Item 1 of 0
  Agrosimex logo

  Dragster Pak (Diablo 1l + Dragster 405g) Corteva - herbicyd

  Marka: Corteva

  Grupa upraw: Kukurydza

  EAN: 3362130209225

  Przeznaczenie: uprawy rolnicze

  Substancja czynna: 2,4-D, Florasulam, Rimsulfuron, Tifensulfuron metylu

  Cena

  Cena

  Produkt chwilowo niedostępny

  Wysyłka 48h

  Powiadomienie o dostępności

  Aby powiadomić Cię o dostępności, musisz być zalogowany.
  Opis produktu i specyfikacja
  Dawkowanie
  Do pobrania
  Opinie
  Usługi
  Możesz potrzebować także
  Proponowane produkty

  Opis produktu - Dragster Pak (Diablo 1l + Dragster 405g) Corteva - herbicyd

  Agrofag: Chwastnica jednostronna, Gorczyca polna, Gwiazdnica pospolita, Jasnota purpurowa, Komosa biała, Maruna nadmorska, Palusznik krwawy, Perz właściwy, Przytulia czepna, Rdest plamisty Zobacz wszystkie

  Dragster Pak Corteva - herbicyd

  • Szeroki zakres zwalczanych chwastów.
  • Dedykowane stosowanie - do stosowania w uprawie kukurydzy.
  • Dzięki swojemu składowi, bez trudu eliminuje chwasty jednoliścienne i dwuliścienne, znacznie ułatwiając prowadzenie plantacji.
  • Efektywnie i ekonomicznie zwalcza chwasty po wschodach kukurydzy.
  • Szerokie okno aplikacji: od 2 do 6 liści kukurydzy (BBCH 12-16).
  • Zawiera 4 uznane substancje aktywne o dwóch odmiennych mechanizmach działania oraz sejfner chroniący kukurydzę.
  • Zwalcza trudne chwasty w kukurydzy.
  • Odporność na zmywanie przez deszcz: zaledwie 2 godziny od zabiegu.
  • Szeroki dobór roślin następczych uprawianych w normalnej rotacji.
  • Zestaw na 3 ha.

  Dragster Corteva - herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej.

  Środek stosować wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem. Zaleca się stosowanie z dodatkiem surfaktantu niejonowego (np. Vivolt w stężeniu 0.2%) lub z estrami metylowymi olejów roślinnych (w dawkach zalecanych przez producentów).

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Diablo 306 SE Corteva - środek chwastobójczy w formie koncentratu stałych cząstek i małych kapsułek do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym, mieszankach zbożowych i w kukurydzy.

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Herbicyd Dragster Corteva - działanie na chwasty:

  Środek zawiera substancje czynne zaliczane do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS), co prowadzi do blokowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek, a w efekcie zahamowania rozwoju, wzrostu i zamierania chwastów. Środek jest pobierany głównie przez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie. Pierwsze objawy działania są widoczne wkrótce po zastosowaniu, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają w 10-25 dni po wykonaniu zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty dwuliścienne (w fazie 2- 4 liści) oraz chwasty jednoliścienne (w fazie 3-5 liści).

  Herbicyd Diablo Corteva - działanie na chwasty:

  Diablo 306 SE jest herbicydem zawierającym dwie substancje czynne: florasulam oraz 2,4-D (w formie estru etyloheksylowego). Diablo 306 SE jest herbicydem o działaniu układowym, pobierany jest przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie całego chwastu. Florasulam blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów; 2,4-D hamuje działanie hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin oraz zakłóca proces rozwoju komórek. W warunkach optymalnych, to jest podczas ciepłej i wilgotnej pogody efekt działania środka Diablo 306 SE jest szybszy, w warunkach niskich temperatur (około 5o C) całkowite zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5o C. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Przytulię czepną zwalcza skutecznie do wysokości 20 cm, a chwasty rumianowate do wysokości 25 cm. Diablo 306 SE skutecznie niszczy chwasty odporne na atrazynę np.: komosa biała, psianka czarna, szarłat szorstki.

  Środek chwastobójczy Dragster Corteva - substancja czynna:

  • rimsulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 148,15 g/kg (14,82%),
  • tifensulfuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 92,6 g/kg (9,26%).

  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne tifensulfuron metylu i rimsulfuron zaliczane są do grupy 2 (dawnej grupy B).

  Środek chwastobójczy Diablo 306 SE Corteva - substancja czynna:

  • florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 6,25 g/l (0,58 %),
  • 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (28,06 %).

  Herbicyd Dragster - stosowanie w uprawach:

  Uprawy rolnicze:

  • Kukurydza.

  Herbicyd Diablo - stosowanie w uprawach:

  Uprawy rolnicze:

  • Kukurydza,
  • Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbożowe (z wyłączeniem owsa).

  Herbicyd Dragster Corteva - chwasty wrażliwe - zastosowanie jednorazowe:

  • chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, rdestówka powojowata, szarłat szorstki.

  Herbicyd Dragster Corteva - chwasty wrażliwe - zastosowanie w dawkach dzielonych:

  • chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, rdestówka powojowata, szarłat szorstki.

  Herbicyd Dragster Corteva - chwasty średnio wrażliwe - zastosowanie jednorazowe:

  • przetacznik perski.

  Herbicyd Dragster Corteva - chwasty średnio wrażliwe - zastosowanie w dawkach dzielonych:

  • przetacznik perski.

  Herbicyd Diablo 306 SE Corteva - chwasty wrażliwe:

  • chaber bławatek,  gorczyca polna,  gwiazdnica pospolita,  jasnota różowa,  komosa biała,  mak polny,  maruna bezwonna,  niezapominajka polna,  przytulia czepna (do fazy 7-8 okółków),  psianka czarna,  rdest kolankowy,  rdest powojowy,  rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.

  Herbicyd Diablo 306 SE Corteva - chwasty średnio wrażliwe:

  • bratek polny, dymnica pospolita, ostrożeń polny, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna (od fazy 9 okółków).

  Herbicyd Diablo 306 SE Corteva - chwasty średnio odporne:

  • jasnota purpurowa.

  Herbicyd Diablo 306 SE Corteva - chwasty odporne:

  • czyściec błotny, krwawnik pospolity, chwasty jednoliścienne.

  Dragster Corteva - okres karencji i okres prewencji:

  Okres krencji - okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

  • Kukurydza - 60 dni.

  Okres prewencji - okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

  • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

  Diablo Corteva - okres karencji i okres prewencji:

  Okres krencji - okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

  • Nie dotyczy.

  Okres prewencji - okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

  • Dla ludzi - nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
  • Dla zwierząt - na tereny potraktowane środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, a zwłaszcza bydła mlecznego, przez 21 dni od zabiegu.

  Okres karencji dla pasz - okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami:

  • Nie dotyczy.

  Środek chwastobójczy Dragster Corteva - następstwo roślin:

  W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia kukurydzy przez grad, choroby, szkodniki lub przymrozki) na polu można uprawiać jedynie kukurydzę, nie wcześniej niż 3 tygodnie po wykonaniu zabiegu odchwaszczania (przed siewem należy przeprowadzić orkę). Jesienią, po zbiorze kukurydzy można wysiewać zboża ozime (jęczmień, żyto, pszenica i pszenżyto). Wiosną następnego roku można uprawiać jęczmień jary, rzepak jary, ziemniaki, buraki cukrowe, słonecznik, soję, groch, lucernę i pomidory.

  Środek chwastobójczy Diablo Corteva - następstwo roślin:

  Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać kukurydzę i zboża jare. Przestrzegać zaleceń dotyczących następstwa roślin obowiązujących dla herbicydów stosowanych w mieszaninach ze środkiem Diablo 306 SE.

  Dragster - sporządzanie cieczy użytkowej:

  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej, dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Nie należy stosować kondycjonerów wody zakwaszających ciecz użytkową ani adiuwantów obniżających pH wody. Do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) dodać środek zapobiegający nadmiernemu pienieniu w dawkach zalecanych przez producenta tego środka. Odmierzoną ilość środka Dragster dodać do opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, ciągle mieszając ciecz użytkową. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Następnie kontynuując mieszanie, dodać zalecany adiuwant w dawkach zalecanych przez producenta tego środka. Podczas aplikacji ciecz robocza powinna być ciągle mieszana. W przypadku stosowania środka w mieszaninie z innymi środkami, przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

  Diablo 306 SE - sporządzanie cieczy użytkowej:

  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania środka w mieszaninie z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

  Herbicyd Dragster Corteva - wskazówki dotyczące stosowania:

  • Warunki niekorzystne dla wzrostu i rozwoju kukurydzy w okresie poprzedzającym zabiegi jak i po zabiegu mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia objawów fitotoksyczności.
  • Po zastosowaniu środka, na niektórych odmianach kukurydzy mogą wystąpić przemijające objawy fitotoksyczności (np. przebarwienia, zniekształcenia, nekrozy lub karłowatości).
  • Środek zawiera substancje czynne klasyfikowane wg mechanizmu działania do herbicydów z grupy inhibitorów ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
   - postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin,
   - stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów, nie przekraczać zalecanej liczby zabiegów,
   - dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
   - stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
   - stosować mieszaninę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
   - dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
   - używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
   - używać kwalifikowanego materiału siewnego,
   - czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,
   - informować posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
   - w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
  • Środka nie stosować:
   - w kukurydzy cukrowej, pękającej oraz w uprawie materiałów hodowlanych,
   - na rośliny kukurydzy znajdujące się w fazie powyżej 8 liści,
   - bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów (lub ciągłych opadów), na rośliny, których wzrost został zahamowany. Zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu przez rośliny kukurydzy (gdy zostanie odbudowana powłoka woskowa),
   - w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C oraz podczas silnego nasłonecznienia,
   - gdy różnice temperatur między dniem a nocą są większe niż 15°C,
   - na plantacjach roślin chorych, osłabionych przez szkodniki, przymrozek, mróz, nadmiar wilgoci, suszę, niedobór składników mineralnych lub inne czynniki powodujące osłabienie wzrostu (stosowanie na glebach bardzo lekkich zwiększa ryzyko wystąpienia i wpływu wymienionych czynników stresowych),
   - na mokre rośliny (rosa, deszcze),
   - przed spodziewanymi opadami, przymrozkami lub bezpośrednio po nich,
   - gdy przewiduje się wystąpienie opadu w przeciągu 2 godzin po zabiegu.
  • Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
   - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
   - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach

  Herbicyd Diablo Corteva - wskazówki dotyczące stosowania:

  • W niesprzyjających warunkach pogodowych (np. susza), po kilku dniach od zastosowania, środek może spowodować na niektórych odmianach kukurydzy przemijające odbarwienia liści, które nie mają negatywnego wpływu na jakość i wielkość plonu.
  • Przed użyciem herbicydu Diablo 306 SE i jego mieszanin z herbicydem Titus 25 WG lub z herbicydem Maister 310 WG w kukurydzy należy skontaktować się z hodowcą odmiany lub posiadaczem zezwolenia dla środka Diablo 306 SE, aby upewnić się czy uprawiana odmiana kukurydzy nie reaguje ujemnie na te herbicydy.
  • W przypadku stosowania mieszanin zbiornikowych należy stosować się do zaleceń stosowania wszystkich środków mieszanych.
  • Środka nie stosować:
   − na rośliny mokre, chore i uszkodzone,
   − w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,
   − gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C,
   − w temperaturze powietrza poniżej 5°C i powyżej 25°C,
   − w czasie nadmiernej suszy,
   − po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.
  • Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
   − znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
   − nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

  Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

  Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 ptk 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwa. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

  Specyfikacja

  Marka: Corteva

  Grupa upraw: Kukurydza

  EAN: 3362130209225

  Przeznaczenie: uprawy rolnicze

  Substancja czynna: 2,4-D, Florasulam, Rimsulfuron, Tifensulfuron metylu

  Cena

  Dawkowanie - Dragster Pak (Diablo 1l + Dragster 405g) Corteva - herbicyd

  Opinie - Dragster Pak (Diablo 1l + Dragster 405g) Corteva - herbicyd

  Usługi

  Produkt chwilowo niedostępny.

  Powiadomienie o dostępności

  Aby powiadomić Cię o dostępności, musisz być zalogowany.

  Dostaniesz maila, jak tylko wybrany produkt pojawi się w sprzedaży.

  Dlaczego Agrosimex?

  Ponad 7000 produktów wysokiej jakości

  25 sklepów detalicznych

  Na rynku od 1991 roku

  Tylko oryginalne produkty

  100% Polska firma