Bayer
Fungicyd

EAN:5908229374610

Input Triple 5l (proquinazyd, protiokonazol, spiroksamina) Bayer - fungicyd

Input Triple Bayer to fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), przeznaczony do ochrony przed chorobami grzybowymi w uprawach rolniczych jarych i ozimych (jęczmień, pszenica, pszenżyto oraz żyto ozime). Środek działa układowo, skutecznie eliminując komórki grzybowe wewnątrz rośliny. Główne składniki aktywne to proquinazyd, protiokonazol i spiroksamina. Środek stosuje się zarówno zapobiegawczo, jak i interwencyjnie. Okres karencji wynosi 35 dni. Zgodnie z klasyfikacją FRAC, substancje czynne należą do grup 13, 3 i 5. Produkt przeznaczony jest do stosowania za pomocą opryskiwaczy polowych i wymaga przeszkolenia w zakresie jego aplikacji.
 • Pojemność:

  5l

chwilowo niedostępny Placeholder

chwilowo niedostępny

ikona Tylko oryginalne produkty Placeholder

Tylko oryginalne produkty

ikona 100% polska firma Placeholder

100% polska firma

Input Triple Bayer - fungicyd

 • Skutecznie chroni przed chorobami grzybowymi - do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.
 • Szerokie działanie - do stosowania w wielu uprawach rolniczych.
 • W wygodnej i wydajnej formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.

Input Triple to fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Działa układowo. Do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby w uprawach rolniczych jarych i ozimych: jęczmień, pszenica, pszenżyto oraz w życie ozimym.

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Input Triple - działanie środka:

Środek wykazuje działanie układowe - substancja czynna wnika w roślinę, krąży w niej wraz z sokami i eliminuje komórki grzybowe wewnątrz rośliny.

Środek grzybobójczy Input Triple - zawartość substancji czynnej:

 • proquinazyd (związek z grupy chinazolin) - 40 g/l (3,96%),
 • protiokonazol (związek z grupy triazoli) - 160 g/l (15,8%),
 • spiroksamina (związek z grupy ketoamin) - 200 g/l (19,8%).

Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna proquinazyd zaliczana jest do grupy 13, substancja czynna protiokonazol zaliczana jest do grupy 3, a spiroksamina zaliczana jest do grupy 5.

Inne substancje stwarzające zagrożenie:

 • N,N-Dimetylodekanoamid

Input Triple Bayer - zwalczane choroby grzybowe:

 • Brunatna plamistość liści,
 • Łamliwość źdźbła zbóż i traw,
 • Mączniak prawdziwy zbóż i traw,
 • Plamistość siatkowa jęczmienia,
 • Rdza brunatna,
 • Rynchosporioza zbóż,
 • Septorioza paskowana liści pszenicy,
 • Septoriozy liści.

Fungicyd Input Triple - stosowanie w uprawach:

Uprawy rolnicze:

 • Jęczmień jary,
 • Jęczmień ozimy,
 • Pszenica jara,
 • Pszenica ozima,
 • Pszenżyto jare,
 • Pszenżyto ozime,
 • Żyto ozime.

Fungicyd Input Trpile Bayer - okres karencji, okres prewencji, następstwo roślin:

Okres karencji - okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej:

 • pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto ozime - 35 dni.

Okres karencji dla pasz - okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 • Nie dotyczy.

Okres prewencji - okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

 • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 • Nie dotyczy.

Środek grzybobójczy Input Triple - sporządzanie cieczy użytkowej:

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Środek ochrony roślin Input Triple Bayer - wskazówki dotyczące stosowania:

 • Środek stosowany w zalecanych dawkach (1,0-1,25 l/ha) wykazuje średni poziom zwalczania brunatnej plamistości liści w pszenicy jarej i w pszenżycie jarym.
 • Środek w dawce 1,0 l/ha wykazuje średni poziom zwalczania: brunatnej plamistości liści w pszenicy ozimej i w życie ozimym, plamistości siatkowej jęczmienia w jęczmieniu jarym oraz septorioz liści w pszenżycie ozimym.
 • Środek w dawce 1,0 l/ha wykazuje średni poziom zwalczania łamliwości źdźbła zbóż i traw w pszenżycie ozimym i w życie ozimym oraz ogranicza występowanie tej choroby w pszenicy ozimej.
 • W przypadku zwalczania łamliwości źdźbła zbóż i traw zaleca się zastosowanie środka do fazy 2. kolanka (BBCH 32).
 • Dokładnie pokryć cieczą użytkową całą powierzchnię roślin.
 • Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
  – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
 • Środek zawiera trzy substancje czynne o różnych sposobach (działanie zapobiegawcze, interwencyjne i/lub kuratywne) i odmiennych mechanizmach działania: spiroksamina z grupy ketoamin (fungicydy inhibitory biosynezy steroli - inhibitory reduktazy i izomerazy, SBI II - aminy, wg FRAC grupa 5), protiokonazol z grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosynezy steroli - inhibitory demetylacji, SBI I - DMI, wg FRAC grupa 3),proquinazyd z grupy chinazolin (fungicydy inhibitory transdukcji sygnału w komórkach grzybów, wg FRAC grupa 13). W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się m. in.:
  − stosowanie środka głównie do zabiegów zapobiegawczych lub we wczesnej fazie rozwoju choroby,
  − niestosowanie środka w innych dawkach niż są zalecane,
  − nie przekraczać maksymalnej liczby aplikacji środka wskazanej na etykiecie.
 • W przypadku konieczności wykonania kolejnych zabiegów fungicydowych, zastosować środki zawierające substancje czynne z innych grup, o odmiennych mechanizmach działania (stosowanie przemienne).
 • Chronić przed dziećmi.
 • Środek ochrony roślin przechowywać:
  − w oryginalnych opakowaniach,
  − w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
  − w temperaturze 0°C - 30°C.

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 ptk 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwa. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

Uprawa

Zwalczanie Agrofagu

Jak stosować? Dawkowanie

Kiedy stosować?

Pszenica ozima

mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,25 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy, gdy widoczne są pierwsze ości (końcowa faza rozwoju kłosa w pochwie liściowej) (BBCH 30-49).

Jęczmień ozimy

mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż i traw

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy, gdy widoczne są pierwsze ości (końcowa faza rozwoju kłosa w pochwie liściowej) (BBCH 30-49).

Jęczmień ozimy

plamistość siatkowa jęczmienia

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,25 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy, gdy widoczne są pierwsze ości (końcowa faza rozwoju kłosa w pochwie liściowej) (BBCH 30-49).

Pszenżyto ozime

rynchosporioza zbóż

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy, gdy widoczne są pierwsze ości (końcowa faza rozwoju kłosa w pochwie liściowej) (BBCH 30-49).

Pszenżyto ozime

mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,25 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy, gdy widoczne są pierwsze ości (końcowa faza rozwoju kłosa w pochwie liściowej) (BBCH 30-49).

Żyto ozime

mączniak prawdziwy zbóż i traw, łamliwość źdźbła zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,25 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy, gdy widoczne są pierwsze ości (końcowa faza rozwoju kłosa w pochwie liściowej) (BBCH 30-49).

Pszenica jara

mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,25 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy, gdy widoczne są pierwsze ości (końcowa faza rozwoju kłosa w pochwie liściowej) (BBCH 30-49).

Jęczmień jary

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy, gdy widoczne są pierwsze ości (końcowa faza rozwoju kłosa w pochwie liściowej) (BBCH 30-49).

Jęczmień jary

plamistość siatkowa jęczmienia

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,25 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy, gdy widoczne są pierwsze ości (końcowa faza rozwoju kłosa w pochwie liściowej) (BBCH 30-49).

Pszenżyto jare

brunatna plamistość liści

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,25 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy, gdy widoczne są pierwsze ości (końcowa faza rozwoju kłosa w pochwie liściowej) (BBCH 30-49).