Item 1 of 0
  Agrosimex logo

  Focus AE aerozol zwalcza muchy komary 300ml

  Marka: Focus

  EAN: 5900644533924

  Cena

  Cena

  Ilość:

  Produkt dostępny

  Wysyłka 48h

  17,28 zł za 1szt.
  Cena netto: 14,05 zł

  Zobacz historię ceny

  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14
  Opis produktu i specyfikacja
  Opinie
  Usługi
  Możesz potrzebować także
  Proponowane produkty

  Opis produktu - Focus AE aerozol zwalcza muchy komary 300ml

  Focus środek zwalczający muchy i komary w postaci aerozolu

  • Skutecznie zwalcza muchy, komary i meszki,
  • Do stosowania w pomieszczeniach,
  • Generuje delikatny obłok,
  • Wygodny w użyciu aerozol,
  • Szybki efekt - pierwsze efekty widać już po 15 minutach od zastosowania,
  • Skuetczność - do 24 godzin.

  Focus AE aerozol zwalcza muchy i komary to preparat owadobójczy w postaci aerozolu przeznaczony do zwalczania owadów latających w pomieszczeniach (much, komarów i meszek). Wykazuje skuteczność po 15 minutach od zastosowania. Skuteczność produktu utrzymuje się do 24 godzin.

  Focus środek zwalczający komary w postaci aerozolu

  Środek na muchy, komary i meszki Focus aerozol - skład:

  • cypermetryna (0,55 g/100 g),
  • tetrametryna (0,15 g/100 g),
  • geraniol (0,01 g/100 g).

  Focus środek zwalczający muchy i komary w postaci aerozolu - delikatny obłok, szybki efekt

  Focus środek na owady latające aerozol - sposób użycia:

  • Przed zabiegiem wynieść lub przykryć akwaria z rybkami, terraria, klatki ze zwierzętami. Wynieść lub przykryć artykuły spożywcze i naczynia na żywność.
  • Nie używać na tapetach i spryskiwać z odległości przynajmniej 1 metra od powierzchni i ścian.
  • Wstrząsnąć przed użyciem.
  • Zabieg należy przeprowadzić rozpoczynając od najdalszej części pomieszczenia cofając się w kierunku wyjścia. Czas oprysku pomieszczenia o kubaturze 30 m3 powinien wynosić nie więcej niż 7-10 sekund.
  • Rozpylać z dala od twarzy, nacisnąć przycisk i trzymając produkt w pozycji pionowej rozpylać w pomieszczeniu.
  • Po skończonym zabiegu pozostawić pomieszczenie zamknięte przez około 1 godz., po czym starannie wywietrzyć przez ok. 1 godz.
  • Po wykonaniu zabiegu umyć twarz i ręce wodą z mydłem.

  Focus środek zwalczający muchy w postaci aerozolu

  Focus AE aerozol na muchy, komary i meszki - dodatkowe wskazówki dotyczące stosowania:

  • Przechowywać z dala od środków spożywczych, naczyń na żywność i pasz. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
  • Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej: ubranie robocze, rękawice ochronne z materiałów odpornych na działanie rozpuszczalników, okulary ochronne, stosować wyłącznie w miejscach dobrze wentylowanych.
  • Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem oraz wdychania par.
  • W czasie wykonywania zabiegu nie jeść, nie pić, nie palić.
  • Nie usuwać do kanalizacji.
  • Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby.
  • Nie składować na wysypiskach komunalnych.
  • Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpadowy produkt i opróżnione opakowanie po preparacie traktować jako odpad niebezpieczny. Zabrania się unieszkodliwiania odpadów we własnym zakresie, likwidację przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekazać do utylizacji specjalistycznej firmie.
  • Skrajnie łatwopalny aerozol.
  • Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
  • Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
  • Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
  • Pierwsza pomoc:
   - Narażenie drogą oddechową: Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Poszkodowanego wynieść na świeże powietrze, chronić przed utratą ciepła. Jeśli oddychanie jest utrudnione zastosować wspomaganie oddychania i wezwać lekarza.
   - Skażenie oka: Przemywać oczy dużą ilością wody co najmniej 15 minut przy odwiniętych powiekach. Jeżeli ból i zaczerwienienie oczu będzie się utrzymywać, natychmiast zapewnić konsultację lekarza okulisty.
   - Skażenie skóry: Zdjąć zanieczyszczoną odzież, przemywać skórę dużą ilością wody z mydłem. Posmarować kremem. Odzież przed ponownym użyciem wyprać. Natychmiast skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
   - W przypadku spożycia: W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów bez konsultacji medycznej, zapewnić spokój. Wezwać natychmiast pomoc medyczną.
  • Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:
   - Skażenie oka: podrażnienie, zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie.
   - Skażenie skóry: podrażnienie, odczyny uczuleniowe.
   - Narażenie inhalacyjne: bóle i/lub zawroty głowy, może działać drażniąco na błony śluzowe i górne drogi oddechowe.
   - Po spożyciu: nudności, wymioty, biegunka.

  Specyfikacja

  Marka: Focus

  EAN: 5900644533924

  Cena

  Opinie - Focus AE aerozol zwalcza muchy komary 300ml

  Usługi

  Cena brutto:
  17,28 zł za 1szt.
  Cena netto: 14,05 zł

  Zobacz historię ceny

  Produkt dostępny

  Wysyłka 48h

  Ilość:
  lub zamów telefonicznie 48 668 09 14

  Dlaczego Agrosimex?

  Ponad 7000 produktów wysokiej jakości

  25 sklepów detalicznych

  Na rynku od 1991 roku

  Tylko oryginalne produkty

  100% Polska firma