Focus

EAN:5900644533900

Focus AE aerozol uniwersalny na owady biegające 300 ml

Focus AE to uniwersalny środek owadobójczy w formie aerozolu, przeznaczony do zwalczania owadów biegających w pomieszczeniach, takich jak pająki, mrówki, karaluchy, prusaki, pluskwy, pchły, rybiki cukrowe i kowale. Zawiera trzy substancje aktywne: cypermetrynę, tetrametrynę oraz geraniol. Jest gotowy do użycia i zapewnia szybki efekt, widoczny już po 30 minutach, utrzymujący się do 48 godzin. Forma aerozolu umożliwia precyzyjne kierowanie środka na miejsca przebywania owadów. Produkt dopuszczony do użytku w domach, biurach, magazynach i piwnicach. Należy postępować zgodnie z instrukcjami i środkami ostrożności, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie.
 • Pojemność:

  300ml

produkt dostępny Placeholder

produkt dostępny

17,28 zł

Zobacz historię ceny

lub zamów telefonicznie

ikona wysyłka w 48h Placeholder

wysyłka w 48h

ikona Tylko oryginalne produkty Placeholder

Tylko oryginalne produkty

ikona 100% polska firma Placeholder

100% polska firma

Focus AE - środek w aerozolu zwalczający owady biegające

 • Uniwersalny,
 • Zwalcza owady biegające,
 • Szybki efekt,
 • Precyzyjna aplikacja,
 • Gotowy do użycia,
 • Dozowanie poprzez oprysk.

Focus AE aerozol uniwersalny na owady biegające to preparat owadobójczy w formie aerozolu do zwalczania owadów biegających w pomieszczeniach: pająki, mrówki, karaluchy, prusaki, pluskwy, pchły, rybiki cukrowe, kowale i inne owady biegające. Zawiera 3 substancje aktywne: cypermetrynę, tetrametrynę, geraniol. Preparat jest bardzo łatwy w użyciu. Forma aerozolu umożliwia precyzyjne kierowanie środka na owady i skuteczne działanie. Efekt skutecznego działania produktu jest widoczny już po ok. 30 min. i utrzymuje się do 48 godz. Preparat dopuszczony do użycia w pomieszczeniach (domowych, biurowych, magazynach, piwnicach).

Focus AE - środek w aerozolu zwalczający owady biegające - prusaki

Focus AE uniwersalny aerozol na owady biegające - zawartość substancji czynnych:

 • cypermetryna (0,55 g/100 g),
 • tetrametryna (0,15 g/100 g),
 • geraniol (0,01 g/100 g).

Focus AE - środek w aerozolu zwalczający owady biegające - karaluchy

Focus AE aerozol na owady biegające uniwersalny - sposób użycia (instrukcja):

1. Przed zabiegiem wynieść lub przykryć akwaria z rybkami, terraria, klatki ze zwierzętami. Wynieść lub przykryć artykuły spożywcze i naczynia na żywność. Wstrząsnąć przed użyciem.

2. Rozpylać z dala od twarzy, opryskiwać (z odległości około 30 cm) miejsca gromadzenia i gnieżdżenia się owadów (okolice dolnych partii ścian, szpary, szczeliny, okolice przewodów CO, rur wodociągowych itp.).

3. Zabieg należy przeprowadzić rozpoczynając od najdalszej części pomieszczenia, cofając się w kierunku wyjścia. Czas opryskiwania powierzchni około 2 m2 powinien wynosić około 30 sek.

4. Pomieszczenie po skończonym zabiegu pozostawić zamknięte przez 1-2 godz., po czym starannie wywietrzyć przez ok. 1 godz.

5. Po wykonaniu zabiegu umyć twarz i ręce wodą z mydłem.

Focus AE - środek w aerozolu zwalczający owady biegające - pająki

Focus AE aerozol na owady biegające - dodatkowe wskazówki dotyczące stosowania środka:

 • Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem oraz wdychania par.
 • W czasie wykonywania zabiegu nie jeść, nie pić, nie palić.
 • Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej: ubranie robocze, rękawice ochronne z materiałów odpornych na działanie rozpuszczalników, okulary ochronne, stosować wyłącznie w miejscach dobrze wentylowanych.
 • Przechowywać z dala od środków spożywczych, naczyń na żywność i pasz.
 • Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Odpadowy produkt i opróżnione opakowanie po preparacie traktować jako odpad niebezpieczny. Zabrania się unieszkodliwiania odpadów we własnym zakresie, likwidację przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekazać do utylizacji specjalistycznej firmie.
 • Skrajnie łatwopalny aerozol.
 • Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
 • Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • Chronić przed dziećmi.
 • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
 • Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
 • Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
 • Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.
 • Zawartość/pojemnik dostarczyć do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Narażenie drogą oddechową: Objawy: bóle i/lub zawroty głowy, może działać drażniąco na błony śluzowe i górne drogi oddechowe. Postępowanie: Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Poszkodowanego wynieść na świeże powietrze, chronić przed utratą ciepła. Jeśli oddychanie jest utrudnione zastosować wspomaganie oddychania i wezwać lekarza.
 • Skażenie oka: Objawy: podrażnienie, zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie. Postępowanie: Przemywać oczy dużą ilością wody co najmniej 15 minut przy odwiniętych powiekach. Jeżeli ból i zaczerwienienie oczu będzie się utrzymywać, natychmiast zapewnić konsultację lekarza okulisty.
 • Skażenie skóry: Objawy: podrażnienie, odczyny uczuleniowe. Postępowanie: Zdjąć zanieczyszczoną odzież, przemywać skórę dużą ilością wody z mydłem. Posmarować kremem. Odzież przed ponownym użyciem wyprać. Natychmiast skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
 • W przypadku spożycia: Objawy: nudności, wymioty, biegunka. Postępowanie: W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów bez konsultacji medycznej, zapewnić spokój. Wezwać natychmiast pomoc medyczną. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:
 • Nie stwierdzono ubocznych skutków stosowania produktu innych, niż wynikające z klasyfikacji.