Mączniak rzekomy – zwalczaj skuteczniej cz.II

W poprzedniej części artykułu omówiono charakterystykę mączniaka rzekomego i sprawdzone sposoby zwalczania objawów na porażonych roślinach. W drugiej części artykułu znajdą Państwo sposoby zwalczania mączniaka i innych chorób w jednym zabiegu oraz rozwiązania ekologiczne.

mączniak rzekomy - ochronaNie tylko mączniak rzekomy

We wczesnych fazach rozwojowych, gdy ryzyko infekcji jest jeszcze niewielkie, można pozwolić sobie na stosowanie tanich preparatów kontaktowych opartych na mankozebie bądź to w formulacji proszkowej, jak Penncozeb 80 WP, bądź w postaci granulowanej, jak Vondozeb 75 WG. Fungicydy te można stosować aż do pięciu razy w sezonie, co w przypadku później wykonywanych zabiegów zabezpiecza szczypior także przed alternariozą. Należy również wspomnieć, że według badań, przy regularnym stosowaniu mankozebu, uzyskuje się bardzo dobrą skuteczność w ograniczaniu grzybów z rodzaju Stemphylium, które coraz powszechniej występują na plantacjach w Polsce. Obecnie nie ma środków zarejestrowanych do zwalczania Stemphylium w cebuli, stąd regularnie wykonywane zabiegi przeciwko alternariozie mogą się przyczynić także do ograniczenia tego nowego patogenu.

activ 5Warto zadbać o pH wody

Niekiedy skuteczność mankozebu może być mniejsza z powodu stosowania do opryskiwania wody o zbyt wysokim pH. W takich sytuacjach najlepszym sposobem na zoptymalizowanie działania mankozebu jest zastosowanie specjalnego kondycjonera Activ 5, który poprawia właściwości fizykochemiczne cieczy używanej do przygotowania roztworów. Preparat pozwala na obniżenie pH wody, a jednocześnie ogranicza negatywne skutki jej twardości – i to zarówno tej węglanowej, jak i nie węglanowej. Wraz z rozwojem cebuli i pojawianiem się wrażliwych tkanek większe bezpieczeństwo zapewni stosowanie mieszanin preparatów układowych z kontaktowymi. W tej sytuacji Armetilu m 72 WP warto więc użyć już w momencie pojawienia się 3–4 liścia właściwego cebuli. Szczególnie w sytuacji, kiedy wykonywanie zabiegów nie uwzględnia sygnalizacji infekcji na podstawie informacji płynących ze stacji pogodowych. Takie działanie daje większą gwarancję skutecznej ochrony uniemożliwiającej rozprzestrzenianie się mączniaka w wyniku późniejszych infekcji wtórnych.

Wskazane adiuwanty

Z uwagi na pokrywę woskową obecną na liściach cebuli, szczególnie po dłuższym okresie suchej i ciepłej pogody, skuteczność preparatów w bardzo dużym stopniu zależy od właściwego pokrycia powierzchni liści cieczą roboczą. Do preparatów warto więc dodać odpowiedni zwilżacz. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie takich adiuwantów, jak Slipper czy Prolonger. Ten drugi może być również wykorzystany w nieco odmienny sposób – do zabezpieczenia cebuli przed negatywnym wpływem herbicydów kontaktowych regularnie wykorzystywanych do odchwaszczania. W tym celu preparat należy zastosować w dawce 600 ml/ha maksymalnie do 36 h przed zastosowaniem herbicydu. Po wyschnięciu środek tworzy powłokę ograniczającą zjawisko fitotoksyczności.

armetil metalaksylOchrona ogórka i sałaty

Metalaksyl i mankozeb (Armetil m 72 WP) to substancje aktywne szeroko wykorzystywane również do zwalczania kolejnej choroby, jaką jest mączniak rzekomy ogórka (Pseudoperonospora cubensis). Przy okazji warto jednak wspomnieć, że pierwsze objawy mączniaka rzekomego ogórka w postaci kanciastych oliwkowych plam łudząco mogą przypominać te wywoływane przez bakterie będące sprawcami kanciastej plamistości bakteryjnej ogórka, czyli Pseudomonas syringae pv. lachrymans. W tej sytuacji, gdy zdiagnozowanie tych chorób sprawia trudności, dobrym rozwiązaniem jest profilaktyczne zastosowanie do pierwszych zabiegów samego preparatu miedziowego albo jego mieszaniny z cymoksanilem (np. Curzate Cu 49,5 WP), co podniesie skuteczność przede wszystkim w stosunku do mączniaka rzekomego. Do zabiegów z użyciem miedzi można zastosować Funguran A Plus 50 WP, gdzie miedź występuje w postaci wodorotlenku miedziowego. Ogranicza to jej fitotoksyczność w stosunku do tych formulacji, które zawierają chlor.

Rozwiązania ekologiczne w zwalczaniu mączniaka rzekomego

Timorex GoldDo zwalczania mączniaka rzekomego ogórka można również wykorzystać Timorex Gold 24 EC, biologiczny preparat oparty na olejku z drzewa herbacianego. Drzewo herbaciane (Melaleuca alternifolia) rośnie we wschodniej Australii i było wykorzystywane przez Aborygenów do leczenia niektórych schorzeń. Olejek tego drzewa to jeden z najskuteczniejszych znanych antyseptyków, który znalazł również zastosowanie w ochronie roślin. Jego wykorzystanie umożliwia ograniczenie zarówno mączniaka prawdziwego, jak i rzekomego ogórka. Timorex Gold 24 Ec to środek ekologiczny, który nie ma okresu karencji, dlatego zasadność jego stosowania jest największa w późniejszym okresie wegetacji, co może znacznie ograniczyć ryzyko wystąpienia pozostałości. Jako że fungicyd ten wykazuje przede wszystkim działanie profilaktyczne, wymaga wcześniej przeprowadzonej bardzo poprawnej ochrony chemicznej. Taki sposób działania wpisuje się wprost w zasady ochrony integrowanej. Preparat może być również wykorzystany w walce z mączniakiem rzekomym sałaty (Bremia lactucae). W przypadku tej rośliny okres uprawy (pod osłonami) może być bardzo rozciągnięty w czasie, od 10 tygodni w okresach letnich do nawet 16 tygodni w zimowych. W cieplejszych okresach cyklu produkcyjnego, w drugiej połowie wegetacji, brakuje szerokiej możliwości ochrony przy stosowaniu klasycznych fungicydów chemicznych. W tym czasie mączniak rzekomy z reguły charakteryzuje się mniejszą presją, stąd istnieją duże szanse na skuteczne użycie Timorexu Gold 24 EC.

Janusz Mazurek

Zobacz też: