Pierwiastki Tytan i Krzem – mało znane w odżywianiu roślin

Pierwiastki Tytan i krzem. Dbałość o właściwe odżywienie roślin uprawnych poprzez stosowanie nawozów jest oczywistym faktem dla każdego rolnika. Aby mieć wysokie plony, musimy dostarczyć roślinie odpowiedniej ilości makro- i mikroskładników.

Pierwiastki tytan i krzem  Pierwiastki tytan i krzemPierwiastki tytan i krzem

Tak naprawdę ważny jest każdy składnik, ponieważ zgodnie  z prawem minimum Liebiga. Właśnie ten składnik pokarmowy, który wystąpi w najmniejszej ilości, będzie decydował o plonie. Czy zatem istnieje w dziedzinie odżywiania roślin coś więcej poza dostarczaniem marko- i mikroskładników w odpowiedniej ilości. Czy możemy znaleźć nowe obszary, które sprawią, że będziemy mogli pełniej wykorzystać potencjał genetyczny roślin uprawnych? Zanim odpowiemy na te pytania, warto przyjrzeć się ogólnemu kierunkowi postępu genetycznego roślin uprawnych, jaki wyznaczają hodowcy.

Rozwój roślin uprawnych

Zajmując się produkcją roślinną, chcemy uzyskiwać jak najwyższe plony zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Przykładowo plon cebuli z siewu wiosennego na poziomie 40 t/ha, w roku o dobrym przebiegu pogody, nie jest czymś nadzwyczajnym. Takie plony kilkanaście lat temu były jednak w zasadzie nieosiągalne, mało kto wtedy zbliżał się do wyniku 25 t/ha. Obecny poziom plonowania roślin uprawnych to w dużej mierze zasługa postępu hodowlanego, który zmierza do tworzenia odmian coraz bardziej plennych. Właśnie dzięki temu potencjałowi współczesne nawożenie i odżywianie roślin staje się coraz bardziej wysublimowane i zróżnicowane.

Jak osiągnąć wysokie plony

Okazuje się, że chcąc uzyskiwać wysokie plony, nie wystarczy tylko zasiać dobre odmiany roślin uprawnych. Nawozić je podstawowymi składnikami pokarmowymi. Trzeba im również dostarczać produktów, które sprawią, że ich metaboliz, będą na najwyższym poziomie. Dopiero wtedy będziemy w stanie sięgnąć po ich prawdziwy potencjał zaprogramowany przez hodowców. W tym wyścigu po plon, z punktu widzenia odżywiania, na stałe wpisały się produkty o działaniu biostymulującym, jak również pojawiają się nowe, mniej znane składniki pokarmowe, jakimi są tytan i krzem.

Łącząc oba te filary (biostymulację i niekonwencjonalne składniki pokarmowe), jesteśmy w stanie łagodzić negatywne dla roślin skutki. Anomalii pogodowych, presji patogenów. Nastawić roślinę na wyższą efektywność przemian fizjologicznych – zgodnie z ideą rolnictwa zrównoważonego. Mając świadomość wysokiego potencjału plonotwórczego roślin uprawnych, przedstawiam dwa produkty, które mają niekonwencjonalny i innowacyjny skład. Zarazem są odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia współczesna hodowla. Są to ASX Tytan plus i ASX Krzem plus.

Bądź dumny z mocy swoich upraw

Pierwiastki mało znane w odżywianiu roślin-Tytan i Krzem

Tytan to symbol siły, pod względem koncentracji w skorupie ziemskiej jest go ok. 0,44–0,63%. wykorzystywany jest m.in. do podnoszenia wytrzymałości stali, bo zabezpiecza powłoki przed korozją. Znajduje zastosowanie również w rolnictwie, gdzie odpowiada za siłę i moc roślin. I właśnie  w tym znaczeniu jest podstawowym składnikiem nawozu ASX Tytan plus, w którym, w połączeniu z substancjami biostymulującymi (gibereliny, cytokininy) oraz borem tworzy unikalną formułę Titanium Power System (TPS).

Taka konstrukcja nawozu ASX Tytan plus umożliwia dodatni wpływ na przebieg najważniejszego procesu, jakim jest fotosynteza – poprzez stymulację syntezy chlorofilu oraz aktywację całego procesu. Co ważne, efekt tego działania można szybko zobaczyć w postaci ciemnozielonego zabarwienia roślin, które stanowi powód do dumy każdego rolnika. Wyższa efektywność fotosyntezy przyczynia się do lepszego, pełniejszego wykorzystania  składników pokarmowych, które występują w glebie oraz które dostarczamy w formie nawozów – to drugi efekt działania produktu, czyli wyższa efektywność nawożenia i odżywiania.

Formuła Titanium Power System

Formuła TPS zawarta w nawozie ASX Tytan plus to także wyższa tolerancja roślin na niekorzystne warunki atmosferyczne, których wystąpienie może znacznie ograniczyć przebieg procesu wegetacji, a co za tym idzie, potencjał plonotwórczy.W końcu ASX Tytan plus zastosowany na rośliny uprawne to wyższa efektywność zapylenia i zapłodnienia oraz wytwarzania owoców na najwyższym poziomie. Wtedy, kiedy roślina przechodzi do fazy tworzenia plonu, formuła TPS dba o to, aby rzeczywisty potencjał genetyczny naszych upraw był jak najpełniej wykorzystany. Jak widać, ASX Tytan plus z formułą TPS może stanowić solidne zaplecze plonotwórcze naszych upraw. Niewielka dawka 0,2–0,4 l/ha oraz możliwość stosowania we wszystkich najważniejszych uprawach dają ASX Tytan plus wymiar uniwersalny. 

Pierwiastki mało znane w odżywianiu roślin-Tytan i Krzem
Zalecenia Asx tytan plus

Postaw na zdrowie oraz dobrą kondycję swoich upraw

Pierwiastki tytan i krzem
Pierwiastek krzem

Krzem to drugi z niekonwencjonalnych składników odżywczych dla roślin. w odróżnieniu od tytanu zawartość tego pierwiastka w skorupie ziemskiej jest na znacznie wyższym poziomie, bo sięga ok. 26,95%, a mimo to, z punktu widzenia odżywiania roślin, jest niedostępny, ponieważ występuje w formie krzemionki SiO2. Warto dodać, że krzem znalazł zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, często bardzo odmiennych – poczynając od produkcji szkła, a kończąc na elektronice.

Pierwiastki mało znane w odżywianiu roślin-Tytan i Krzem

Wracając jednak do świata roślin, pomimo tak wysokiego wysycenia skorupy ziemskiej krzemem, chcąc go dostarczyć roślinom uprawnym, musimy sięgnąć po produkty zawierające ten składnik. Doskonałym przykładem takiego nawozu jest ASX Krzem plus z innowacyjną formułą Silicon Insurance System (SIS).

Zawarty w formule SPS krzem występuje w formie kwasu ortokrzemowego, a więc takiej, która jest najchętniej pobierana przez rośliny. Dodatkowo efektywność pobierania zwiększona jest również poprzez obecność witaminy B. Dopełnieniem produktu jest zawartość dwóch mikroskładników, a więc boru i miedzi. W jaki sposób zatem działa ASX Krzem plus z formułą Silicon Insurance System  i co istotnego wnosi do naszych upraw?

Działanie ASX Krzem Plus

  • Po pierwsze: w zdrowym ciele zdrowy duch! to znane powiedzenie bardzo dobrze oddaje działanie ASX Krzem plus, z którego krzem odkładający się pod naskórkiem rośliny wzmacnia jej odporność na porażenie chorobami, tworzy warstwę izolacyjną chroniącą przed zimnem i nadmierną utratą wody w okresie suszy
  • Występujący w formule SIS krzem tworzy na powierzchni rośliny coś w rodzaju tarczy obronnej składającej się z mikrokryształków. Dzięki temu następuje podrażnienie aparatów gębowych szkodników żerujących na roślinach.
  • Formuła SIS zawarta w ASX Krzem plus, tworząc pryzmat, ułatwia przesyłanie promieni słonecznych do tkanek, w których zachodzi proces fotosyntezy. Można niejako powiedzieć, że w ten sposób SIS maluje rośliny na zielono, zwiększając efektywność fotosyntezy oraz produkcję asymilatów.
  • ASX Krzem plus z formułą SIS to zdrowie i siły witalne naszych upraw. Wysokoplenne odmiany roślin uprawnych, po które tak chętnie sięgamy, wymagają specjalnej pielęgnacji i podejścia do odżywania. ASX Tytan plus, ASX Krzem plus oraz nawozy z substancjami o działaniu biostymulacyjnym są z całą pewnością odpowiedzią na te wyzwania. Są również zasadniczym krokiem na drodze do osiągania wysokiego plonu.
Pierwiastki tytan i krzem- Pierwiastki mało znane w odżywianiu roślin-Tytan i Krzem
Zalecenia asx krzem plus

Paweł Kocel