty wrażliwe babka lancetowata, babka zwyczajna, chwastnica jednostronna, koniczyna biała, mlecz polny, ostrożeń polny, perz właściwy, starzec zwyczajny, wiechlina roczna,

Dawka 5,0 l/ha
Chwasty wrażliwe mniszek lekarski, wierzbówka kiprzyca, przetacznik bluszczykowy, rdestówka powojowata

Dawka 6,0 l/ha
Chwasty wrażliwe bylica pospolita, żółtlica włochata

Dawka 8,0 l/ha
Chwasty wrażliwe powój polny, stokłosa dachowa.

 

Uwaga:
Środka ochrony roślin Klinik Free 360 SL nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

Pola uprawne przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 - 5,0 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać na 5 dni przed siewem lub sadzeniem rośliny uprawnej. chwasty jednoroczne powinny znajdować się w fazie intensywnego wzrostu. Chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić co najmniej
dwa liście właściwe.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Po siewie a przed wschodami rośliny uprawnej
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 2,0 - 4,0 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pola uprawne przed zbiorem zbóż
- zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór
Uwaga:
Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy warunki agrotechniczne lub pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru.

 

Pszenica ozima

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 3,0 - 5,0 l/ha.
Dobór dawki zależy od nasilenia występowania perzu. Do 25 pędów/m2 – 3,0 l/ha, 26-75 pędów/m2 – 4,0 l/ha, powyżej 76 pędów/m2 – 5,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, (BBCH 85-87) gdy wilgotność ziarna wynosi poniżej 30%, to jest na 7 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga
1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem.
2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.
3. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami roślin bobowatych.
4. Nie stosować środka w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.
5. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.

 

Pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego

- zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór
Uwaga:
Dopuszcza się zastosowanie na plantacji rzepaku ozimego lub jego części w sytuacji wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości rzepaku
do zbioru.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 3,0 - 4,0 l/ha.
Termin stosowania: Zabieg wykonać w fazie dojrzewania łuszczyn, (BBCH 85-87), gdy nasiona są wykształcone i mają wilgotność poniżej 30%. Łuszczyny na pędach głównych są w 2/3 ilości barwy żółtoseledynowej, natomiast nasiona są w 70% barwy czerwonobrązowej, to jest na 7 -14 dni przed
przewidywanym zbiorem.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować na plantacjach nasiennych.

 

Pola uprawne przed zbiorem słonecznika zwyczajnego, soi

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.
Termin stosowania: Zabieg wykonać w fazie dojrzewania strąków lub niełupek, (BBCH 85-87), gdy nasiona są wykształcone i mają wilgotność poniżej 30%, to jest na 7 dni przed przewidywanym zbiorem.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 3,0 - 6,0 l/ha.
Termin stosowania: Zabieg wykonać od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. Zabieg wykonać najpóźniej 5 dni przed siewem/sadzeniem rośliny następczej
W momencie zabiegu rośliny perzu powinny mieć wysokość 10-25 cm i wytworzone co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne w pełni wykształcone dwa liście właściwe.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia, winorośl

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować w pasach herbicydowych, od wiosny do jesieni, na zielone intensywnie rosnące chwasty.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwagi:
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwacze z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
3. Nie opryskiwać podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.
4. Podczas zabiegu bezwzględnie unikać kontaktu cieczy użytkowej z owocującymi częściami roślin.

Łąki i użytki zielone

Odnowienia i rekultywacja
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Termin stosowania: Zabieg wykonać w okresie intensywnego wzrostu chwastów przez cały okres wegetacji. Zabieg wykonać na 24 godziny przed siewem traw.
Wysiew traw najwcześniej 5 dni po zabiegu rekultywacji.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Szkółki leśne i uprawy leśne

Przygotowanie gleby przed sadzeniem
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 8,0 l/ha.
Dawki środka dostosować do występujących gatunków chwastów.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Sadzenie roślin najwcześniej 5 dni po zabiegu.
Zwalczanie chwastów w trakcie wegetacji
a) Zabieg wykonywany przy zastosowaniu całkowitej osłony sadzonek
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 8,0 l/ha.
Termin stosowania: w trakcie wegetacji, od maja do września.
Dawki i terminy stosowania dostosować do występujących gatunków chwastów.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
b) Zabieg wykonywany bez osłon sadzonek
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 3,0 - 5,0 l/ha.
Dawki środka dostosować do występujących gatunków chwastów.
Termin stosowania: zabieg wykonać w sadzonkach o zdrewniałej korze, w okresie zatrzymania wzrostu i rozwoju sadzonki (wrzesień-listopad).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Szkółki roślin ozdobnych (rośliny drzewiaste liściaste i iglaste)

Zwalczanie chwastów w trakcie wegetacji roślin uprawnych
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 - 8,0 l/ha.
Dawki środka dostosować do występujących gatunków chwastów
Termin stosowania: Środek stosować w międzyrzędziach od wiosny do jesieni, na zielone intensywnie rosnące chwasty
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Zwalczanie chwastów po zakończeniu wegetacji roślin uprawnych
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 3,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować w sadzonkach o zdrewniałej korze w okresie zatrzymania wzrostu (wrzesień-listopad)
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Tereny nieużytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, drogi, ścieżki dla pieszych, chodniki, bruk - wyeliminowanie niepożądanego zachwaszczenia)

Zwalczanie chwastów w trakcie wegetacji
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 3,0 - 8,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Tory kolejowe

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 - 8,0 l/ha.
Termin stosowania: Zabieg wykonać w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego. Dawki i terminy stosowania dostosować do występujących gatunków chwastów.
Rośliny wieloletnie wymagają wyższych dawek.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

 

Opinie

Usługi

Nowość
Cena:
107.29 zł za 1szt.
107.29 zł za 1 szt.

Produkt dostępny od ręki

Ilość:
Dlaczego Agrosimex?

Ponad 7000 produktów wysokiej jakości

25 sklepów detalicznych

Na rynku od 1991 roku

Tylko oryginalne produkty

100% Polska firma