Lentagran 45 WP powrócił do ochrony warzyw przed chwastami

cabulaProf. dr hab. Adam Dobrzański

Producentom cebuli, pora i kapusty chcę przekazać dobrą wiadomość – znów do odchwaszczania tych warzyw można używać Lentagran 45 WP. Herbicyd ten był stosowany przez wiele lat, ale w roku 2004 utracił rejestrację. 30 marca 2012 r. firma Belchim uzyskała nowe zezwolenie na wprowadzenie do handlu. Środek pobierany jest przez liście i w niewielkim stopniu przemieszczany w tkankach roślin. Chwasty pod jego wpływem początkowo bieleją, następnie zasychają i zamierają. Lentagran 45 WP jest przeznaczony do stosowania wcześnie po wschodach chwastów, począwszy od fazy liścieni, ale najskuteczniej zwalcza chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści (BBCH 12-14).

Ogranicza też wzrost chwastów większych (BBCH 15-17), zwłaszcza gatunków bardzo wrażliwych (np. komosa biała, żółtlica drobnokwiatowa) w warunkach sprzyjających działaniu środka (wilgotna i ciepła pogoda). Lentagran 45 WP jest podstawowym herbicydem zalecanym w cebuli we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W polskiej etykiecie herbicydu Lentagran 45 WP przyjęto zapis, iż należy go stosować od fazy 3 liści cebuli (od BBCH 13), przy czym zalecana dawka jednorazowa mieści się w zakresie 1,5-1,66 kg/ha, i nie może przekraczać 1,66 kg/ha. W artykule opublikowanym w Warzywach nr 4/2012 przed rejestracją tego herbicydu, podano, że dawka jednorazowa może wnosić 1,5-2kg/ha, podobnie jak w innych państwach Unii leżących w tej samej strefie rejestracyjnej, co Polska (np. Holandia). W zabiegu jednorazowym, zalecane dawki, najlepiej stosować w fazie 3-4 liści cebuli (BBCH 13-14). W fazie powyżej 7 liści (BBCH 17), lepiej unikać opryskiwania, z powodu 28 dni karencji.

Lentagran 45 WP może wywoływać objawy uszkodzeń (żółknięcie starszych liści, przysychanie ich końców), które zanikają i nie mają wpływu na plon. Ryzyko uszkodzeń ograniczają zabiegi po 2-3 dniach pogodnych sprzyjających tworzeniu się warstewki woskowej na szczypiorze, utrudniającej wnikanie herbicydu do liści cebuli. Opryskiwać należy, gdy rośliny cebuli nie są wilgotne, nie wcześniej niż po 48 godzinach od deszczu lub nawadniania, w temperaturze poniżej 20-25˚C, najlepiej po południu. W badaniach prowadzonych w Polsce stwierdzono, że zalecaną maksymalną dawkę można podzielić na dwie po 0,75 kg/ha, wykonując pierwszy zabieg w fazie 1,5 liścia (gdy cebula ma wykształcony 1. liść właściwy, a  2. liść osiągnie połowę wysokości pierwszego (BBCH 11-12) i drugi zabieg w fazie 3 liści (BBCH 13). Można też stosować 3.zabiegi po 0,5 kg/ha w odstępach około 7 dni: pierwszy w fazie 1-2 liści (BBCH 11-12), drugi w fazie 2-3 liści (BBCH 12-13), trzeci w fazie 4-6 liści cebuli (BBCH 14-16).

W Holandii środek jest zalecany w dawkach dzielonych, w 4 zabiegach. Pierwszy zabieg dawką 0,25 kg/ha wykonuje się po przejściu fazy flagi i ukazaniu się 1. liścia właściwego cebuli, gdy ma on długość 3-4 cm, drugi zabieg taką samą dawką – po 5 – 7 dniach. W kolejnych 2. zabiegach zwiększa się dawkę do 0,5 kg/ha. Łączna dawka wynosi 1,5kg/ha, i jest mniejsza od maksymalnej (1,66 kg/ha) zalecanej u nas w jednym zabiegu. W tych zabiegach zaleca się też Lentagran 45 WP w mieszaninie z chloroprofamem (0,5 l/ha) oraz pendimetaliną (0,5 l/ha). Stosowanie dawek dzielonych oraz mieszaniny z innymi herbicydami wydłuża okres ochrony cebuli przed chwastami i jest jedną z przyczyn uzyskiwania wyższych plonów np. w Holandii niż w Polsce.

Cebula słabo zakrywa międzyrzędzia aż do zbioru i dlatego problemem jest ”zachwaszczenie wtórne”- w drugiej połowie okresu wegetacji. Tu może nam pomóc Lentagran 45 WP, szczególnie przydatny do niszczenia, masowo występujących w tym czasie chwastów, takich jak: szarłat szorstki, żółtlica drobnokwiatowa i owłosiona, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, psianka czarna i wielu innych niewymienionych w etykiecie instrukcji – stosowania. Do chwastów odpornych należą gatunki jednoliścienne, fiołek polny i gorczyca polna.

Przeczytaj także: