Item 1 of 0
    Agrosimex logo

    Jak zwiększyć zawartość próchnicy - komunikat warzywniczy

    Zapraszamy na komunikat warzywniczy z 10.11.2023 z plantacji kapusty pekińskiej. Dowiesz się co wpływa na budowę właściwego potencjału plonotwórczego pola.