Pomidor gruntowy – jak nawożenie wpływa na kształtowanie wysokiego plonu nawet przy deficycie wody – komunikat warzywniczy

Zapraszamy na komunikat warzywniczy Agrosimex z 10 lipca 2023 roku dotyczący uprawy pomidora gruntowego.

Z filmu dowiesz się:

00:20 – jak ważne jest przygotowanie stanowiska pod uprawę pomidorów

01:22 – zabiegi po wysadzeniu rozsady pomidora

02:06 – dokarmianie plantacji przez fertygację

03:16 – zastosowanie biostymulatorów

04:20 – zabiegi dolistne

 

Produkty polecane w filmie:
Rosafert 12-12-17
Algasoil
Rosahumus
Rhizosum N plus
Ultarsol 13-40-13
Ultrasol 20-20-20
Ultrasol 12-12-36
Maral
Metalosate Calcium
ASX Chelat wapnia

 

Transkrypcja

Witam serdecznie, Agrosimex, Iwona Polewska. Szanowni państwo, 10 lipca, piękna pogoda, znajdujemy się na plantacji pomidora gruntowego.

Zwróćcie uwagę, tak jak wspomniałam, początek lipca, a tutaj jeszcze nie było stosowane ani razu podlewanie. Bardzo dobrze przygotowane stanowisko. Zacznę od początku. Wykonano analizę gleby i zastosowane nawożenie doglebowe bardzo precyzyjnie uzupełnione składniki pokarmowe przy pomocy nawozów Rosafert 12-12-17, w obniżonej dawce, ponieważ do Rosafertu został dołożony nawóz Algasoil. Algasoil jest to nawóz, w którym głównym składnikiem są algi. Czyli granulowane algi, które spowodowały lepsze przyswajanie składników pokarmowych. Mieliśmy tutaj proces regeneracji gleby, czyli tutaj mamy dwie rzeczy. Dodatkowo zastosowany był nawóz Rosahumus w dawce sześć kilogramów na hektar. Dlaczego sześć kilogramów? Dlatego, że to stanowisko, na którym się znajdujemy, jest to stanowisko, gdzie gleba jest mocno piaszczysta. Po zakończeniu tego nawożenia doglebowego, kiedy poszło już na miejsce stałe rozsada pomidora, został wykonany dwa tygodnie po wysadzeniu tej rosady na miejsce stałe zabieg preparatem Rhizosum N Plus. Rhizosum N Plus był tu zastosowany w dawce 25 gram na hektar i pomimo tej suszy, pomimo tych wszystkich stresów, które do tej pory miały miejsce, zauważcie państwo, że na tej plantacji nie widzimy żadnych skutków niedoboru wody czy też niedożywienia składnikami pokarmowymi. Rhizosum N Plus właśnie spowodowało, że plantacja cały czas ma pod dostatkiem odpowiednią ilość azotu, który pozwolił na ukształtowanie krzewów pomidorów. Mamy również bardzo dobre zawiązanie owoców. W dniu dzisiejszym zostały rozłożone linie nawodnieniowe i zaczynamy tutaj, wprowadzamy już nawożenie, dokarmianie do korzenia, ale właśnie poprzez fertygację. Na tej plantacji będą stosowane nawozy z linii Ultrasol. Jako pierwszy będzie zastosowany Ultrasol 13-40-13. Potem w następnym tygodniu Ultrasol 20-20-20 i jak ostatni Ultrasol 12-12-36. Za każdym razem pomiędzy zabiegami, czyli pomiędzy dokarmianiem nawozami Ultrasol będzie podawany nawóz CaTs, czyli tiosiarczan wapnia w dawce 10 do 15 litrów na hektar. Tu będziemy obserwować jeszcze warunki pogodowe i ilość owoców i ich jakość. CaTs będzie motywował składniki pokarmowe, które będą związane w kompleksie glebowym do tego, aby przechodziły do roztworu glebowego i aby ta roślina mogła zdecydowanie skorzystać z tych zapasów glebowych i być cały czas na wysokim poziomie odżywiania. Dodatkowo w programie będą stosowane biostymulatory. Będzie to biostymulator Maral, który będzie stosowany nalistnie, łącznie z zabiegami fungicydowymi w dawce jeden litr na hektar. Pierwszy zabieg będzie wykonany również dzisiaj, ponieważ zapowiadane są bardzo wysokie, utrzymujące się wysokie temperatury, które nadal są zapowiadane po to, aby zapobiegać, niwelować stres termiczny właśnie na tej plantacji, czyli Maral, jeden litr na hektar, w połączeniu z fungicydami. Naprzemiennie z preparatem Omex Zynergy, który również będzie dodawany do preparatów fungicydowych tak, aby to ochrona fungicydowa była jak najbardziej szczelna. To jest synergiczne działanie tych dwóch preparatów na plantacji po to, aby roślina już w panujących warunkach stresowych miała jak najlepsze warunki do wzrostu i oddawania wysokiego plonu. Na ostatniej prostej będziemy stosować zabiegi nawozami nalistnymi, poprzez które będziemy wprowadzać przede wszystkim wapń odżywczy. Będzie to stosowany nawóz Metalosate Calcium, naprzemiennie z ASX Chelat Wapnia.

W tym Komunikacie to tyle. Zapraszam do śledzenia naszego kanału Doradca Warzywniczy. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia wkrótce.