Item 1 of 0
  Agrosimex logo

  Focus AE aerozol zwalcza owady biegające gryzące 300ml

  Marka: Focus

  EAN: 5900644533887

  Substancja czynna: Cypermetryna, Gerianiol, Tetrametryna

  Cena

  Cena

  Produkt chwilowo niedostępny

  Wysyłka 48h

  Powiadomienie o dostępności

  Aby powiadomić Cię o dostępności, musisz być zalogowany.
  Opis produktu i specyfikacja
  Opinie
  Usługi
  Możesz potrzebować także
  Proponowane produkty

  Opis produktu - Focus AE aerozol zwalcza owady biegające gryzące 300ml

  Focus środek zwalczający owady biegające gryzące w postaci aerozolu

  • Skutecznie zwalcza owady biegające i gryzące,
  • Przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach,
  • Precyzyjna aplikacja,
  • Wygodny w użyciu aerozol,
  • Szybki efekt.

  Focus AE aerozol zwalcza owady biegające, gryzące to preparat owadobójczy w postaci aerozolu przeznaczony do zwalczania owadów biegających, gryzących w pomieszczeniach, zwłaszcza: prusaków, karaluchów, pluskiew, pcheł, rybików cukrowych, kowali i innych owadów biegających. Preparat jest bardzo łatwy w użyciu. Forma aerozolu umożliwia precyzyjne kierowanie środka na owady i skuteczne działanie. 

  Focus AE aerozol zwalcza owady biegające gryzące 300ml

  Środek na owady biegające, gryzące Focus aerozol - skład:

  • cypermetryna (0,55 g/100 g),
  • tetrametryna (0,15 g/100 g),
  • geraniol (0,01 g/100 g).

  Focus środek na owady biegające, gryzące aerozol - sposób użycia:

  • Przed zabiegiem wynieść lub przykryć akwaria z rybkami, terraria, klatki ze zwierzętami. Wynieść lub przykryć artykuły spożywcze i naczynia na żywność.
  • Wstrząsnąć przed użyciem.
  • Rozpylać z dala od twarzy, opryskiwać (z odległości około 30 cm) miejsca gromadzenia i gnieżdżenia się owadów (okolice dolnych partii ścian, szpary, szczeliny, okolice przewodów CO, rur wodociągowych itp.).
  • Zabieg należy przeprowadzić rozpoczynając od najdalszej części pomieszczenia, cofając się w kierunku wyjścia.
  • Czas opryskiwania powierzchni około 2 m2 powinien wynosić około 30 sek.
  • Pomieszczenie po skończonym zabiegu pozostawić zamknięte przez 1-2 godz., po czym starannie wywietrzyć przez ok. 1 godz.
  • Po wykonaniu zabiegu umyć twarz i ręce wodą z mydłem.

  Focus AE aerozol na owady biegające, gryzące - dodatkowe wskazówki dotyczące stosowania:

  • Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem oraz wdychania par.
  • W czasie wykonywania zabiegu nie jeść, nie pić, nie palić.
  • Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej: ubranie robocze, rękawice ochronne z materiałów odpornych na działanie rozpuszczalników, okulary ochronne, stosować wyłącznie w miejscach dobrze wentylowanych.
  • Przechowywać z dala od środków spożywczych, naczyń na żywność i pasz.
  • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  • Skrajnie łatwopalny aerozol.
  • Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
  • Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
  • Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
  • Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.
  • Postępowanie z odpadami:
   - Nie usuwać do kanalizacji.
   - Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby.
   - Nie składować na wysypiskach komunalnych.
   - Odpadowy produkt i opróżnione opakowanie po preparacie traktować jako odpad niebezpieczny. Zabrania się unieszkodliwiania odpadów we własnym zakresie, likwidację przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekazać do utylizacji specjalistycznej firmie. Zawartość/pojemnik dostarczyć do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Pierwsza pomoc:
   - Narażenie drogą oddechową: Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Poszkodowanego wynieść na świeże powietrze, chronić przed utratą ciepła. Jeśli oddychanie jest utrudnione zastosować wspomaga- nie oddychania i wezwać lekarza.
   - Skażenie oka: Przemywać oczy dużą ilością wody co najmniej 15 minut przy odwiniętych powiekach. Jeżeli ból i zaczerwienienie oczu będzie się utrzymywać, natychmiast zapewnić konsultację lekarza okulisty.
   - Skażenie skóry: Zdjąć zanieczyszczoną odzież, przemywać skórę dużą ilością wody z mydłem. Posmarować kremem. Odzież przed ponownym użyciem wyprać. Natychmiast skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
   - W przypadku spożycia: W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów bez konsultacji medycznej, zapewnić spokój. Wezwać natychmiast pomoc medyczną.
  • Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:
   - Skażenie oka: podrażnienie, zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie.
   - Skażenie skóry: podrażnienie, odczyny uczuleniowe.
   - Narażenie inhalacyjne: bóle i/lub zawroty głowy, może działać drażniąco na błony śluzowe i górne drogi oddechowe.
   - Po spożyciu: nudności, wymioty, biegunka.
  • Nie stwierdzono ubocznych skutków stosowania produktu innych, niż wynikające z klasyfikacji.

  Specyfikacja

  Marka: Focus

  EAN: 5900644533887

  Substancja czynna: Cypermetryna, Gerianiol, Tetrametryna

  Cena

  Opinie - Focus AE aerozol zwalcza owady biegające gryzące 300ml

  Usługi

  Produkt chwilowo niedostępny.

  Powiadomienie o dostępności

  Aby powiadomić Cię o dostępności, musisz być zalogowany.

  Dostaniesz maila, jak tylko wybrany produkt pojawi się w sprzedaży.

  Dlaczego Agrosimex?

  Ponad 7000 produktów wysokiej jakości

  25 sklepów detalicznych

  Na rynku od 1991 roku

  Tylko oryginalne produkty

  100% Polska firma