Kontrolowanie warunków w szklarni – TSW 2015

Dnia 19 lutego 2015 roku w Hali EXPO, w ramach TSW 2015 odbędzie się konferencja prowadzona przez profesora Ryszarda Hołownickiego, IO Skierniewice. Wykłady obejmują tematyką zagadnienia dotyczące kontrolowania warunków panujących w szklarni podczas uprawy warzyw.

Program konferencji – Magazynowanie nadwyżek ciepła w uprawach pod osłonami, efekty i rozwiązania techniczne

13.30 – 13.50 – Racjonalna gospodarka energetyczna w uprawach pod osłonami – prof. Sławomir Kurpaska, UR Kraków

13.50 – 14.10 – Efekty energetyczne magazynowania nadwyżek ciepła w tunelach foliowych – dr Paweł Konopacki, IO Skierniewice

14.10 – 14.40 – Wpływ mikroklimatu na plon i jakość owoców pomidora i ogórka – dr Jacek Nowak, Dr Waldemar Kowalczyk, IO Skierniewice

PRZERWA

14.50 – 15.20 – Sterowanie wilgotnością powietrza w uprawach pod osłonami – prof. Waldemar Treder, IO Skierniewice

15.20 -15.40 – Wpływ temperatury na wzrost korzeni i mikrobiologię podłoży w uprawie pomidora i ogórka – prof. Lidia Sas-Paszt, IO Skierniewice

15.40 – 16.00 – Fotowoltaika jako źródło energii w uprawach pod osłonami – prof. Hubert Latała, UR Kraków