Item 1 of 0
  Agrosimex logo

  Euskatel 250 EC (protiokonazol) Rotam - fungicyd

  Marka: Rotam Agrochemical Europe

  Grupa upraw: Jęczmień jary, Jęczmień ozimy, Pszenica jara, Pszenica ozima, Pszenżyto ozime, Żyto ozime

  EAN: 2000000438160

  Przeznaczenie: uprawy rolnicze

  Substancja czynna: Protiokonazol

  Cena

  Cena

  Produkt chwilowo niedostępny

  Wysyłka 48h

  Powiadomienie o dostępności

  Aby powiadomić Cię o dostępności, musisz być zalogowany.
  Opis produktu i specyfikacja
  Dawkowanie
  Do pobrania
  Opinie
  Usługi
  Możesz potrzebować także
  Proponowane produkty

  Opis produktu - Euskatel 250 EC (protiokonazol) Rotam - fungicyd

  Euskatel 250 EC Rotam - fungicyd do stosowania w uprawach rolniczych

  • Skuteczny fungicyd do stosowania w uprawach pszenicy, pszenżyta, żyta i jęczmienia,
  • Niszczy grzyba od środka,
  • W wygodnej formie koncentratu.

  Euskatel 250 EC to fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Wykazuje działanie układowe - wnika do rośliny, a następnie krąży w roślinie wraz z jej sokami, niszcząc chorobę grzybową od środka. Środek Euskatel przeznaczony jest do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby. Środek zawiera substancję czynną protiokonazol z grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosyntezy steroli – inhibitory demetylacji, SBI- DMI, wg FRAC grupa 3).

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Fungicyd Euskatel 250 EC - zawartość substancji czynnej:

  • protiokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (24,77%).

  Euskatel 250 EC Rotam - zastosowanie w uprawach:

  • Jęczmień jary,
  • Jęczmień ozimy,
  • Pszenica jara,
  • Pszenica ozima,
  • Pszenżyto ozime,
  • Żyto ozime.

  Środek grzybobójczy Euskatel 250 EC Rotam - zwalczane choroby grzybowe:

  • plamistość siatkowa jęczmienia,
  • rdza brunatna,
  • rdza jęczmienia,
  • rdza żółta zbóż i traw,
  • septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności),
  • septoriozy liści (średni poziom skuteczności).

  Fungicyd Euskatel 250 EC - okres karencji i okres prewencji:

  Okres karencji - okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej:

  • pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime, żyto ozime – 35 dni.

  Okres prewencji - okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

  • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Po tym czasie stosować rękawice ochronne i odzież roboczą.

  Środek ochrony roślin Euskatel 250 EC - sporządzanie cieczy użytkowej:

  Zawartość opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

  Euskatel 250 EC Rotam - wskazówki dotyczące stosowania:

  • Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.
  • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
  • Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
  • Stosować rękawice ochronne, odzież roboczą (kombinezon) oraz ochronę oczu i twarzy w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
  • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
  • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
  • Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
  • Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
  • Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.
  • W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
  • W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Środek ochrony roślin przechowywać:
   − w oryginalnych opakowaniach,
   − w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
   − w temperaturze 0°C – 30°C,
   − w dobrze wentylowanym miejscu.

  Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

  Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwa. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

  Specyfikacja

  Marka: Rotam Agrochemical Europe

  Grupa upraw: Jęczmień jary, Jęczmień ozimy, Pszenica jara, Pszenica ozima, Pszenżyto ozime, Żyto ozime

  EAN: 2000000438160

  Przeznaczenie: uprawy rolnicze

  Substancja czynna: Protiokonazol

  Cena

  Dawkowanie - Euskatel 250 EC (protiokonazol) Rotam - fungicyd

  Opinie - Euskatel 250 EC (protiokonazol) Rotam - fungicyd

  Usługi

  Produkt chwilowo niedostępny.

  Powiadomienie o dostępności

  Aby powiadomić Cię o dostępności, musisz być zalogowany.

  Dostaniesz maila, jak tylko wybrany produkt pojawi się w sprzedaży.

  Dlaczego Agrosimex?

  Ponad 7000 produktów wysokiej jakości

  25 sklepów detalicznych

  Na rynku od 1991 roku

  Tylko oryginalne produkty

  100% Polska firma