Zaprawianie ziemniaków przed sadzeniem – Dlaczego jest ważne?

Koszt uprawy ziemniaków prawdopodobnie wzrośnie w najbliższych latach, a powodem będą wyższe nakłady na ochronę, wynikające z wycofywania substancji aktywnych, np. mankozebu. Dlatego w miarę możliwości należy zapobiegać potencjalnym stratom powodowanym przez choroby, stosując odpowiednie zabiegi. Pierwszym i podstawowym spośród nich jest zaprawianie materiału sadzeniakowego.

Justyna Pacześna-Mikurenda

Zaprawianie ziemniaków
Zaprawianie ziemniaków podczas sadzenia

Odpowiednie przygotowanie bulw jest działaniem niezbędnym dla zapewnienia rozwoju zdrowych i obfitych plonów. W ostatnich latach długo utrzymująca się zima i chłody powodują opóźnienia w starcie prac polowych. Sezon 2021 był przykładem tego, jak na później wysadzanych plantacjach doszło do porażenia grzybem Rhizoctonia solani, będącym sprawcą rizoktoniozy ziemniaka. Niska temperatura i duża wilgotność gleby sprzyjają rozwojowi tej choroby, która może spowodować znaczne straty w plonie.

Rizoktonioza może przybierać trzy formy:

  • ospowatość bulw,
  • gnicie kiełków,
  • próchnienie podstawy łodygi.

W późniejszym etapie wegetacji choroba powoduje również deformacje bulw (dry core), które obniżają ich jakość i eliminują je z przetwórstwa na chipsy czy frytki. Ochrona chemiczna, czyli zaprawianie ziemniaków, w największym stopniu zabezpiecza kiełkujące bulwy sadzeniaków oraz młode rośliny w czasie wschodów przed infekcją pochodzącą z ospowatych bulw oraz przed porażeniem przez zarodniki z gleby.

Kiedy wykonać zabieg zaprawiania ziemniaków?

Rhizoctonia solani
Rhizoctonia solani – objawy

Zabieg zaprawiania bulw można wykonać przed lub bezpośrednio w trakcie sadzenia, metodą oprysku drobnokroplistego. Kolejnym sposobem, który ogranicza bezpośredni kontakt bulw ze środkiem chemicznym, jest wykonanie oprysku na glebę, tak aby podczas obredlania lub formowania redlin gleba potraktowana fungicydem tworzyła dookoła bulwy barierę, której zadaniem jest ochrona przed sprawcą choroby. W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się zaprawianie techniką ULV (Ultra-low volume), która pozwala precyzyjnie zaprawiać ziemniaki ultramałą objętością fungicydu, bez konieczności jego rozcieńczania lub z użyciem niewielkiej ilości wody. Taki zabieg zaprawiania można wykonać podczas przygotowywania bulw do sadzenia, montując system Mafex na taśmociągach.

Sezon 2021 był przykładem tego, jak na później wysadzanych plantacjach doszło do porażenia grzybem Rhizoctonia solani, będącym sprawcą rizoktoniozy ziemniaka.

Ospowatość ziemniaków
Ospowatość ziemniaków powodowana przez rizoktoniozę

Ograniczanie rizoktoniozy – agrotechnika

W ograniczaniu rizoktoniozy z agrotechnicznych metod duże znaczenie mają:

  • termin i głębokość sadzenia – optymalny termin sadzenia ziemniaków to kwiecień–maj, a zbyt głębokie sadzenie opóźnia wschody,
  • wybór odpowiedniej odmiany, wykorzystanie kwalifikowanego materiału sadzeniakowego,
  • podkiełkowywanie i pobudzanie bulw– w ten sposób skraca się okres wschodów i przyspiesza rozwój roślin,
  • prawidłowe przygotowanie gleby, ochrona przed chwastami – powoduje prawidłowy rozwój roślin i przyspiesza ogrzewanie gleby.

 

ALLSTAR – INNOWACYJNA ZAPRAWA DO ZIEMNIKAÓW

Produkt dopasowany do potrzeb ziemniaka. Przeznaczony do zabezpieczania plantacji od momentu zasadzenia przed głównymi chorobami odglebowymi i odsadzeniakowymi. Preparat jest oparty na Xemium (fluksapyroksad, grupa SDHI)

– jedynej w swoim rodzaju substancji aktywnej. Innowacyjność środka Allstar polega na: najwyższej skuteczności przeciwko rizoktoniozie oraz skutecznym kontrolowaniu parcha srebrzystego i antraknozy (działanie pozaetykietowe), unikatowej selektywności – preparat może być stosowany w uprawie wszystkich odmian ziemniaka, przyspieszaniu wschodów sadzeniaków – rośliny pojawiają się na powierzchni pola wcześniej lub podobnie jak na plantacji niezaprawionej i zdecydowanie wcześniej niż po preparacie standardowym, podnoszeniu wysokości i jakości plonu. Ponadto Allstar charakteryzuje się niskimi pozostałościami substancji aktywnej w plonie.