Item 1 of 0
  Agrosimex logo

  Focus turbo sprej zwalcza osy i szerszenie 300ml

  Marka: Focus

  EAN: 5900644533818

  Przeznaczenie: dom i ogród

  Cena

  Cena

  Ilość:

  Produkt dostępny

  Wysyłka 48h

  19,22 zł za 1szt.
  Cena netto: 15,63 zł

  Zobacz historię ceny

  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14
  Opis produktu i specyfikacja
  Do pobrania
  Opinie
  Usługi
  Możesz potrzebować także
  Proponowane produkty

  Opis produktu - Focus turbo sprej zwalcza osy i szerszenie 300ml

  Focus turbo sprej na osy i szerszenie

  • Zwalcza gniazda os i szerszeni,
  • Ma daleki zasięg - bezpieczeństwo,
  • W wygodnej formie spreju,
  • Do użycia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

  Focus turbo sprej to środek w formie spreyu stosowany w celu likwidacji gniazd os i szerszeni, znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych oraz na zewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych.

  Focus turbo sprej na osy i szerszenie

  Preparat do likwidacji gniazd os i szerszeni Focus w formie spreyu - zawartość substancji czynnych:

  Focus turbo sprej na osy i szerszenie - daleki zasięg

  Aerozolowy preparat owadobójczy Focus do zwalczania os i szerszeni - sposób użycia:

  Wstrząsnąć przed użyciem. Likwidowane gniazda owadów obficie spryskać przez około 7 sekund, aby nasączyć je dobrze produktem. Główny strumień kierować w otwór gniazda. W przypadku likwidacji gniazda dużego, zaleca się zastosowanie wydłużonego czasu oprysku – około 12 sekund. Preparat charakteryzuje się dużym (2-3 m) strumieniem, dlatego w czasie oprysku należy ustawić się plecami do wiatru. Do usuwania gniazda przystępować po upływie 24 godzin. Oprysk wykonywać późnym popołudniem lub wieczorem, z uwagi na mniejszą aktywność owadów. W przypadku likwidacji gniazda znajdującego się w zamkniętym pomieszczeniu, po wykonanym zabiegu, należy wywietrzyć pomieszczenie przez 1 godzinę. Produktu nie należy stosować bezpośrednio na pojedyncze owady. W czasie wykonywania zabiegu nie jeść, nie pić, nie palić. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej: ubranie robocze, rękawice ochronne z materiałów odpornych na działanie rozpuszczalników, okulary ochronne, stosować wyłącznie w miejscach dobrze wentylowanych. Po wykonaniu zabiegu umyć twarz i ręce wodą z mydłem.

  Focus turbo sprej na osy i szerszenie

  Preparat na osy i szerszenie Focus Turbo sprej - wskazówki dotyczące stosowania:

  • Przechowywać z dala od środków spożywczych, naczyń na żywność i pasz, a także z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  • Postępowanie z odpadami produktu (w tym przeterminowanego) i opakowaniem: Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Odpadowy produkt i opróżnione opakowanie po preparacie traktować jako odpad niebezpieczny. Zabrania się unieszkodliwiania odpadów we własnym zakresie, likwidację przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekazać do utylizacji specjalistycznej firmie. Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Skrajnie łatwopalny aerozol.
  • Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
  • Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • Chronić przed dziećmi. 
  • Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
  • Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
  • Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
  • Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 500C/1220F. P501
  • Pierwsza pomoc:
   - Narażenie drogą oddechową: Unikać wdychania rozpylonej cieczy Poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze, chronić przed utratą ciepła. Jeśli oddychanie jest utrudnione zastosować wspomaganie oddychania i natychmiast wezwać lekarza.
   - Skażenie oka: Przemywać oczy dużą ilością wody co najmniej 15 minut przy odwiniętych powiekach. Jeżeli ból i zaczerwienienie oczu będzie się utrzymywać, natychmiast zapewnić konsultację lekarza okulisty.
   - Skażenie skóry: Zdjąć zanieczyszczoną odzież, przemywać skórę dużą ilością wody z mydłem. Odzież przed ponownym użyciem wyprać. Natychmiast skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
   - W przypadku spożycia: W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów bez konsultacji medycznej, zapewnić spokój. Wezwać natychmiast pomoc medyczną.
  • Może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Działa drażniąco na oczy. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry, zawroty głowy, mdłości. Inne objawy i skutki nie są znane.

  Specyfikacja

  Marka: Focus

  EAN: 5900644533818

  Przeznaczenie: dom i ogród

  Cena

  Opinie - Focus turbo sprej zwalcza osy i szerszenie 300ml

  Usługi

  Cena brutto:
  19,22 zł za 1szt.
  Cena netto: 15,63 zł

  Zobacz historię ceny

  Produkt dostępny

  Wysyłka 48h

  Ilość:
  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14

  Dlaczego Agrosimex?

  Ponad 7000 produktów wysokiej jakości

  25 sklepów detalicznych

  Na rynku od 1991 roku

  Tylko oryginalne produkty

  100% Polska firma