Focus

EAN:5900644534075

Focus granulat zwalcza mrówki solniczka 100g

Focus środek na mrówki to preparat owadobójczy w postaci czerwonego granulatu, skutecznie zwalczający mrówki w domu, ogrodzie, na balkonie, tarasie, ścieżkach i chodnikach. Produkt działa szybko: pierwsze efekty widoczne są po 24 godzinach, a całkowite wyginięcie mrówek następuje po 15-20 dniach. Można go stosować poprzez posypywanie lub podlewanie, co pozwala na wygodne użycie w różnych miejscach. Zawiera cypermetrynę (0,50 g/100 g), tetrametrynę (0,01 g/100 g) i geraniol (0,01 g/100 g). Podczas stosowania należy przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska i narażenia zdrowia.
 • Waga:

  100 g

produkt dostępny Placeholder

produkt dostępny

11,29 zł

Zobacz historię ceny

lub zamów telefonicznie

ikona wysyłka w 48h Placeholder

wysyłka w 48h

ikona Tylko oryginalne produkty Placeholder

Tylko oryginalne produkty

ikona 100% polska firma Placeholder

100% polska firma

Focus środek zwalczający mrówki w postaci czerwonego granulatu

 • Skutecznie zwalcza mrówki,
 • Do stosowania w domu, ogrodzie, na balkonie i tarasie oraz na ścieżkach i chodnikach,
 • Szybkie i skuteczne działanie - likwiduje do 10 gniazd,
 • Wygodny w użyciu - podlewanie lub posypywanie,
 • Pierwsze efekty widać już po 24 godzinach od zastosowania,
 • Całkowite wyginięcie mrówek następuje po około 15-20 dniach od zastosowania.

Focus środek na mrówki to preparat owadobójczy w postaci granulatu przeznaczony do zwalczania mrówek oraz ich gniazd. Granulat można stosować posypując tereny, po których chodzą mrówki. Możliwe jest również sporządzenie roztworu i zalania gniazd owadów. Preparat wykazuje skuteczność już po 24 godzinach od momentu zastosowania, kolonie mrówek ulegają całkowitemu wyginięciu po około 15-20 dniach od zastosowania. Produkt można stosować do zwalczania mrówek nachodzących z zewnątrz do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej: w mieszkaniach, pomieszczeniach gospodarczych, zakładach produkcyjnych, zakładach przetwórstwa spożywczego, magazynach, obiektach handlowych, inwentarskich, pomieszczeniach biurowych, lokalach użyteczności publicznej, hotelach, a także mrówek bytujących w ich pobliżu (na balkonach, tarasach, podjazdach, chodnikach i ścieżkach oraz przy fundamentach zabudowań). W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. opadów deszczu) zastosować świeżą porcję preparatu. W przypadku bardzo dużego nasilenia owadów zabieg należy powtórzyć.

Agrosimex

Środek na mrówki solniczka Focus - skład:

 • cypermetryna (0,50 g/100 g),
 • tetrametryna (0,01 g/100 g),
 • geraniol (0,01 g/100 g).

Agrosimex

Focus środek na mrówki - sposób użycia:

Posypywanie:

 • Widoczną warstwę granulek należy rozsypać na powierzchni gniazda i ścieżkach, którymi wędrują mrówki.
 • 10 g preparatu wystarcza na 1 m2 powierzchni, na której bytują mrówki lub na 1 gniazdo mrówek.

Podlewanie:

 • Preparat bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie.
 • 100 g proszku rozpuścić w 2,5 ltr wody, dokładnie wymieszać i polać gniazdo.
 • 500 ml roztworu roboczego wystarcza do likwidacji 1 gniazda.

Agrosimex

Focus środek zwalczający mrówki solniczka - dodatkowe wskazówki dotyczące stosowania:

 • Przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach. Nie przechowywać w pobliżu produktów spożywczych i pasz.
 • Nie spożywać.
 • Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
 • Po zakończeniu pracy z preparatem umyć ręce wodą z mydłem.
 • Nie usuwać do kanalizacji.
 • Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • Nie składować na wysypiskach komunalnych.
 • Odpadowy produkt i opróżnione opakowanie po preparacie traktować jako odpad niebezpieczny. Zabrania się unieszkodliwiania odpadów we własnym zakresie, likwidację przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekazać do utylizacji specjalistycznej firmie.
 • Chronić przed dziećmi.
 • Unikać wdychania pyłu.
 • Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Pierwsza pomoc:
  - Skażenie skóry: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Umyć skórę dużą ilością wody z mydłem. W przypadku utrzymującego się podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych udać się niezwłocznie do lekarza. Uprać skażone ubranie przed ponownym użyciem.
  - Skażenie oka: Przemywać oczy dużą ilością wody co najmniej 15 minut przy odwiniętych powiekach. Jeżeli ból i zaczerwienienie oczu będzie się utrzymywać, natychmiast zapewnić konsultację lekarza okulisty.
  - Narażenie inhalacyjne: Poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze, chronić przed utratą ciepła. Jeśli oddychanie jest utrudnione zastosować wspomaganie oddychania i natychmiast wezwać lekarza.
  - Po spożyciu: nie wywoływać wymiotów bez konsultacji medycznej, zapewnić spokój. Wezwać natychmiast pomoc medyczną.
 • Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:
  - Skażenie oka: podrażnienie, zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie.
  - Skażenie skóry: podrażnienie, odczyny uczuleniowe.
  - Narażenie inhalacyjne: bóle i/lub zawroty głowy, może działać drażniąco na błony śluzowe i górne drogi oddechowe.
  - Po spożyciu: nudności, wymioty, biegunka.