Przechowywanie bez kiełkowania

ziemniakZiemniak spożywany jest równomiernie w ciągu całego roku za sprawą możliwości długiego i dobrego przechowania. Długość przechowywania jest uzależniona od kierunku ich użytkowania i stanowi dla materiału sadzeniowego od 6 do 7 miesięcy, natomiast dla ziemniaków konsumpcyjnych i na potrzeby przemysłu przetwórczego od 9 do 10 miesięcy.

Przechowywanie- najtrudniejszy etap

Przechowywanie ziemniaków jest jednym z najważniejszych i najtrudniejszych etapów ich produkcji, ponieważ panujące w przechowalniach warunki mogą działać na niekorzyść ich wartości handlowej. Wszystkie popełnione zaniedbania na tym etapie powodują ogromne straty finansowe, które niweczą starania i nakłady poniesione w okresie wegetacji i zbioru. Warto więc znać rozwiązania, które zabezpieczą wartość plonu.

Straty w przechowywaniu

W czasie przechowywania ziemniaka powstają duże straty głównie związane ze znacznym zmniejszeniem masy bulw. ziemniak 1Są to przede wszystkim:

  • ubytki naturalne, które mogą być skutkiem przebiegających procesów fizjologicznych (oddychanie, transpiracja),
  • porażenia przez czynniki patogeniczne (bakterie, grzyby) powodujące choroby, m.in. suchą i mokrą zgniliznę, fomozę, parch zwykły,
  • kiełkowania.

Uaktywnienie procesu kiełkowania powoduje, że zwiększa się ilość ubytków przechowalniczych bulw ziemniaków. Jednak temu procesowi można zapobiec i go ograniczyć.

Stop Kiełek 01 DP

stopkiełekW celu ograniczenia kiełkowania bulw od końca lat 90. ubiegłego wieku stosowano środki z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin – Stop Kiełek 01 DP. Preparat ten jest przeznaczony do opylania ziemniaka konsumpcyjnego. Substancją aktywną jest chlorprofam, związek z grupy karbaminianów – 1%. Stop Kiełek 01 DP należy stosować na czyste, suche bulwy o dojrzałej skórce. Po zastosowaniu preparatu mogą czasami wystąpić uszkodzenia skórki niektórych odmian, jednak nie wpływają one na przydatność technologiczną ziemniaków.

Stosowanie

Stop Kiełek 01 DP stosowany jest podczas przechowywania bulw ziemniaka, zapobiegając ich kiełkowaniu przez okres 3–6 miesięcy. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania preparatu wynosi 1 kg na 1 tonę bulw. Preparat należy stosować techniką opylania po zbiorze bulw, ale przed umieszczeniem ziemniaków w przechowalni. Środek ten może być stosowany podczas załadunku ziemniaków do przechowalni przy użyciu wytrząsarki zamontowanej nad taśmociągiem. W przypadku załadunku ziemniaków do przechowalni lub piwnicy preparat należy aplikować w następujący sposób: trzeba najpierw usypać ziemniaki na wysokość 5–10 cm i dokładnie je opylić środkiem. Zabieg powinien być powtarzany na kolejne warstwy, aż do napełnienia przechowalni. Po zakończonej aplikacji stertę należy przykryć np. agrowłókniną.

Przechowywanie bulw z Neo-Stop 500 HN

Od 2013 roku na rynku dostępny jest też inny środek z grupy regulatorów wzrostu, który zapobiega kiełkowaniu bulw ziemniaka – to Neo-Stop 500 HN . Preparat jest dostępny w formie płynu do stosowania techniką aerozolowania na gorąco przy użyciu wytwornic aerozolu, przeznaczony zarówno do stosowania w przechowalniach ziemniaka, jak i kopcach z wymuszoną wentylacją. Istotną cechą środka jest to, że po zastosowaniu nie powoduje korozji metali w konstrukcji przechowalni. Preparat ten, podobnie jak środek StopKiełek 01 DP, należy stosować na czyste, suche bulwy o dojrzałej skórce. Substancją aktywną jest chloroprofam 500 g/l (47,77%).

Stosowanie Neo-Stop 500 HN

Neo-Stop 500 HN przeznaczony jest do stosowania w przechowalniach bulw ziemniaków kierowanych do przetwarzania przemysłowego. Maksymalna i zalecana dawka tego środka wynosi 24 ml/t bulw + 16 ml/t, aplikowana 3 razy. Pierwsze zamgławianie powinno być wykonane 3–4 tygodnie po zbiorach, w dawce 24 ml środka na tonę ziemniaków. Należy zadbać o odpowiednią temperaturę ziemniaków przy pierwszym podaniu Neo-Stop 500 HN – powinny mieć + 8°C (+/- 1°C). Kolejne dawki preparatu należy podawać w odstępie dwóch miesięcy, w ilości 16 ml/t ziemniaków. W przypadku stosowania środka Neo-Stop 500 HN należy zachować pewne środki ostrożności, powinien być przestrzegany okres prewencji, który wynosi 24 godziny w obiekcie przechowalniczym.

Aplikacja Neo-Stop 500 HN

W przypadku aplikacji tego środka należy stosować technikę aerozolowania na gorąco, w tym celu trzeba używać wytwornic aerozolu (ULV).

Aby aplikacja zakończyła się sukcesem, ważne jest:

  • odpowiednie przygotowanie pomieszczenia przed planowanym zastosowaniem, należy szczelnie zamknąć budynek przechowalniczy,
  • trzeba zamknąć zewnętrzne wloty wentylacyjne,
  • wentylatory włączyć tak, aby przepływ powietrza był równomierny i delikatny,
  • praca wentylatorów powinna być utrzymywana do czasu zaniknięcia mgły w przechowalni,
  • w celu równomiernego rozprowadzenia środka w przechowalni zalecane jest odwrócenie przepływu powietrza w czasie podawania ostatnich 10% dawki środka.
  • Ważne, by przechowalnia nie była otwierana przez najbliższe 24 godziny, po tym czasie zalecane jest normalne wietrzenie.

W wyniku przeprowadzonych doświadczeń stwierdzono, że zarówno preparat Stop Kiełek 01 DP, jak i Neo-Stop 500 HN aplikowane na bulwy skutecznie hamowały ich kiełkowanie przez cały okres przechowywania. Dlatego podczas długiego przechowywania ziemniaków wskazane jest stosowanie środków ochrony roślin z grupy regulatorów wzrostu, które ograniczą ubytki i straty masy bulw, zachowując przy tym cechy jakościowe zebranego plonu.

Pamiętaj !!!!

Środków Stop Kiełek 01 DP oraz Neo-Stop 500 HN nie wolno stosować na sadzeniaki oraz na ziemniaki jadalne przeznaczone do konsumpcji przed końcem roku zbioru. Nie wolno również przechowywać ziemniaków sadzeniaków w skrzyniach ani pomieszczeniach i budynkach, w których był stosowany środek Stop Kiełek 01 DP i Neo-Stop 500 HN . Maksymalna dawka preparatu Neo-Stop 500 HN w całym sezonie przechowalniczym ziemniaków nie może przekroczyć 72 ml/tonę.

Zamgławianie

Aplikacja Neo-Stop 500 HN może być wykonywana jedynie przez osoby posiadające przeszkolenie w technice jego stosowania oraz mające niezbędny sprzęt, jakim są wytwornice aerozolu. Firma Agrosimex prowadzi sprzedaż tego preparatu i wykonuje profesjonalne usługi w zakresie zamgławiania przechowalni ziemniaka.

Jeżeli jesteś zainteresowany wykonaniem tej usługi, prosimy o kontakt:

Dział DDD „Agrosimex” Sp. z o.o.

ul. Bieniewicka 43, 05-870 Błonie

tel. (22) 725-34-43 lub (22) 725-35-65

tel. kom. 601-576-330

e-mail: mariusz.niemiec@agrosimex.com.pl