Konferencja Ziemniaczana 22.01.2021 – pytania i odpowiedzi

Dziękujemy za aktywny udział w Konferencji Ziemniaczanej, która odbyła się 22 stycznia.

Poniżej publikujemy odpowiedzi na pytania zadane na czacie przez uczestników.

1. Jak zwalczyć drutowca w ziemniakach?

W celu zwalczania drutowców można zastosować preparat Belem 0,8 MG. Preparat ten jest w formie mikrogranulatu, który należy aplikować bezpośrednio do gleby w bruzdę podczas sadzenia. Wykorzystuje się w tym celu aplikator do mikrogranulatu (np. firmy APV). Aby skuteczność zabiegu była jak najlepsza to na końcu rury spustowej należy zamontować odpowiedni dyfuzor (QDC DXP rozmiar L), który pomaga aby rozrzut produktu był równomierny.

2. Na stonkę co polecacie?

W celu zwalczania stonki ziemniaczanej można wykorzystać pakiet Carnazume, w którego skład wchodzą dwa produkty- Carnadine 200 SL i Cyperkill Max 500 EC. Inną propozycją jest preparat Boravi 50 WG (substancja fosmet). W ochronie można także wykorzystać insektycyd Coragen. Ważne jest aby naprzemiennie stosować różne produkty/substancje.

3. Jak podnieść skrobię w ziemniaku, wpływ formy nawozów N i K na to zagadnienie?

Na zawartość skrobi największy wpływ ma nawożenie potasem, forma siarczanowa zdecydowanie lepiej wpływa na gromadzenie skrobi niż chlorkowa, o ok. 1% więcej skrobi jest w ziemniakach nawożonych siarczanem potasu lub nawozami NPK na bazie siarczanu potasu. Drugim czynnikiem jest dobre zaopatrzenie w bor i mangan, które  aktywizują proces syntezy skrobi – nawozenie dolistne Bolero, mangan N Aloy, ASX Mn chelat manganu, VIFLO Mn. W przypadku  azotu ważniejsze jest aby nie przenawozić azotem i nie opóźniać aplikacji azotu. Najlepsza saletra amonowa .

4. Czym polecacie zaprawiać ziemniaki sadzeniaki?

Polecamy zaprawę Allstar, która zawiera substancję z grupy karboksyamidów- fluksapyroksad (xemium). Wg badań producenta zaprawy (BASF) poza rizoktoniozą ogranicza też antraknozę i parcha srebrzystego. Jest bezpieczna we wszystkich odmianach ziemniaka i nie powoduje opóźnienia wschodów.

5. Jak walczyć z nicieniami?

Do walki z nicieniami polecamy produkt Velum Prime od firmy Bayer. Posiada w składzie fluopyram, który wykazuje działanie nicieniobójcze, dając szybki i długotrwały efekt. Ważną cechą jest jego bezpieczny profil- zarówno dla środowiska jak i stosującego.

6. Czy zaprawianie zaprawiarką przy sadzarce jest skuteczne?

Zaprawianie podczas sadzenia jest oczywiście skuteczną metodą, powszechnie stosowaną przez wiele gospodarstw. Ważne jest aby zastosować prawidłową dawkę zaprawy i odpowiednią ilość wody (przy oprysku na bulwy 60-100 l/ha, a przy oprysku na glebę nawet do 200 l). Jeśli gospodarstwo posiada system Mafex, to bez wątpienia powinno tą metodą zaprawiać, pomimo że jest bardziej czasochłonna. Wówczas jest wyższe stężenie zaprawy (tutaj stosujemy niewielkie ilości wody 0,2-2 l na t sadzeniaka), więc mamy lepsze pokrycie bulwy zaprawą.

7. Zaprawianie czym i kiedy? Czy są jakieś naturalne metody walki z rizoktoniozą?

Polecamy zaprawę Allstar (substancja fluksapyroksad) do zaprawiania podczas sadzenia. Rizoktonioza w szczególności atakuje ziemniaki/kiełki gdy sadzimy je w zimną, nieogrzaną glebę, być może też zbyt głęboko. Wówczas wschody są spowolnione i łatwiej o infekcję ze strony patogena, dlatego podczas sadzenia należy zwrócić uwagę na te aspekty (temperatura gleby i głębokość sadzenia). Mamy w swojej ofercie środek biologiczny, niestety niezarejestrowany na chwilę obecną w ziemniaku. W doświadczeniach zaobserwowaliśmy dość wysoką skuteczność tego preparatu w zwalczaniu rizoktoniozy, więc możliwe że w przyszłości rejestracja zostanie poszerzona.

8. Czy podkiełkowane ziemniaki wczesne można zaprawiać podczas sadzenia?

Według etykiet dostępnych na rynku zapraw, nie można zaprawiać ziemniaków podkiełkowanych, natomiast doświadczenia producentów śor pokazują, że niektóre z nich (wg BASF także Allstar) są bezpieczne na kiełki, nie powodując ich „przypalenia”.

9. Zwalczanie psianki w ziemniaku.

Psianka czarna jest gatunkiem należącym do tej samej rodziny co ziemniak, więc zwalczanie jej w uprawie ziemniaka jest mocno utrudnione. Wykazuje wrażliwość na takie produkty jak Vernal 250 EC i średnią wrażliwość na Mandryl 500 SC (przy dawce 3 l/ha). Można zatem wypróbować mieszaninę Vernala z Mandrylem.

10. Czym zapobiegać, co stosować aby zabezpieczyć bulwy przed parchem?

Zależy o jakiego parcha Pan/Pani pyta. Jeśli o parcha srebrzystego, który jest powodowany przez grzyba, to działanie ograniczające mają zaprawy (np. Allstar), a także utrzymanie odpowiednich warunków w przechowalni (szybkie wysuszenie bulw po zbiorze, wilgotność <90%, temperatura 3-5oC, unikanie kondensacji pary wodnej), natomiast jeśli chodzi o parcha zwykłego, którego powoduje bakteria to tutaj brak chemicznych środków, które mogą przed nim zabezpieczyć. Ważna tu jest agrotechnika – uregulowanie odczynu gleby, nawozy fizjologicznie kwaśne, użyźniacze gleby, poprawić życie mikrobiologiczne w glebie, stosować obornik na jesień (nie wiosną), nawozy zielone typu gorczyca przyorywana na jesień, jeśli jest możliwość to nawadniać plantację w czasie tuberyzacji, stosować zdrowy sadzeniak i wybierać odmiany odporniejsze.

11. Jaki środek na chwasty w ziemniaku pod włókniną?

Do ochrony herbicydowej wczesnych ziemniaków, uprawianych pod agrowłókniną warto wybierać produkty, które wykazują wydłużony efekt działania jak np. Pendifin/Pendigan Strong oraz Vernal 250 EC. Można stworzyć mieszaninę tych dwóch preparatów w dawkach Pendifin 3 l/ha + Vernal 1-1,5 l/ha.

12. Co na rdest plamisty?

Rdest plamisty wykazuje średnią wrażliwość na takie produkty jak Mandryl 500 SC czy Pendifin/Pendigan Strong. Być może warto wykonać mieszaninę tych produktów w dawkach kolejno 2,5 l/ha + 3 l/ha, z dodatkiem Commandu (0,1 na lżejsze gleby, na cięższe do 0,2 l/ha).

13. Który ze sposobów jest najbardziej skuteczny w ograniczaniu parcha srebrzystego: zaprawa monceren pro allstar czy przechowywanie ziemniaków po zbiorze w chłodni czy jakieś inne sposoby?

Jeśli chodzi o zwalczanie parcha srebrzystego, to warto połączyć różne metody. Zarówno zaprawianie (np. Allstarem) ograniczy problem, ale także utrzymanie odpowiednich warunków w magazynie jest tu szczególnie istotne, gdyż patogen może rozprzestrzeniać się podczas przechowywania (należy zwrócić uwagę na szybkie wysuszenie bulw po zbiorze, brak skoków temperatur, wilgotność <90%, niska temperatura 3-5oC hamuje patogena, również trzeba unikać kondensacji pary wodnej).

14. Czym można zwalczyć pędraki?

W celu zwalczaniu szkodników glebowych można zastosować Belem 0,8 MG. Co prawda zarejestrowany jest przeciwko drutowcom, natomiast powinien sobie także poradzić z pędrakami czy rolnicami. Preparat ten jest w formie mikrogranulatu, który należy aplikować bezpośrednio do gleby w bruzdę podczas sadzenia. Wykorzystuje się w tym celu aplikator do mikrogranulatu (np. firmy APV). Aby skuteczność zabiegu była jak najlepsza to na końcu rury spustowej należy zamontować odpowiedni dyfuzor (QDC DXP rozmiar L), który pomaga aby rozrzut produktu był równomierny.

15. Czym skutecznie zwalczyć psiankę czarną?

Psianka czarna jest gatunkiem należącym do tej samej rodziny co ziemniak, więc zwalczanie jej w uprawie ziemniaka jest mocno utrudnione. Wykazuje wrażliwość na takie produkty jak Vernal 250 EC i średnią wrażliwość na Mandryl 500 SC (przy dawce 3 l/ha). Można zatem wypróbować mieszaninę Vernala z Mandrylem.

16. Co zastosować na niszczyka?

Do walki z nicieniami (niszczyk) można wybrać Voxamyl (substancja oksamyl). Można go stosować rzędowo do redliny w czasie sadzenia ziemniaków stosując aplikator do granulowanych Ś.O.R w dawce 10 kg/ha lub poprzez równomierny wysiew na powierzchni pola po czym wymieszać go z glebą (w tym przypadku dawka 40 kg/ha). W przypadku problemu z nicieniami prowadzącymi osiadły tryb życia (jak mątwiki) tutaj dobrym rozwiązaniem jest także Velum Prime od firmy Bayer. Posiada w składzie fluopyram, który wykazuje działanie nicieniobójcze, dając szybki i długotrwały efekt. Ważną cechą tego preparatu jest jego bezpieczny profil- zarówno dla środowiska jak i stosującego.

17. Czym zwalczać chwasty powschodowo we wczesnych odmianach ziemniaka (np. Riviera)?

Do zabiegów powschodowych w ziemniakach możliwe są produkty oparte na substancjach: rimsulfuron, metrybuzyna i bentazon, a więc wachlarz herbicydów jest mocno ograniczony. Dobrą mieszaniną w zabiegach pwschodowych jest Rim 25 WG w dawce 40 g/ha + Tuberon 0,3 kg/ha. Można także wykonać go w dawkach dzielonych Rim 20-25 g/ha + Tuberon 0,2-0,25 kg /ha i po kilku dniach powtórzyć zabieg. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na wrażliwość danej odmiany na metrybuzynę (takie informacje najlepiej uzyskiwać u producentów sadzeniaka). W odniesieniu do Riviery w opisie tej odmiany jest informacja, iż jest ona „odporna (7), reakcja na liściach, nie powoduje obniżki plonu”. Sugerowalibyśmy jednak aby pomyśleć o zabiegu przedwschodowym, gdyż tutaj jest więcej zarejestrowanych produktów/substancji, a zabieg powschodowy traktować jako ewentualną korektę. Do przedwschodowego zwalczania chwastów polecamy mieszaninę Mandrylu 500 SC w dawce 2-2,5 l/ha z Vernalem 1 l/ha.

18. Czym pryskać jeśli przykrywamy?

Do ochrony herbicydowej wczesnych ziemniaków, uprawianych pod agrowłókniną warto wybierać produkty, które wykazują wydłużony efekt działania jak np. Pendifin/Pendigan Strong oraz Vernal 250 EC. Można stworzyć mieszaninę tych dwóch preparatów w dawkach Pendifin 3 l/ha + Vernal 1-1,5 l/ha.

19. Czy Allstar można stosować na podkiełkowane ziemniaki?

Według etykiet dostępnych na rynku zapraw, nie można zaprawiać ziemniaków podkiełkowanych, natomiast doświadczenia producentów Ś.O.R. pokazują, że niektóre z nich (wg firmy BASF także Allstar) są bezpieczne na kiełki, nie powodując ich „przypalenia”.

20. Czy prowadzą państwo program zakupu aplikatora APV do Belem?

Informacje nt. zakupu aplikatora APV w linku poniżej:

http://www.techsad.pl/index.php/pl/oferta/rozsiewacze/202-aplikator-do-mikrogranulatow-apv-ps-120-m1-mg

21. Czy sadzeniaki pogryzione przez drutowca nadają do sadzenia po ich zaprawieniu?

Sadzeniak uszkodzony przez szkodniki może wykazywać obniżoną zdolność kiełkowania.

22. Kiedy używać Rosahumus a kiedy Petro w ziemniaku i na co zwracać uwagę i jakie dawki wg klas gleby?

Rosahumus i Petro  polecamy stosować w każdym gospodarstwie , w którym zawartość  próchnicy w glebach jest <2% oraz których nie stosuje się nawozów  organicznych. Oba nawozy poprawiają wykorzystanie składników pokarmowych z nawozów mineralnych NPK

Petro jest nawozem produkowanym na bazie obornika bydlęcego i kurzego wzbogaconym w kompleks Ryzea, kwasy humusowe oraz siarczan wapnia .Polecamy go stosować najbardziej na glebach silnie zdegradowanych i bardzo ubogich w substancje organiczną oraz ubogich w wapń odżywczy . Zalecana dawka 400-1000kg/ha, wymieszać z glebą .

Rosahumus zawiera bardzo  reaktywne kwasy humusowe, które są głównym składnikiem próchnicy. Przyspiesza rozkład resztek pożniwnych w kierunku humifikacji a nie tylko ich mineralizacji, aktywizuje życie biologiczne i  sprawność bioloiczna gleb . Najlepiej stosować go w formie oprysku gleby  w dawce 3-6kg/ha. Można też wymieszać z nawozami mineralnymi NPK.

23. Ile kosztuje aplikator do rozprowadzenia Belem?

Informacje nt. zakupu aplikatora APV w linku poniżej:

http://www.techsad.pl/index.php/pl/oferta/rozsiewacze/202-aplikator-do-mikrogranulatow-apv-ps-120-m1-mg

24. Co Pan sądzi o skuteczności nawożenia podgłównego azotem?

Efektywność nawożenia azotem uzależniona jest od wielu czynników – odczyn gleby, na glebach bardzo kwaśnych jest zdecydowanie niższa, zawartości próchnicy – im wyższa tym lepiej ponieważ w procesie mineralizacji próchnicy na glebach zasobnych w próchnicę uwalnianych jest do 80 kg azotu w okresie wegetacji, na czym korzystają głównie uprawy o długim okresie wegetacji, ilości i rozkładu opadów, zawartości potasu, siarki, miedzi i molibdenu w glebach.

W ziemniakach wczesnych zdecydowanie lepiej zastosować całe nawożenie azotem przed sadzeniem.

W odmianach późnych, przemysłowych 40-60 % azotu należy zastosować przed sadzeniem a pozostałą część pogłównie najpóźniej przed formowaniem redlin. Na glebach o pH <5,5 nie stosować siarczanu amonu i mocznika. Do nawożenia pogłównego azotem najlepiej stosować saletrę amonową lub RSM +CaTs + KTS. Ciekawym rozwiązaniem jest wprowadzenie do programów nawożenia azotem Rhizosum N plus w dawce 25 g/ha przed sadzeniem lub we wczesnych fazach rozwojowych ziemniaka. Bakterie Azotobacter salinestris wiążą wolny azot z powietrza i zapewniają dobre zaopatrzenie ziemniaków w całym okresie wegetacji, także w warunkach suszy, kiedy dostępność nawozów azotowych jest mocno ograniczona.

25. Niedobory mikro- i makroelementów a zawartość skrobi – czy tylko potas wpływa na zawartość?

Na zawartość skrobi największy wpływ ma nawożenie potasem, forma siarczanowa zdecydowanie lepiej wpływa na gromadzenie skrobi niż chlorkowa o ok. 1% więcej skrobi jest w ziemniakach nawożonych siarczanem potasu lub nawozami NPK na bazie siarczanu potasu. Drugim czynnikiem jest dobre zaopatrzenie w bor i mangan, które aktywizują proces syntezy skrobi – nawożenie dolistne Bolero, mangan N Aloy, ASX Mn chelat manganu, VIFLO Mn. W przypadku azotu ważniejsze jest aby nie przenawozić azotem i nie opóźniać aplikacji azotu. Najlepsza saletra amonowa.

26. Siarczan potasu wysiewać razem z polifoską?

Tak, siarczan potasu można stosować razem z nawozami NPK, można też zastosować nawozy bezchlorkowe np. Rosafert 12-12-17, 5-12-24. Część producentów stosuje też siarczan potasu pogłównie, przed obredleniem w dawce 100-150 kg/ha. W Belgii, Holandii stosowany jest też do nawożenia pogłównego Qrop complex Top K, w którym potas występuje w postaci saletry potasowej. Łatwiej rozpuszcza się w glebie i jest szybciej dostępny dla roślin.

27. Kiedy wysiewać PK wiosną czy jesienią?

Wszystko zależy od organizacji pracy w gospodarstwie, rodzaju gleb i warunków pogodowych . Osobiście polecam część nawozów PKMgS zastosować jesienią np. ASX pK plus a część wiosną w zespole uprawek przygotowujących pole pod sadzenie. Przy spodziewanych wysokich plonach można też zastosować nawożenie pogłówne np. Rosafert 12-12-7 lub Qrop complex.

28. Kiedy rozpocząć aplikację cynku w ziemniaku?

Cynk we wszystkich uprawach potrzebny jest na początku wegetacji , odpowiada za przemiany hormonalne w stożku wzrostu , dlatego pierwszy zabieg zastosować nawozami ,które zawierają cynk w formie tlenku cynku , np. Zinc  w dawce 0,5-1L/ha po wschodach ziemniaków, a jeżeli  deficyt cynku jest duży  wykonać opryski dolistne do zwarcia rzędów nawozami; ASX Zn , chelat cynku, VIFLO Zn lub ASX Complex.

29. Czy stosować sól potasową jesienią pod orkę? Czy można stosować łącznie pod orkę obornik z solą potasową?

Jeżeli stosowana jest sól potasowa to lepiej zastosować ją jesienią, można zastosować też nawóz ASX pK plus lub Potashplus, w których potas występuje w formie soli potasowej i część w postaci siarczanowej z Polysulphatu. Można te nawozy stosować z obornikiem pod orkę.

30. Czy całość azotu w postaci RSM można zastosować po sadzeniu przed formowaniem?

To zależy od sposobu i kierunku uprawy. W ziemniakach wczesnych zdecydowanie lepiej zastosować całość azotu przed sadzeniem. W odmianach późnych najlepiej podzielić nawożenie azotem 40-60% planowanej dawki azotu zastosować przed sadzeniem w nawozach NPK + saletra amonowa lub RSM a część pogłównie w postaci RSM przed formowaniem redlin, najlepiej razem z KTS + ASX Polifosforan amonu lub CaTs, które poprawiają wykorzystanie azotu i obniżają poziom azotanów w bulwach. RSM 50% azotu zawiera w postaci amidowej, która potrzebuje więcej czasu na przemiany w glebie i pobranie przez rośliny. Należy także pamiętać o tym, że RSM zakwasza glebę dlatego też powinien być stosowany na glebach o pH > 5,5. Polecam też wprowadzić do programów nawożenia azotem Rhizosum N plus w dawce 25g/ha, po wytworzeniu pokroju krzaka.

31. Kiedy zastosować potas?

Wszystko zależy od organizacji pracy w gospodarstwie, rodzaju gleb i warunków pogodowych. Osobiście polecam część nawozów potasowych zastosować jesienią razem z nawozami fosforowymi i magnezowymi np. ASX pK plus, Potashplus a część wiosną w zespole uprawek przygotowujących pole pod sadzenie – siarczan potasu, Patentkali, Rosafert 12-12-17, 5-12-24. Przy spodziewanych wysokich plonach można też zastosować nawożenie pogłówne przed formowaniem redlin np. siarczan potasu,  Rosafert 12-12-7 lub RSM + KTS tiosiarczan potasu, szczególnie w okresach deficytu wody ten zabieg jest szczególnie efektywny.

32. W jakiej formie najlepiej podać azot: saletrzak, mocznik czy saletra?

Wybór formy azotu powinien być uzależniony od odczynu gleby jaki jest na polach przeznaczonych pod ziemniaki. Na glebach kwaśnych o pH <5,5 należy ograniczyć stosowanie nawozów silnie zakwaszających glebę czyli mocznik i siarczan amonu oraz RSM a stosować saletrzak i saletrę amonową. Na glebach o pH > 5,5 warto wprowadzić do nawożwnia ziemniaków azotem Rhizosum N plus.

33. Jak nawozić ziemniaki przy zastosowaniu waszych produktów a także jakimi naturalnymi?

Dawki nawozów polecam ustalać w oparciu o analizy gleby.

Program nawożenia ziemniaków:

– poprawa żyzności gleb – Rosahumus 3-6kg/ha , Petro 330ST

– nawożenie NPKMg – ASX Corn, ASX pK plus, Potashplus, Rosafert 5-12-24, siarczan potasu, KTS

– nawożenie azotem saletra amonowa lub RSM łącznie z KTS+ ASX Polifosforan amonu lub RSM +CaTs +KTS. Polecam także wprowadzić do programu nawożenia azotem Rhizosum N plus w dawce 25g/ha

Nawozy Rosahumus, Rhizosum N plus posiadają świadectwa kwalifikacji do stosowania w rolnictwie ekologicznym wydane przez IUNG. Petro 330 ST też może być stosowane w rolnictwie ekologicznym  zgodnie z regulacją WE 889/2008.