Focus

EAN:5900644539216

Focus Bomba na owady 400ml - spray samoopróżniający

Bomba na owady Focus to skuteczny środek owadobójczy w postaci samoopróżniającego sprayu, przeznaczony do zwalczania szerokiego spektrum owadów, takich jak pluskwy, karaluchy, komary, pająki, meszki, pchły i rybiki cukrowe w pomieszczeniach o kubaturze do 200 m³. Preparat działa szybko, pierwsze efekty widoczne są już po 15 minutach. Zawiera silne substancje czynne: cypermetrynę, tetrametrynę i geraniol. Produkt należy stosować w pomieszczeniach bez obecności ludzi i zwierząt, utrzymując je zamknięte przez godzinę po aplikacji. Po zabiegu należy dokładnie wywietrzyć pomieszczenie i umyć powierzchnie użytkowe.
 • Pojemność:

  400ml

produkt dostępny Placeholder

produkt dostępny

45,21 zł

Zobacz historię ceny

lub zamów telefonicznie

ikona wysyłka w 48h Placeholder

wysyłka w 48h

ikona Tylko oryginalne produkty Placeholder

Tylko oryginalne produkty

ikona 100% polska firma Placeholder

100% polska firma

Bomba na owady Focus - środek samoopróżniający - skuteczny sposób na pluskwy

 • Szerokie spektrum zwalczanych owadów,
 • Skutecznie zwalcza pluskwy, ale również inne owady takie jak: karaluchy, komary, pająki, meszki, pchły i rybiki cukrowe w pomieszczeniach o kubaturze 200 m3 (powierzchnia 80 m2; wysokość 2,5m),
 • Trzy silne substancje zapewniają skuteczne działanie w likwidacji owadów latających i biegających,
 • Szybki i długotrwały efekt już po 15 minutach od zastosowania,
 • Duże samoopróżniające się opakowanie - łatwe i bezpieczne użycie.

Bomba na owady Focus to preparat owadobójczy w postaci sprayu samoopróżniającego (samo-uwalniający się aerozol), przeznaczony do zamgławiania pomieszczeń w celu zwalczania pająków oraz owadów biegających (prusaków, karaluchów, kowali, pluskiew, pcheł, rybików cukrowych i innych owadów biegających) i latających (komarów, meszek, much i innych owadów latających o podobnej wielkości ciała i sposobie żerowania) w pomieszczeniach. Idealny do zwalczania pluskw. Aplikację produktu należy powtórzyć po kilku dniach, aby zwalczyć owady, które w trakcie pierwszego zabiegu jeszcze się nie wylęgły. W przypadku usuwania pluskiew należy również wyprać pościel i wszelkie tekstylia znajdujące się w domu.

Fogger Bomba działa na owady w sposób kontaktowy i żołądkowy - szybko i skutecznie. Wystarczy nacisnąć spust i postawić bombę na środku pomieszczenia. Pierwsze efekty działania obserwowane są już po 15 minutach od zastosowania w odniesieniu do owadów latających, a po 30 minutach od zastosowania w stosunku do owadów biegających. Skuteczność produktu utrzymuje się przez minimum 24 godziny.

Bomba na owady Focus - środek samoopróżniający na owady

Środek na owady latające i biegające Fogger Bomba Focus - skład:

Focus środek na owady biegające i latające Bomba - instrukcja stosowania:

Bomba na owady - instrukcja stosowania

Bomba na owady - instrukcja stosowania

A. Przed zabiegiem wynieść lub zabezpieczyć akwaria, terraria, klatki ze zwierzętami. Wynieść lub przykryć artykuły spożywcze i naczynia na żywność.

B. Podczas zabiegu w pomieszczeniu nie mogą znajdować się osoby postronne i zwierzęta.

Bomba na owady - instrukcja stosowania

Bomba na owady - instrukcja stosowania

C. Stosowanie – opakowanie umieścić w centralnej części pomieszczenia na dowolnej wysokości. Produkt uruchomić poprzez silne naciśnięcie aplikatora, do momentu jego zablokowania.

D. Pozostawić opróżniający się pojemnik, opuścić i zamknąć pomieszczenie na 1 godz. Czas aerozolowania pomieszczenia o kubaturze 30 m3 wynosi ok. 8 sekund.

Bomba na owady - instrukcja stosowania

Bomba na owady - instrukcja stosowania

E. Po skończonym zabiegu starannie wywietrzyć pomieszczenie przez ok. 1 godz. Przed ponownym użytkowaniem umyć powierzchnie blatów, stołów i innych powierzchni.

F. Pomieszczenie wolne od owadów, gotowe do przebywania.

Focus Bomba na owady - zwalczane owady:

Środek Focus Bomba na owady skutecznie zwalcza pluskwy, karaluchy, komary, pająki, meszki, pchły i rybiki cukrowe.

Bomba na owady Focus - środek samoopróżniający - skuteczny sposób na owady

Granat dymny Bomba na owady - dodatkowe wskazówki dotyczące stosowania środka:

 • Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem oraz wdychania par.
 • W czasie wykonywania zabiegu nie jeść, nie pić, nie palić.
 • Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej: ubranie robocze, rękawice ochronne z materiałów odpornych na działanie rozpuszczalników, okulary ochronne, stosować wyłącznie w miejscach dobrze wentylowanych.
 • Po wykonaniu zabiegu umyć twarz i ręce wodą z mydłem.
 • Przechowywać z dala od środków spożywczych, naczyń na żywność i pasz. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby.
 • Nie składować na wysypiskach komunalnych. Odpadowy produkt i opróżnione opakowanie po preparacie traktować jako odpad niebezpieczny. Zabrania się unieszkodliwiania odpadów we własnym zakresie, likwidację przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekazać do utylizacji specjalistycznej firmie.
 • Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
 • Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania.
 • Chronić przed dziećmi.
 • Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
 • Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
 • Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.
 • Pierwsza pomoc:
  - Narażenie drogą oddechową: unikać wdychania rozpylonej cieczy. Poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze, chronić przed utratą ciepła. Jeśli oddychanie jest utrudnione zastosować wspomaganie oddychania i natychmiast wezwać lekarza.
  - Skażenie oka: przemywać oczy dużą ilością wody co najmniej 15 minut przy odwiniętych powiekach (unikać silnego strumienia wody). Jeżeli ból i zaczerwienienie oczu będzie się utrzymywać, natychmiast zapewnić konsultację lekarza okulisty.
  - Skażenie skóry: zdjąć zanieczyszczoną odzież, przemywać skórę dużą ilością wody z mydłem. Odzież przed ponownym użyciem wyprać. Niezwłocznie skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
  - W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów bez konsultacji medycznej, zapewnić spokój. Wezwać natychmiast pomoc medyczną.
 • Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:
  - Skażenie oka: podrażnienie, zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie.
  - Skażenie skóry: podrażnienie, odczyny uczuleniowe.
  - Narażenie inhalacyjne: bóle i/lub zawroty głowy, może działać drażniąco na błony śluzowe i górne drogi oddechowe.
  - Po spożyciu: nudności, wymioty, biegunka. Nie stwierdzono ubocznych skutków stosowania produktu innych, niż wynikające z klasyfikacji.

Bomba na owady Focus - środek samoopróżniający - skuteczny sposób na pluskwy w pościeli