Item 1 of 0
  Agrosimex logo

  Input Triple 5l (proquinazyd, protiokonazol, spiroksamina) Bayer - fungicyd

  Marka: Bayer

  Grupa upraw: Jęczmień jary, Jęczmień ozimy, Pszenica jara, Pszenica ozima, Pszenżyto jare, Pszenżyto ozime, Żyto ozime

  EAN: 5908229374610

  Przeznaczenie: uprawy rolnicze

  Substancja czynna: Proquinazyd, Protiokonazol, Spiroksamina

  Cena

  Cena

  Ilość:

  Produkt dostępny

  Wysyłka 48h

  1 084,74 zł za 1szt.
  Cena netto: 1 004,39 zł

  Zobacz historię ceny

  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14
  Opis produktu i specyfikacja
  Dawkowanie
  Do pobrania
  Opinie
  Usługi
  Możesz potrzebować także
  Proponowane produkty

  Opis produktu - Input Triple 5l (proquinazyd, protiokonazol, spiroksamina) Bayer - fungicyd

  Agrofag: Brunatna plamistość liści, Łamliwość źdźbła, Mączniak prawdziwy zbóż i traw, Plamistość siatkowa jęczmienia, Rdza brunatna, Rynchosporioza zbóż, Septorioza paskowana liści, Septorioza liści

  Input Triple Bayer - fungicyd

  • Skutecznie chroni przed chorobami grzybowymi - do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.
  • Szerokie działanie - do stosowania w wielu uprawach rolniczych.
  • W wygodnej i wydajnej formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.

  Input Triple to fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Działa układowo. Do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby w uprawach rolniczych jarych i ozimych: jęczmień, pszenica, pszenżyto oraz w życie ozimym.

  Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Input Triple - działanie środka:

  Środek wykazuje działanie układowe - substancja czynna wnika w roślinę, krąży w niej wraz z sokami i eliminuje komórki grzybowe wewnątrz rośliny.

  Środek grzybobójczy Input Triple - zawartość substancji czynnej:

  • proquinazyd (związek z grupy chinazolin) - 40 g/l (3,96%),
  • protiokonazol (związek z grupy triazoli) - 160 g/l (15,8%),
  • spiroksamina (związek z grupy ketoamin) - 200 g/l (19,8%).

  Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna proquinazyd zaliczana jest do grupy 13, substancja czynna protiokonazol zaliczana jest do grupy 3, a spiroksamina zaliczana jest do grupy 5.

  Inne substancje stwarzające zagrożenie:

  • N,N-Dimetylodekanoamid

  Input Triple Bayer - zwalczane choroby grzybowe:

  • Brunatna plamistość liści,
  • Łamliwość źdźbła zbóż i traw,
  • Mączniak prawdziwy zbóż i traw,
  • Plamistość siatkowa jęczmienia,
  • Rdza brunatna,
  • Rynchosporioza zbóż,
  • Septorioza paskowana liści pszenicy,
  • Septoriozy liści.

  Fungicyd Input Triple - stosowanie w uprawach:

  Uprawy rolnicze:

  • Jęczmień jary,
  • Jęczmień ozimy,
  • Pszenica jara,
  • Pszenica ozima,
  • Pszenżyto jare,
  • Pszenżyto ozime,
  • Żyto ozime.

  Fungicyd Input Trpile Bayer - okres karencji, okres prewencji, następstwo roślin:

  Okres karencji - okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej:

  • pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto ozime - 35 dni.

  Okres karencji dla pasz - okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

  • Nie dotyczy.

  Okres prewencji - okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

  • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

  Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

  • Nie dotyczy.

  Środek grzybobójczy Input Triple - sporządzanie cieczy użytkowej:

  Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

  Środek ochrony roślin Input Triple Bayer - wskazówki dotyczące stosowania:

  • Środek stosowany w zalecanych dawkach (1,0-1,25 l/ha) wykazuje średni poziom zwalczania brunatnej plamistości liści w pszenicy jarej i w pszenżycie jarym.
  • Środek w dawce 1,0 l/ha wykazuje średni poziom zwalczania: brunatnej plamistości liści w pszenicy ozimej i w życie ozimym, plamistości siatkowej jęczmienia w jęczmieniu jarym oraz septorioz liści w pszenżycie ozimym.
  • Środek w dawce 1,0 l/ha wykazuje średni poziom zwalczania łamliwości źdźbła zbóż i traw w pszenżycie ozimym i w życie ozimym oraz ogranicza występowanie tej choroby w pszenicy ozimej.
  • W przypadku zwalczania łamliwości źdźbła zbóż i traw zaleca się zastosowanie środka do fazy 2. kolanka (BBCH 32).
  • Dokładnie pokryć cieczą użytkową całą powierzchnię roślin.
  • Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
   – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
   – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
  • Środek zawiera trzy substancje czynne o różnych sposobach (działanie zapobiegawcze, interwencyjne i/lub kuratywne) i odmiennych mechanizmach działania: spiroksamina z grupy ketoamin (fungicydy inhibitory biosynezy steroli - inhibitory reduktazy i izomerazy, SBI II - aminy, wg FRAC grupa 5), protiokonazol z grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosynezy steroli - inhibitory demetylacji, SBI I - DMI, wg FRAC grupa 3),proquinazyd z grupy chinazolin (fungicydy inhibitory transdukcji sygnału w komórkach grzybów, wg FRAC grupa 13). W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się m. in.:
   − stosowanie środka głównie do zabiegów zapobiegawczych lub we wczesnej fazie rozwoju choroby,
   − niestosowanie środka w innych dawkach niż są zalecane,
   − nie przekraczać maksymalnej liczby aplikacji środka wskazanej na etykiecie.
  • W przypadku konieczności wykonania kolejnych zabiegów fungicydowych, zastosować środki zawierające substancje czynne z innych grup, o odmiennych mechanizmach działania (stosowanie przemienne).
  • Chronić przed dziećmi.
  • Środek ochrony roślin przechowywać:
   − w oryginalnych opakowaniach,
   − w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
   − w temperaturze 0°C - 30°C.

  Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

  Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 ptk 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwa. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

  Specyfikacja

  Marka: Bayer

  Grupa upraw: Jęczmień jary, Jęczmień ozimy, Pszenica jara, Pszenica ozima, Pszenżyto jare, Pszenżyto ozime, Żyto ozime

  EAN: 5908229374610

  Przeznaczenie: uprawy rolnicze

  Substancja czynna: Proquinazyd, Protiokonazol, Spiroksamina

  Cena

  Dawkowanie - Input Triple 5l (proquinazyd, protiokonazol, spiroksamina) Bayer - fungicyd

  Opinie - Input Triple 5l (proquinazyd, protiokonazol, spiroksamina) Bayer - fungicyd

  Usługi

  Cena brutto:
  1 084,74 zł za 1szt.
  Cena netto: 1 004,39 zł

  Zobacz historię ceny

  Produkt dostępny

  Wysyłka 48h

  Ilość:
  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14

  Dlaczego Agrosimex?

  Ponad 7000 produktów wysokiej jakości

  25 sklepów detalicznych

  Na rynku od 1991 roku

  Tylko oryginalne produkty

  100% Polska firma