Wczesne zabiegi w warzywach korzeniowych – Komunikat warzywniczy Agrosimex

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego komunikatu o ochronie warzyw korzeniowych z 18.03.2022

 

Z komunikatu dowiesz się:

00:25 – jakie działania należy podjąć przy siewie?

00:42 – szkodniki glebowe

02:01 – nicienie

03:54 – choroby odglebowe

05:11 – ochrona przed chwastami

 

 

Transkrypcja:

Witam państwa bardzo serdecznie, Karolina Jazic, Agrosimex. Zachęcam do obejrzenia pierwszego w tym sezonie komunikatu warzywniczego. Dziś zajmę się tematem ochrony warzyw korzeniowych, szczególnie marchwi, a mianowicie te wczesne zabiegi, które możemy wykonać wiosną.

Drodzy państwo, zawitała do nas wiosna i wielu plantatorów rozpoczęło siewy marchwi. Pamiętajmy, że aby uniknąć pewnych problemów w późniejszym etapie wegetacji, to należy podjąć działania już na początku sezonu. Mam tu na myśli szkodniki glebowe, także nicienie, choroby odglebowe, jak na przykład zgnilizna twardzikowa oraz oczywiście chwast. Zaczynając od tematu szkodników glebowych, to warto rozważyć zastosowanie preparatu Belem 0,8 MG, który jest w formie różowego mikrogranulatu. Aplikuje się go bezpośrednio do gleby wzdłuż linii wysiewu bądź sadzenia i nie tworzy się tutaj cieczy roboczej. Dawka to dwanaście kilogramów na hektar. Do tego celu niezbędny jest aplikator do mikrogranulatu. Produkt zabezpiecza przed żerowaniem połyśnicy marchwianki, której pierwsze pokolenie może pojawić się już na początku, czy też w połowie maja, uszkadzając młode siewki marchwi. Zwróćmy uwagę, że w tym okresie szkodnik ten jest niezwykle niebezpieczny, gdyż jedna larwa połyśnicy może uszkodzić nawet dziesięć kolejno rosnących roślin, prowadząc do wypadów. Takich braków w obsadzie już niestety nie cofniemy. Drugie pokolenie powoduje uszkodzenia na korzeniach, larwy żerując, drążą kanaliki wypełnione odchodami, obniżając oczywiście jakość takiego plonu. Uszkodzona tkanka to też otwarta droga do infekcji ze strony patogenów. Formulacja produktu Belem sprawia, iż działa on nawet przez cztery miesiące, chroniąc tym samym korzenie przed szkodnikami glebowymi. Należy jedynie pamiętać, by w odpowiedni sposób zastosować go podczas wysiewu nasion.

Drugim tematem są także żerujące w glebie, natomiast nicienie. Pasożyty te są niewidzialne dla ludzkiego oka. Mimo to, drodzy państwo, potrafią spowodować niemałe straty na plantacji warzyw korzeniowych. W uprawie marchwii najbardziej problematyczny jest guzak północny, powodujący palczaste rozwidlanie korzeni oraz powstanie tak zwanej brody korzeniowej. Korzeniak szkodliwy natomiast może przyczynić się do powstania nekrotycznych plam. Szpilecznik baldasznik to problematyczny nicień atakujący głównie seler i pietruszkę. Nie należy oczywiście zapominać o groźnych niszczykach, czy monsfikach. Często dzieje się tak, że mając problem z nicieniami na polu, nie zdajemy sobie z tego sprawy i przyczyn pogorszonego plonu i jego jakości szukamy gdzie indziej. Wówczas niestety podejmujemy często błędne decyzje w ochronie, generując tym samym koszty. Warto dlatego wykonać badanie gleby, drodzy państwo, pod kątem obecności nicieni, by móc

odpowiednio je zwalczać. Rzecz jasna, istotne są działania agrotechniczne, jak na przykład właściwy płodozmian. Natomiast uzupełnieniem jest wprowadzenie nematocydu na plantacji. Velum Prime to produkt nicieniobójczy i zarejestrowany jest w marchwi, selerze, pietruszce, pasternaku, buraku ćwikłowym przeciwko różnym gatunkom nicieni. Stosuje się go w dawce sześćset dwadzieścia pięć mililitrów na hektar, przed wysiewem lub sadzeniem rośliny uprawnej, po czym należy preparat wymieszać z glebą. Warto do oprysku dać większą ilość wody, w miarę możliwości od dwustu do nawet ośmiuset litrów na hektar. Kolejną rzeczą, o której należy pomyśleć jeszcze przed wykonaniem siewu to zwalczanie chorób odglebowych. W warzywach korzeniowych jest wiele niebezpiecznych patogenów obniżających jakość i ilość plonu. Mogą to być grzyby z rodzaju fusarium, pythium, rizoktonia, czy też sklorotinia. Większość z nich jest polifagami i może atakować różne gatunki roślin, początkowo powodując zgorzele siewek, prowadząc do ich zamierania, co w rezultacie wiąże się z oczywiście gorszą obsadą. W późniejszym etapie grzyby te powodują różnego rodzaju choroby, jak na przykład sucha zgnilizna korzeni, flamistość zgorzelowa, czy zgnilizna twardzikowa. Są one bardzo problematyczne, szczególnie przy przechowywaniu korzeni. Aby ograniczyć problem chorób odglebowych warto przed siewem lub sadzeniem wykonać oprysk produktem Xilon WP w dawce 0,25 kilograma na hektar, po czym wymieszać go z glebą. Jest to produkt biologiczny działający antagonistycznie na grzyby chorobotwórcze. Dodatkowo dla samej rośliny uprawnej ma działanie stymulujące, posiada szeroką rejestrację w różnych gatunkach warzyw, zarówno uprawianych w gruncie, jak i pod osłonami. Można też go aplikować poprzez fertygację. Ostatni temat, jaki należy rozważyć w tym momencie to ochrona przed chwastami. Zazwyczaj rozpoczyna się ją tuż po wysianiu nasion, tak zwane zabiegi posiewne powinny stanowić podstawę walki z chwastami, a ewentualne opryski powschodowe należy traktować jako korektę w przypadku wystąpienia zachwaszczenia wtórnego. Bezpiecznie jest wykonać taki zabieg, drodzy państwo, do trzech dni po siewie, by uniknąć ewentualnej fitotoksyczności spowodowanej przemieszczeniem herbicydów. W tym momencie stosuje się głównie Pedimetalinę, która wykazuje aktywność w glebie przez około trzy miesiące, więc no, dość długo i działa także przy niższych temperaturach nawet do tego zera stopni. I minusem jest natomiast duża wrażliwość na suszę glebową. Substancja ta znajduje się w herbicydzie Pendigan Strong. Partnerem dla tego środka może być Vernal zawierający flurochloridon lub Bandur, w którego skład wchodzi aclonifen. Polecane dawki w mieszaninach to półtora do dwóch litrów Pendiganu Strong i 0,7 do litra Vernala lub litr Bandura. Niższe dawki należy stosować na lżejszych glebach. Podobną kombinację substancji można zastosować w pietruszce.

Drodzy państwo, w dzisiejszym komunikacie to wszystko. Zachęcam oczywiście do śledzenia nas na Facebooku, na YouTubie oraz do oglądania kolejnych komunikatów.

 

Produkty z filmu kupisz tutaj:

Belem 0,8 MG

VELUM PRIME

Xilon WP 

PENDIGAN STRONG 400 S.C.

VERNAL 250 EC 

Bandur 600 SC