Item 1 of 0
  Agrosimex logo

  Focus piana zwalcza osy i szerszenie 300ml

  Marka: Focus

  EAN: 5900644533832

  Przeznaczenie: dom i ogród

  Cena

  Cena

  Ilość:

  Produkt dostępny

  Wysyłka 48h

  21,27 zł za 1szt.
  Cena netto: 17,29 zł

  Zobacz historię ceny

  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14
  Opis produktu i specyfikacja
  Do pobrania
  Opinie
  Usługi
  Możesz potrzebować także
  Proponowane produkty

  Opis produktu - Focus piana zwalcza osy i szerszenie 300ml

  Focus piana na osy i szerszenie

  • Zwalcza gniazda os i szerszeni,
  • Daje natychmiastowy efekt,
  • W wygodnej formie piany pod ciśnieniem,
  • Do użycia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

  Focus piana to środek w formie pianki w aerozolu stosowany w celu likwidacji gniazd os i szerszeni, znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych oraz na zewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych. Focus piana na osy i szerszenie AE tworzy aktywną barierę, która nie pozwala wydostać się owadom z gniazda, a jednocześnie posiada właściwości bójcze w wyniku kontaktu owadów z preparatem.

  Focus piana na osy i szerszenie

  Preparat do likwidacji gniazd os i szerszeni Focus w formie piany - zawartość substancji czynnych:

  Focus piana na osy i szerszenie - natychmiastowy efekt

  Aerozolowy preparat owadobójczy w formie piany do zwalczania os i szerszeni - sposób użycia:

  Wstrząsnąć przed użyciem. Skierować dozownik w stronę gniazda. Czas aplikacji jest zależny od wielkości gniazda. Należy pokryć pianką całe gniazdo lub wypełnić jego wnętrze (szczególnie w przypadku gniazd ziemnych). W przypadku likwidacji gniazda znajdującego się w zamkniętym pomieszczeniu, przed zabiegiem wynieść lub zabezpieczyć przedmioty użytkowe oraz produkty spożywcze, które znajdują się w pobliżu likwidowanego gniazda, gdyż istnieje możliwość ich zanieczyszczenia. W czasie zabiegu na zewnątrz należy ustawić się plecami do wiatru. W przypadku, gdy w ciągu 1 godziny od zabiegu nastąpi silny opad deszczu, sugeruje się powtórzenie oprysku. Produktu nie należy stosować bezpośrednio na owady. Spryskiwać gniazdo z odległości przynajmniej 1 metra. Podczas aplikacji pianka zwiększa swoją objętość. Zaleca się wykonanie oprysku wcześnie rano lub późnym popołudniem, najlepiej wieczorem, kiedy owady znajdują się w gnieździe i wykazują niską aktywność. Do usunięcia gniazda można przystąpić po 24 godzinach od zastosowania produktu. W czasie wykonywania zabiegu nie jeść, nie pić, nie palić. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej: ubranie robocze, rękawice ochronne z materiałów odpornych na działanie rozpuszczalników, okulary ochronne. Po skończonym zabiegu umyć ręce i twarz wodą z mydłem.

  Focus piana na osy i szerszenie

  Preparat na osy i szerszenie Focus piana - wskazówki dotyczące stosowania:

  • Preparat należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w suchych i przewiewnych pomieszczeniach, a także z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  • Postępowanie z odpadami: Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Odpadowy produkt i opróżnione opakowanie po preparacie traktować jako odpad niebezpieczny. Zabrania się unieszkodliwiania odpadów we własnym zakresie, likwidację przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekazać do utylizacji specjalistycznej firmie. Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Skrajnie łatwopalny aerozol.
  • Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
  • Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • Chronić przed dziećmi. 
  • Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
  • Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
  • Zebrać wyciek.
  • Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 500C/1220F.
  • Pierwsza pomoc:
   - Narażenie drogą oddechową: Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze, chronić przed utratą ciepła. Jeśli oddychanie jest utrudnione zastosować wspomaganie oddychania i natychmiast wezwać lekarza.
   - Skażenie oka: Przemywać oczy dużą ilością wody co najmniej 15 minut przy odwiniętych powiekach. Jeżeli ból i zaczerwienienie oczu będzie się utrzymywać, natychmiast zapewnić konsultację lekarza okulisty.
   - Skażenie skóry: Zdjąć zanieczyszczoną odzież, przemywać skórę dużą ilością wody z mydłem. Posmarować kremem. Odzież przed ponownym użyciem wyprać. Natychmiast skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
   - W przypadku spożycia: W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów bez konsultacji medycznej, zapewnić spokój. Wezwać natychmiast pomoc medyczną.
  • Może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Działa drażniąco na oczy. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry, zawroty głowy, mdłości. Inne objawy i skutki nie są znane.

  Specyfikacja

  Marka: Focus

  EAN: 5900644533832

  Przeznaczenie: dom i ogród

  Cena

  Opinie - Focus piana zwalcza osy i szerszenie 300ml

  Usługi

  Cena brutto:
  21,27 zł za 1szt.
  Cena netto: 17,29 zł

  Zobacz historię ceny

  Produkt dostępny

  Wysyłka 48h

  Ilość:
  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14

  Dlaczego Agrosimex?

  Ponad 7000 produktów wysokiej jakości

  25 sklepów detalicznych

  Na rynku od 1991 roku

  Tylko oryginalne produkty

  100% Polska firma