Sumi Agro
Fungicyd

Kendo 50 EW (cyflufenamid)

Kendo 50 EW: Środek grzybobójczy w formie emulsji oleju w wodzie, o działaniu układowym, przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Stosowany przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych lub ręcznych. Zawiera cyflufenamid (50 g/l) z grupy fenyloacetamidów. Można go stosować samodzielnie lub z fungicydami zawierającymi trifloksystrobinę. Wykazuje działanie zapobiegawcze, interwencyjne i wyniszczające, zwalczając patogeny na roślinie oraz zabezpieczając przed nowymi infekcjami. Przeznaczony do zwalczania mączniaków w uprawach pszenicy, jęczmienia, jabłoni, gruszy, winorośli i roślin ozdobnych. Okres karencji: pszenica, jęczmień, pszenżyto – 48 dni, jabłoń, grusza – 14 dni, winorośl – 21 dni, rośliny ozdobne – nie dotyczy.
chwilowo niedostępny Placeholder

chwilowo niedostępny

WARIANT PRODUKTU

Pojemność

ikona Zobacz też podobne produkty Placeholder ikona Zobacz też podobne produkty hover Placeholder

Zobacz też podobne produkty

ikona Tylko oryginalne produkty Placeholder

Tylko oryginalne produkty

ikona 100% polska firma Placeholder

100% polska firma

Kendo 50 EW: Środek grzybobójczy, w formie emulsji oleju w wodzie, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Kendo 50 EW stosuje się przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych lub opryskiwaczy ręcznych.

 

Zawartość substancji czynnej: cyflufenamid – związek z grupy fenyloacetamidów - 50 g/l (5,32%)

 

Środek można stosować:

 • zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby,
 • samodzielnie lub łącznie z fungicydami parchowymi, zawierającymi trifloksystrobinę.

 

Działanie:

Kendo 50 EW wykazuje działanie zapobiegawcze, interwencyjne i wyniszczające (na wczesnym etapie infekcji), co daje możliwość elastycznego wyboru terminu zabiegu. Środek jest skuteczny przeciw różnym stadiom rozwojowym grzyba. Kendo 50 EW łączy różne mechanizmy oddziaływania na patogeny. Kendo 50 EW:

 

zwalcza patogen już obecny na roślinie oraz zabezpiecza przed rozwojem nowych infekcji dzięki działaniu translaminarnemu i gazowemu,

zabezpiecza nowe przyrosty rośliny dzięki działaniu systemicznemu.

 

 

Fungicyd przeznaczony do zwalczania mączniaków w uprawach:

 • pszenica ozima,
 • pszenica jara,
 • pszenżyto,
 • jęczmień ozimy,
 • jęczmień jary,
 • jabłoń,
 • grusza,
 • winorośl,
 • rośliny ozdobne (uprawa w szklarniach).

 

Okres karencji:

Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy – 48 dni.

Jabłoń, grusza – 14 dni.

Winorośl – 21 dni. Rośliny ozdobne – nie dotyczy

 

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Kupującym środki ochrony roślin musi być osobą trzeźwą. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione.

 

 

 

Uprawa

Zwalczanie Agrofagu

Jak stosować? Dawkowanie

Kiedy stosować?

jabłoń

mączniak

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4-0,5 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4-5 ml/100 m2.

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy różowego pąka do końca fazy gdy owoce osiągają połowę typowej wielkości (BBCH 57-75).

grusza

mączniak prawdziwy

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4-0,5 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4-5 ml/100 m2.

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy gdy pierwsze liście są całkowicie wykształcone do fazy gdy owoc jest dojrzały do zbioru (BBCH 19-87).

winorośl

mączniak prawdziwy

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,5 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-5 ml/100 m2.

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby od końca fazy gdy widoczne są zielone końce pędów do końca fazy gdy większość jagód styka się ze sobą (BBCH 09-79).

rośliny ozdobne

mączniak prawdziwy

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,2 l/ha.

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby.

pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy

mączniak prawdziwy

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,3 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.