Agrosimex logo

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy przez konsumenta

1. W ciągu 14 dni od otrzymania zamówionego produktu klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim wypadku Agrosimex Sp. z o.o. zwraca wszystkie otrzymane od klienta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w tym koszty przesyłki produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu przesyłki innego niż najtańszy, zwykły sposób przesyłki dostępny w Sklepie).

2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez klienta oświadczenia na piśmie, np. poprzez wypełnienie i doręczenie do Agrosimex sp. z o.o. formularza, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i jest dostępny na stronie www.sklep.agrosimex.pl.

3. W razie odstąpienia od umowy klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia zwrócić produkt Agrosimex sp. z o.o.

4. Przesyłkę obejmującą zwrot produktu należy nadać na adres:

Agrosimex Sp. z o. o.
Goliany 43, 05-620 Błędów
z dopiskiem: „Sklep internetowy”.

Więcej informacji dostępne w Regulaminie sklepu internetowego

 

Odpowiedzialność za produkt i reklamacja

Produkty sprzedawane w ramach Sklepu są nowe, sprawne, z długą datą przydatności, oraz mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do produktu.

Jeżeli po otrzymaniu produktu klient znajdzie w nim wady fabryczne, może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio wobec producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).

Reklamacje powinny być składane pisemnie. Po otrzymaniu reklamacji Agrosimex Sp. z o.o. może wezwać klienta do odesłania reklamowanego produktu. Reklamację i reklamowany produkt należy przesłać przesyłką rejestrowaną na adres Agrosimex Sp. z o.o. wskazany w niniejszym regulaminie z dopiskiem: „Sklep internetowy.

Do odsyłanego produktu należy dołączyć kopię paragonu lub faktury dotyczącej tego zakupu.

Agrosimex Sp. z o.o. nie przyjmuje w ramach Sklepu przesyłek wysłanych za pobraniem.

Więcej informacji dostępne w Regulaminie sklepu internetowego