Synthos Agro
Fungicyd

Hajmon 250 EC (difenokonazol) Synthos Agro - fungicyd

Hajmon 250 EC Synthos Agro to fungicyd w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o szerokim spektrum działania oraz właściwościach systemicznych. Środek przeznaczony jest do ochrony różnych upraw przed chorobami powodowanymi przez grzyby, w tym buraka cukrowego, jabłoni, pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, rzepaku ozimego, wiśni i ziemniaka. Zwalcza wiele chorób grzybowych, takich jak alternarioza ziemniaka, mączniak prawdziwy, parch jabłoni i rdza brunatna. Stosowanie środka może być zarówno zapobiegawcze, jak i interwencyjne. Okresy karencji i prewencji różnią się w zależności od rośliny. Zawiera substancję czynną difenokonazol (250 g/l). Środek wymaga odpowiednich środków ostrożności przy użytkowaniu i sporządzaniu cieczy roboczej.
produkt dostępny Placeholder

produkt dostępny

WARIANT PRODUKTU

Pojemność

ikona wysyłka w 48h Placeholder

wysyłka w 48h

ikona Zobacz też podobne produkty Placeholder ikona Zobacz też podobne produkty hover Placeholder

Zobacz też podobne produkty

ikona Tylko oryginalne produkty Placeholder

Tylko oryginalne produkty

ikona 100% polska firma Placeholder

100% polska firma

Hajmon 250 EC Synthos Agro - środek grzybobójczy

 • Szerokie spektrum działania - zarówno pod względem upraw jak i zwalczanych chorób,
 • W formie wydajnego koncentratu,
 • Stosowanie zapobiegawcze jak i interwencyjne.

Hajmon 250 EC - fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Wykazuje działanie układowe (systemiczne) - wnika do rośliny i krąży w niej wraz z sokami, niszcząc grzyba znajdującego się w roślinie. Środek przeznaczony jest do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Środek przeznaczony do stosowania w rolnictwie i sadownictwie przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych lub opryskiwaczy ręcznych.

Fungicyd Hajmon 250 EC - zawartość substancji czynnej:

Środek ochrony roślin Hajmon 250 EC - zastosowanie w uprawach:

 • Burak cukrowy
 • Jabłoń,
 • Pszenica ozima,
 • Pszenżyto ozime,
 • Rzepak ozimy,
 • Wiśnia,
 • Ziemniak.

Małoobszarowo:

 • Brukiew,
 • Burak ćwikłowy,
 • Chrzan,
 • Czereśnia,
 • Grusza,
 • Marchew,
 • Pasternak,
 • Pietruszka korzeniowa,
 • Róża uprawiana w polu,
 • Rzepa,
 • Rzodkiew,
 • Salsefia,
 • Seler korzeniowy,
 • Topinambur.

Środek grzybobójczy Hajmon 250 EC Synthos Agro - zwalczane choroby grzybowe:

 • Alternarioza ziemniaka (średni poziom skuteczności),
 • Brunatna plamistość liści (średni poziom skuteczności),
 • Chwościk buraka,
 • Czerń krzyżowych,
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych,
 • Mączniak prawdziwy zbóż i traw,
 • Parch jabłoni,
 • Rdza brunatna,
 • Septoriozy liści (średni poziom skuteczności),
 • Zgnilizna twardzikowa.

Małoobszarowo również:

 • Alternarioza,
 • Mączniak prawdziwy,
 • Parch gruszy,
 • Rdza.

Środek Hajmon 250 EC Synthos Agro - okres karencji i okres prewencji:

Okres krencji - okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej:

 • rzepak ozimy – 74 dni,
 • jabłoń, wiśnia, grusza, czereśnia – 28 dni,
 • marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, rzodkiew, chrzan, topinambur, salsefia, rzepa, brukiew, burak ćwikłowy – 14 dni,
 • pszenica ozima, pszenżyto ozime – 62 dni,
 • ziemniak – 14 dni,
 • burak cukrowy – 35 dni,
 • róża (uprawiana w polu) – nie dotyczy.

Okres karencji dla pasz - okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami:

 • zielonych części roślin rzepaku, marchwi, pietruszki, selera korzeniowego, pasternaka, rzodkwi, chrzanu, topinamburu, salsefii, rzepy, brukwi i buraka ćwikłowego, traktowanych środkiem, nie przeznaczać do celów paszowych;
 • pszenica ozima, pszenżyto ozime – 62 dni;
 • burak cukrowy – 35 dni.

Okres prewencji - okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

 • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • W razie konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, nie stosować środków zawierających difenokonazol na rośliny uprawiane następczo w sezonie wegetacyjnym, w którym został uprzednio zastosowany środek.

Hajmon 250 EC - sporządzanie cieczy użytkowej:

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Środek Hajmon Synthos Agro - wskazówki dotyczące stosowania:

 • Nie stosować płatków róż do celów spożywczych.
 • Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12°C.
 • Środek zawiera substancję czynną difenokonazol (związek triazolowy, fungicydy inhibitory biosyntezy steroli – inhibitory demetylacji (SBI – DMI), wg klasyfikacji FRAC grupa 3). W ramach strategii przeciwdziałania odporności zaleca się m. in. stosowanie środka:
  – w terminach i dawkach zgodnie z etykietą,
  – przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup, o odmiennym mechanizmie działania. 
 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
 • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
 • W okresie kwitnienia jabłoni i gruszy zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczół.
 • W przypadku uprawy rzepaku ozimego: W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości: – 2 m od zbiorników i cieków wodnych lub – 1 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
 • W przypadku uprawy jabłoni, wiśni, gruszy, czereśni, marchwi, pietruszki korzeniowej, selera korzeniowego, pasternaku, rzodkwi, chrzanu, topinamburu, salsefii, rzepy, brukwi, buraka ćwikłowego i róży uprawianej w polu: W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości: − 20 m od zbiorników i cieków wodnych lub – 15 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
 • W przypadku pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego: W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie: – zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 3 m od zbiorników i cieków wodnych lub – strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
 • W przypadku ziemniaka: W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
 • W przypadku buraka cukrowego: W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
 • Chronić przed dziećmi.
 • Środek ochrony roślin przechowywać:
  − w oryginalnych opakowaniach,
  − w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
  − w temperaturze 0°C - 30°C.
 • Chronić przed wilgocią.

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwa. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

Uprawa

Zwalczanie Agrofagu

Jak stosować? Dawkowanie

Rzepak ozimy

Czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. Termin stosowania: Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy kwitnienia do pełni kwitnienia (ok. 50% kwiatów otwartych) (BBCH 60-65). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jabłoń

Parch jabłoni

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo co 10 - 14 dni lub interwencyjnie do 120 godzin po infekcji. Zabiegi wykonywać od początku fazy różowego pąka kwiatowego do końca fazy, gdy owoce osiągają wielkość do 20 mm (BBCH 57-72). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni. Zalecana ilość wody: 600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Wiśnia

Drobna plamistość liści drzew pestkowych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy zasychania kwiatów do końca fazy gdy owoc osiąga 80% typowej wielkości (BBCH 71-78). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Pszenica ozima

Brunatna plamistość liści (średni poziom skuteczności), mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy 3 kolanka do pełni fazy kłoszenia (odsłania się 50% kwiatostanu) (BBCH 33- 55). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępie co 14-21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać do fazy początku nabrzmienia pochwy liściowej liścia flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa) (BBCH 41), drugi natomiast od fazy, gdy odsłania się 30% kwiatostanu do pełni fazy kłoszenia (odsłania się 50% kwiatostanu) (BBCH 53-55). Liczba zabiegów: 2 Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Pszenżyto ozime

Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści (średni poziom skuteczności).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy 3. Kolanka do pełni fazy kłoszenia (odsłania się 50% kwiatostanu) (BBCH 33-55). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępie co 14-21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać do fazy początku nabrzmienia pochwy liściowej liścia flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa) (BBCH 41), drugi natomiast od fazy, gdy odsłania się 30% kwiatostanu do pełni fazy kłoszenia (odsłania się 50% kwiatostanu) (BBCH 53-55). Liczba zabiegów: 2 Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Ziemniak

Alternarioza ziemniaka (średni poziom skuteczności)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, od fazy, gdy widoczne są pierwsze pojedyncze pąki kwiatowe (1-2 mm) pierwszego kwiatostanu na pędzie głównym do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 51-91). Liczba zabiegów: 4 Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni. Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Burak cukrowy

Chwościk buraka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,32 – 0,4 l/ha Środek w niżej z zalecanych dawek stosować w warunkach mniejszej presji choroby. Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, od fazy początku zakrywania międzyrzędzi (liście zakrywają 10% powierzchni gleby) do fazy ,gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru (BBCH31-49). Liczba zabiegów: 2 Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Grusza

Parch gruszy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo co 10 - 14 dni lub interwencyjnie do 120 godzin po infekcji. Zabiegi wykonywać od początku fazy białego pąka kwiatowego do końca fazy, gdy owoce osiągają wielkość do 20 mm (BBCH 57-72). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni. Zalecana ilość wody: 600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Czereśnia

Drobna plamistość liści drzew pestkowych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy zasychania kwiatów do końca fazy gdy owoc osiąga 80% typowej wielkości (BBCH 71-78). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, chrzan, rzodkiew

Alternarioza, mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20 - 89). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Topinambur

Zgnilizna twardzikowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20 - 89). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Salsefia

Mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20 - 89). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Rzepa, brukiew

Alternarioza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20 - 89). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Burak ćwikłowy

Rdza buraka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20 - 89). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Róża uprawiana w polu

Mączniak prawdziwy, rdza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.