Ciech
Fungicyd

Rebaate 80 WG (kaptan) Ciech - fungicyd

Rebaate 80 WG Ciech to fungicyd w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przeznaczony do zapobiegawczego stosowania w ochronie jabłoni, gruszy, wiśni oraz małoobszarowo truskawki. Skutecznie chroni przed parchem jabłoni i gruszy, gorzką zgnilizną wiśni, drobną plamistością liści drzew pestkowych oraz szarą pleśnią. Środek zawiera kaptan - 800 g/kg (80%) i działa kontaktowo. Zalecany do używania przy pomocy samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych. Okres karencji wynosi: jabłoń, grusza – 28 dni, wiśnia – 21 dni, truskawka – 14 dni. Należy stosować środki ochronne podczas sporządzania cieczy użytkowej i unikać kontaktu z żywnością i dziećmi. Stosować wieczorem podczas kwitnienia drzew, by nie szkodzić pszczołom. Tylko dla przeszkolonych użytkowników profesjonalnych.
produkt dostępny Placeholder

produkt dostępny

WARIANT PRODUKTU

Waga

ikona wysyłka w 48h Placeholder

wysyłka w 48h

ikona Tylko oryginalne produkty Placeholder

Tylko oryginalne produkty

ikona 100% polska firma Placeholder

100% polska firma

Środek ochrony roślin Rebaate 80 WG Ciech - fungicyd

 • Fungicyd do stosowania zapobiegawczego.
 • Skuteczny w ochronie jabłoni, gruszy, wiśni, a małoobszarowo również truskawki.
 • Chroni przez parchem jabłoni i gruszy, gorzką zgnilizną wiśni, drobną plamistością liści drzew pestkowych oraz truskawkę przed szarą pleśnią.

Rebaate 80 WG to fungicyd w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG) o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub opryskiwaczy sadowniczych.

Fungicyd Rebaate 80 WG Ciech - zawartość substancji czynnej:

 • kaptan (związek z grupy ftalimidow) - 800 g/kg (80%).

Rebaate 80 WG Ciech - zwalczane choroby grzybowe:

 • Parch jabłoni,
 • Parch gruszy,
 • Gorzka zgnilizna wiśni,
 • Drobna plamistość liści drzew pestkowych.

Małoobszarowo:

 • Szara pleśń.

Rebaate 80 WG Ciech - zastosowanie w uprawach:

 • Jabłoń,
 • Grusza,
 • Wiśnia.

Małoobszarowo:

 • Truskawka.

Środek Rebaate 80 WG Ciech - okres karencji i okres prewencji:

Okres krencji - okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 • Jabłoń, grusza,– 28 dni.
 • Wiśnia – 21 dni.
 • Truskawka – 14 dni.

Okres prewencji - okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

 • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Rebaate Ciech - sporządzanie cieczy użytkowej:

Podczas sporządzenia cieczy użytkowej stosować: rękawice ochronne, ochronę dróg oddechowych (półmaska klasy FFP3) i ubranie ochronne. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.

Rebaate 80 WG - wskazówki dotyczące stosowania i przechowywania:

 • W okresie kwitnienia drzew środek stosować tylko wieczorem, po zakończeniu dziennego oblotu pszczół.
 • Chronić przed dziećmi.
 • Środek ochrony roślin przechowywać:
  − w oryginalnych opakowaniach,
  − w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą , skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
  − w temperaturze 0°C-30°C. 

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 ptk 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwa. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

Uprawa

Zwalczanie Agrofagu

Jak stosować? Dawkowanie

Kiedy stosować?

Jabłoń

Parch jabłoni

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 7. Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni. Zalecana ilość wody: 750 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Termin stosowania: Środek stosować od momentu nabrzmiewania pąków kwiatowych w całym okresie zagrożenia chorobą (od BBCH 51). UWAGA: W okresie kwitnienia drzew środek stosować tylko wieczorem, po zakończeniu dziennego oblotu pszczół.

Grusza

Parch gruszy

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 7. Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni. Zalecana ilość wody: 750 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Termin stosowania: Środek stosować od momentu nabrzmiewania pąków kwiatowych w całym okresie zagrożenia chorobą (od BBCH 51). UWAGA: W okresie kwitnienia drzew środek stosować tylko wieczorem, po zakończeniu dziennego oblotu pszczół.

Wiśnia

Gorzka zgnilizna wiśni, drobna plamistość liści drzew pestkowych

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 10 dni. Zalecana ilość wody: 1000 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy kwitnienia (od BBCH 69). UWAGA: W okresie kwitnienia drzew środek stosować tylko wieczorem, po zakończeniu dziennego oblotu pszczół.

Truskawka (małoobszarowo)

Szara pleśń

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni. Zalecana ilość wody: 1000-1200 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średnio lub drobnokropliste.

Środek stosować od fazy gdy kwiatostany pogrubiają się a kwiaty są mocno ściśnięte ze sobą aż do pełni fazy kwitnienia.