Item 1 of 0
  Agrosimex logo

  Focus AE aerozol uniwersalny na owady biegające 300 ml

  Marka: Focus

  EAN: 5900644533900

  Cena

  Cena

  Ilość:

  Produkt dostępny

  Wysyłka 48h

  17,28 zł za 1szt.
  Cena netto: 14,05 zł

  Zobacz historię ceny

  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14
  Opis produktu i specyfikacja
  Do pobrania
  Opinie
  Usługi
  Możesz potrzebować także
  Proponowane produkty

  Opis produktu - Focus AE aerozol uniwersalny na owady biegające 300 ml

  Focus AE - środek w aerozolu zwalczający owady biegające

  • Uniwersalny,
  • Zwalcza owady biegające,
  • Szybki efekt,
  • Precyzyjna aplikacja,
  • Gotowy do użycia,
  • Dozowanie poprzez oprysk.

  Focus AE aerozol uniwersalny na owady biegające to preparat owadobójczy w formie aerozolu do zwalczania owadów biegających w pomieszczeniach: pająki, mrówki, karaluchy, prusaki, pluskwy, pchły, rybiki cukrowe, kowale i inne owady biegające. Zawiera 3 substancje aktywne: cypermetrynę, tetrametrynę, geraniol. Preparat jest bardzo łatwy w użyciu. Forma aerozolu umożliwia precyzyjne kierowanie środka na owady i skuteczne działanie. Efekt skutecznego działania produktu jest widoczny już po ok. 30 min. i utrzymuje się do 48 godz. Preparat dopuszczony do użycia w pomieszczeniach (domowych, biurowych, magazynach, piwnicach).

  Focus AE - środek w aerozolu zwalczający owady biegające - prusaki

  Focus AE uniwersalny aerozol na owady biegające - zawartość substancji czynnych:

  • cypermetryna (0,55 g/100 g),
  • tetrametryna (0,15 g/100 g),
  • geraniol (0,01 g/100 g).

  Focus AE - środek w aerozolu zwalczający owady biegające - karaluchy

  Focus AE aerozol na owady biegające uniwersalny - sposób użycia (instrukcja):

  1. Przed zabiegiem wynieść lub przykryć akwaria z rybkami, terraria, klatki ze zwierzętami. Wynieść lub przykryć artykuły spożywcze i naczynia na żywność. Wstrząsnąć przed użyciem.

  2. Rozpylać z dala od twarzy, opryskiwać (z odległości około 30 cm) miejsca gromadzenia i gnieżdżenia się owadów (okolice dolnych partii ścian, szpary, szczeliny, okolice przewodów CO, rur wodociągowych itp.).

  3. Zabieg należy przeprowadzić rozpoczynając od najdalszej części pomieszczenia, cofając się w kierunku wyjścia. Czas opryskiwania powierzchni około 2 m2 powinien wynosić około 30 sek.

  4. Pomieszczenie po skończonym zabiegu pozostawić zamknięte przez 1-2 godz., po czym starannie wywietrzyć przez ok. 1 godz.

  5. Po wykonaniu zabiegu umyć twarz i ręce wodą z mydłem.

  Focus AE - środek w aerozolu zwalczający owady biegające - pająki

  Focus AE aerozol na owady biegające - dodatkowe wskazówki dotyczące stosowania środka:

  • Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem oraz wdychania par.
  • W czasie wykonywania zabiegu nie jeść, nie pić, nie palić.
  • Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej: ubranie robocze, rękawice ochronne z materiałów odpornych na działanie rozpuszczalników, okulary ochronne, stosować wyłącznie w miejscach dobrze wentylowanych.
  • Przechowywać z dala od środków spożywczych, naczyń na żywność i pasz.
  • Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Odpadowy produkt i opróżnione opakowanie po preparacie traktować jako odpad niebezpieczny. Zabrania się unieszkodliwiania odpadów we własnym zakresie, likwidację przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekazać do utylizacji specjalistycznej firmie.
  • Skrajnie łatwopalny aerozol.
  • Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
  • Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  • Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
  • Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
  • Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
  • Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.
  • Zawartość/pojemnik dostarczyć do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Narażenie drogą oddechową: Objawy: bóle i/lub zawroty głowy, może działać drażniąco na błony śluzowe i górne drogi oddechowe. Postępowanie: Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Poszkodowanego wynieść na świeże powietrze, chronić przed utratą ciepła. Jeśli oddychanie jest utrudnione zastosować wspomaganie oddychania i wezwać lekarza.
  • Skażenie oka: Objawy: podrażnienie, zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie. Postępowanie: Przemywać oczy dużą ilością wody co najmniej 15 minut przy odwiniętych powiekach. Jeżeli ból i zaczerwienienie oczu będzie się utrzymywać, natychmiast zapewnić konsultację lekarza okulisty.
  • Skażenie skóry: Objawy: podrażnienie, odczyny uczuleniowe. Postępowanie: Zdjąć zanieczyszczoną odzież, przemywać skórę dużą ilością wody z mydłem. Posmarować kremem. Odzież przed ponownym użyciem wyprać. Natychmiast skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
  • W przypadku spożycia: Objawy: nudności, wymioty, biegunka. Postępowanie: W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów bez konsultacji medycznej, zapewnić spokój. Wezwać natychmiast pomoc medyczną. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:
  • Nie stwierdzono ubocznych skutków stosowania produktu innych, niż wynikające z klasyfikacji.

  Specyfikacja

  Marka: Focus

  EAN: 5900644533900

  Cena

  Opinie - Focus AE aerozol uniwersalny na owady biegające 300 ml

  Usługi

  Cena brutto:
  17,28 zł za 1szt.
  Cena netto: 14,05 zł

  Zobacz historię ceny

  Produkt dostępny

  Wysyłka 48h

  Ilość:
  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14

  Dlaczego Agrosimex?

  Ponad 7000 produktów wysokiej jakości

  25 sklepów detalicznych

  Na rynku od 1991 roku

  Tylko oryginalne produkty

  100% Polska firma