Corteva
Insekcytyd

EAN:3362130203117

Suvisio 200 SC (chlorantraniliprol) Corteva - insektycyd

Suvisio 200 SC Corteva to insektycyd w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, działający kontaktowo i żołądkowo, przeznaczony do zwalczania szkodników owadzich w uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywnych. Skutecznie paraliżuje owady w ciągu kilku godzin, a całkowite zwalczenie następuje w ciągu 2-4 dni. Zawiera chlorantraniliprol, należący do grupy modulatorów receptorów rianodynowych (grupa 28 IRAC). Środek stosuje się po przekroczeniu progu szkodliwości dla danego szkodnika, zalecając przemienność z innymi insektycydami o innym mechanizmie działania. Okres karencji różni się w zależności od uprawy (1-30 dni). Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i wymagań prawnych dotyczących środków ochrony roślin.
produkt dostępny Placeholder

produkt dostępny

WARIANT PRODUKTU

Pojemność

ikona wysyłka w 48h Placeholder

wysyłka w 48h

ikona Tylko oryginalne produkty Placeholder

Tylko oryginalne produkty

ikona 100% polska firma Placeholder

100% polska firma

Suvisio 200 SC Corteva - insektycyd

 • Szeroki zakres zwalczanych insektów.
 • Do stosowania w wielu grupach upraw: uprawy rolnicze, sadownicze oraz warzywne.
 • Wygodne stosowanie.

Suvisio 200 SC Corteva - insektycyd w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników owadzich. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Całkowite zwalczenie następuje w ciągu 2-4 dni od zabiegu.

Insektycyd Suvisio Corteva - substancja czynna:

Środek zawiera substancję czynną chlorantraniliprol należącą wg klasyfikacji IRAC do grupy 28.

Środek owadobójczy Suvisio 200 SC - stosowanie w uprawach:

Uprawy sadownicze:

 • Jabłoń.

Uprawy warzywne:

 • Ziemniak,
 • Kapusta głowiasta biała.

Uprawy rolnicze:

 • Kukurydza.

Małoobszarowo również:

 • Grusza,
 • Śliwa,
 • Winorośl,
 • Kapusta głowiasta czerwona,
 • Kapusta włoska,
 • Kalafior,
 • Brokuł,
 • Cykoria,
 • Kukurydza cukrowa.

Insektycyd Suvisio Corteva - zwalczane insekty:

 • Bielinek rzepnik,
 • Omacnica prosowianka,
 • Owocówka jabłkóweczka,
 • Piętnówka kapustnica,
 • Stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze),
 • Tantniś krzyżowiaczek,
 • Zwójkówki liściowe.

Małoobszarowo:

 • Błyszczka jarzynówka.
 • Owocówka śliwkóweczka,
 • Zwójka cyklamenowa (kapuściana),
 • Zwójka krzyżóweczka,
 • Zwójka kwasigroneczka,
 • Zwójka siewkóweczka.

Suvisio 200 SC - okres karencji i okres prewencji:

Okres karencji - okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej:

 • Jabłoń, grusza, śliwa -14 dni,
 • Winorośl - 30 dni,
 • Ziemniak - 14 dni,
 • Kapusta głowiasta biała, kalafior, brokuł, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska - 1 dzień,
 • Cykoria - 21 dni,
 • Kukurydza, kukurydza cukrowa - 7 dni.

Okres prewencji - okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

 • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Insektycyd Suvisio 200 SC Corteva - wskazówki dotyczące stosowania:

 • Środek stosować po przekroczeniu progu szkodliwości dla danego szkodnika.
 • Środek zawiera substancję czynną chlorantraniliprol (związek z grupy modulatorów receptorów rianodynowych), która wg klasyfikacji IRAC należy do grupy 28.
 • Strategia zarządzania odpornością:
  – środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych i o innych mechanizmach działania,
  – w przypadku dwukrotnego stosowania środka, oba zabiegi powinny zostać wykonane przeciwko temu samemu pokoleniu szkodnika,
  – nie stosować środków owadobójczych zawierających substancje czynne z grupy diamidów częściej niż 2 razy w sezonie w tej samej uprawie,
  – nie należy redukować dawek środka, również w przypadku, gdy jest on składnikiem mieszanin zbiornikowych.
 • Podczas stosowania nie dopuścić do:
  - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
 • Środek ochrony roślin przechowywać:
  - w oryginalnych opakowaniach,
  - w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
  - w temperaturze 0°C - 30°C.

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 ptk 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwa. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

Uprawa

Zwalczanie agrofagu

Dawkowanie

Termin stosowania

Jabłoń

Owocówka jabłkóweczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 - 175 ml/ha Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika. Liczba zabiegów: 2 Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w uprawie jabłoni w sezonie wegetacyjnym: 2

Termin zabiegu: Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, nie później niż w fazie czarnej główki.

Jabłoń

Zwójkówki liściowe

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 - 175 ml/ha Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika. Liczba zabiegów: 2 Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w uprawie jabłoni w sezonie wegetacyjnym: 2

Termin zabiegu: Zabieg wykonać wczesną wiosną w fazie zielonego pąka (BBCH 56) lub latem w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj.

Ziemniak

Stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 62,5 ml/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 - 62,5 ml/ha Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika oraz bujnej naci ziemniaczanej. Liczba zabiegów: 2 Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni. Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Termin zabiegu: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, nie później niż do początku fazy kwitnienia.

Kapusta głowiasta biała

Bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 - 125 ml/ha Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika. Liczba zabiegów: 2 Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w tej uprawie).

Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń.

Kukurydza

Omacnica prosowianka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha Liczba zabiegów: 1 Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Termin zabiegu: Środek stosować od fazy widocznego wierzchołka wiechy do końca fazy kwitnienia, gdy znamiona i szyjki słupków będą suche (obumarłe) (BBCH 53-69).

Grusza

Owocówka jabłkóweczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 - 175 ml/ha Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika. Niższą dawkę, minimum 150 ml/ha, stosować niezależnie od używanej ilości wody. Liczba zabiegów: 2 Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Termin zabiegu: Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, od fazy powstałego po przekwitnięciu owocu, który osiągnął wielkość do 10 mm do fazy owocu dojrzałego do zbioru (BBCH 71-87).

Śliwa

Owocówka śliwkóweczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 - 175 ml/ha Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika. Niższą dawkę, minimum 150 ml/ha, stosować niezależnie od używanej ilości wody. Liczba zabiegów: 2 Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Termin zabiegu: Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, po przekwitnięciu, od fazy rozwoju zalążni i powstania owocu do fazy owoców dojrzałych do konsumpcji, posiadających typowy smak i jędrność (BBCH 71- 89).

Winorośl

Zwójka krzyżóweczka, zwójka kwasigroneczka, zwójka siewkóweczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 210 ml/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 - 210 ml/ha Niższą dawkę, minimum 150 ml/ha, stosować niezależnie od używanej ilości wody. Liczba zabiegów: 1 Zalecana ilość wody: 500-1200 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy kwiatostanów całkowicie rozwiniętych do fazy wybarwienia się jagód (BBCH 57-83).

Kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska

Tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha Liczba zabiegów: 2 Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy powyżej 9 liści do fazy gdy główki osiągną typową wielkość, kształt i twardość (BBCH 20-49).

Kapusta głowiasta biała

Zwójka cyklamenowa (kapuściana)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha Liczba zabiegów: 2 Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem wszystkich zastosowań środka w tej uprawie).

Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować o fazy powyżej 9 liści do fazy gdy główki osiągną typową wielkość, kształt i twardość (BBCH 20-49).

Kalafior, brokuł

Tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha Liczba zabiegów: 2 Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy rozwoju pędów bocznych do fazy gdy główki osiągną typową wielkość i kształt, ciasno zamknięte (BBCH 20-49).

Cykoria

Bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha Liczba zabiegów: 2 Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy więcej niż 9 liści do fazy całkowitego rozwoju, gdy korzeń lub główki osiągną typową wielkość i kształt (BBCH 20-49).

Kukurydza cukrowa

Omacnica prosowianka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha Liczba zabiegów: 2 Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy powyżej 9 liści do fazy dojrzałości fizjologicznej, czyli widocznych czarnych punktów u podstawy ziarniaka, gdy zawierają około 60% suchej masy (BBCH 20-87).