Trendy w hodowli cebuli

Tylko najdoskonalsze nasiona i najlepsze odmiany pozwalają plantatorom uprawiać smaczne i zdrowe warzywa oraz gwarantują wysokie plony. W ich hodowli, w tym cebuli, specjalizuje się Bejo – jedno z wiodących przedsiębiorstw w tej dziedzinie, prowadzące sprzedaż w ponad 100 krajach. Firma nieustannie trzyma rękę na pulsie oczekiwań nowoczesnego rolnictwa. Jakie są te dotyczące odmian cebuli?

Ireneusz Ruciński/Bejo

Dymka odmiany Boga – odporna na mączniaka rzekomego
Dymka odmiany Boga – odporna na mączniaka rzekomego

Hodowla nigdy nie stoi w miejscu, każda nowa odmiana ma jakąś dodatkową wartość w porównaniu z poprzednimi, np.: wyższy plon, lepszą jakość, lepsze wyrównanie, dłuższe przechowywanie itd. W hodowli cebuli bierze się pod uwagę wiele kryteriów. Najważniejszą cechą odmian zawsze był i nadal jest plon, bo to on decyduje o opłacalności produkcji. Jednak nie mniej istotna jest jakość, ponieważ dopiero plon ogólny + wysoka jakość gwarantują wysoki plon handlowy.

Program hodowlany BGS

W przypadku hodowli odmian cebuli Bejo współpracuje z firmą De Groot en Slot. Program hodowlany BGS obejmuje praktycznie wszystkie typy tego warzywa uprawiane obecnie na świecie. Są wśród nich:

  • japoński (odmiany do średnio krótkiego dnia),
  • Grano (do krótkiego dnia),
  • hiszpański (do średnio długiego dnia),
  • amerykański (do długiego dnia),
  • Rijnsburger (do bardzo długiego dnia),
  • Stuttgarter – odmiany tego typu – o różnym zabarwieniu łuski (białe, czerwone i żółte) – hodowane są do upraw ozimych.

Ambicją zespołu BGS jest zapewnienie odmian do uprawy w każdej strefie klimatycznej. Hodowla odmian cebuli prowadzona jest wielokierunkowo. Jednym z kierunków jest hodowla odpornościowa.

Z odpornością na mączniaka rzekomego

cebula Hylander
Hylander – cebula z odpornością na mączniaka rzekomego, popularna w produkcji ekologicznej

W przypadku hodowli odpornościowej prym wiodą odmiany cebuli z odpornością na mączniaka rzekomego, które znajdują zastosowanie zarówno w produkcji konwencjonalnej (ze względu na coraz wyższe wymagania rynku dotyczące pozostałości środków chemicznych), jak i bardzo szybko rosnącej produkcji ekologicznej. Można nawet powiedzieć, że w przypadku produkcji cebuli ekologicznej odmiany z odpornością na mączniaka rzekomego są już standardem. Najbardziej popularną spośród nich jest cebula Hylander – odmiana o wysokim plonie środków chemicznych), jak i bardzo szybko. Najbardziej popularną spośród nich jest rosnącej produkcji ekologicznej. Można na- Hylander – odmiana o wysokim plonie i wyrównaniu oraz o mocnej łusce, którą można bardzo długo przechowywać. Swoich odmian z odpornością na mączniaka rzekomego doczekała się także cebula dymka. Co więcej, BGS jest liderem w hodowli nowych odmian cebuli do uprawy z dymki. Warto wspomnieć choćby o odmianie cebuli Boga, która oprócz odporności na mączniaka rzekomego charakteryzuje się wysoką plennością i jakością.

Kontra fuzarioza

W hodowli cebuli pod uwagę brana jest również odporność na Fusarium oxysporum. Motywacją jest w tym przypadku ciągle utrzymujący się problem z wywoływaną przez grzyby fuzariozą, zwłaszcza w rejonach o zbyt krótkim płodozmianie. Z Fusarium oxysporum lepiej radzą sobie odmiany w typie południowym, ze względu na lepsze przystosowanie do wyższych temperatur oraz mocniejszy system korzeniowy. Mimo dużych wysiłków hodowców nie jest łatwo wyhodować odmianę z odpornością na Fusarium oxysporum w typie Rijnsburger, czyli głównym typie cebuli uprawianej w Polsce, którą można bardzo długo przechowywać. Odmianą charakteryzującą się częściową odpornością na ten gatunek grzybów, znaną i uprawianą przez producentów w Holandii, jest Hysky.

Dostosowanie uprawy cebuli do zmieniającego się klimatu

Cebula Hysky
Hysky – odmiana charakteryzującą się częściową odpornością na Fusarium oxysporum

Ostatnio bardzo ważnym kierunkiem jest hodowla odmian cebuli, które będą się lepiej sprawdzały w zmieniającym się klimacie. Rijnsburger przeznaczony jest przede wszystkim do uprawy w klimacie morskim. Natomiast rośnie zapotrzebowanie na odmiany w tym typie, które będą lepiej przystosowane do uprawy w klimacie kontynentalnym. Odpowiedzią hodowców są nowe odmiany w typie Rijnsburger, ale z dodatkiem linii południowych, charakteryzujące się znacznie silniejszym systemem korzeniowym i dające wyższy plon. Najlepszym przykładem tej kombinacji jest cebula Hytune. W przypadku tej odmiany dodanie linii południowej powoduje skrócenie czasu przechowywania do końca kwietnia, ale hodowcy pracują nad tym, żeby był on zbliżony do czystych odmian w typie Rijnsburger. Asortyment odmian ciągle powiększa się o nowe pozycje, które są bardziej dopasowane do specyficznych warunków uprawy, przeznaczenia oraz możliwości przechowywania. Producenci powinni wybierać odmiany, które w największym stopniu spełniają ich oczekiwania.