Kalafiory i brokuły pod ochroną (cz.2)

W pierwszej części artykułu zostały przybliżone kwestie związane z ogólnymi wymaganiami klimatyczno-glebowymi brokułów i fot.10kalafiorów oraz najczęstsze problemy jakie mogą się pojawić w czasie uprawy tych warzyw. Autor w pierwszej części artykułu przedstawił również najczęstsze choroby grzybowe występujące na roślinach kapustnych oraz  możliwe sposoby ochrony. Natomiast w  2 części artykułu mogą Państwo dowiedzieć się jak zapobiec i zwalczyć choroby bakteryjne oraz jak skutecznie nawozić uprawę, aby zapobiec niedoborom pierwiastków plonotwórczych i uzyskać wysoki plon.

Patogeniczne bakterie

W przypadku brokułów i kalafiorów dosyć często na plantacjach można zaobserwować charakterystyczne objawy chorób powodowanych przez bakterie. Ich wystąpieniu sprzyja wysoka wilgotność i temperatura powietrza. Sprawcami tych chorób są bakterie należące do rodzaju Xanthomonas (czarna zgnilizna) oraz Erwinia i Pseudomonas (mokra zgnilizna oraz gnicie róż kalafiora). Główne objawy to przede wszystkim:

 • mokre gnicie róż kalafiora i brokułu w postaci nieregularnych plam,
 • charakterystyczny zapach „zgnilizny” na plantacji,
 •  na liściach wodniste, szare, nieregularne plamy.

Jednak obecnie nie ma jeszcze zarejestrowanych ś.o.r., dlatego też należy prowadzić efektywną ochronę wobec innych patogenów powodujących zasiedlanie i uszkodzenia tkanek, poprzez które patogeniczne bakterie mogą wnikać i wtórnie porażać rośliny.

Przed wyżej opisanymi patogenami należy wykorzystywać metody ochrony:

 • agrotechniczne (płodozmian, zmianowanie),
 • mechaniczne (usuwanie porażonych części roślin bądź całych roślin),
 • biologiczne (stosowanie preparatów na bazie mikroorganizmów antagonistycznych, wykorzystanie preparatów roślinnych, stosowanie preparatów zawierających wyciąg z alg morskich),
 • hodowlane (uprawa odmian odpornych lub tolerancyjnych),
 • fizyczne (parowanie gleby, solaryzacja podłoża, odkażanie materiału siewnego wysoką temperaturą).

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Brokuły i kalafiory, aby wytworzyły zadowalający plon w postaci dobrze wykształconych róż, muszą być dobrze dokarmione. Odpowiednie nawożenie jest ważne już na samym starcie w czasie produkcji rozsady,ponieważ dobrze przygotowana i zdrowa rozsada nie ma problemu z kontynuowaniem dalszego wzrostu po wysadzeniu.kostki

Nawożenie rozsady

Młodym roślinom brokułów i kalafiorów czasie trzeba zapewnić podstawowe pierwiastki plonotwórcze. Na tym etapie rozwoju rozsady, tj. w fazie 6–8 liści, powinniśmy :

 • zastosować dolistnie nawóz Rosafert 12-12-17-2 w dawce 100–400 kg/ha,
 •  po wysadzeniu rozsady zaleca się nawóz Rosaleaf 2 i 3 w dawce 2–4 kg/ha.
 • Rosaleaf 5 powinien być stosowany od fazy wiązania główekw dawce 2–4 kg/ha.

Jeżeli chcemy uzyskać wysokie plony o bardzo dobrej jakości, nie można narażać roślin na stres w postaci złych właściwości fizykochemicznych podłoża. Gleba powinna być zasobna w kwasy humusowe oraz próchnicę. W celu poprawimage descriptionienia jej żyzności i zasobności w składniki pokarmowe oraz przywrócenia jej odpowiedniej struktury należy zastosować Rosahumus i Delsol (stymulujący działanie bakterii antagonistycznych wobec patogenów). Rośliny w okresie intensywnego wzrostu wykazują zwiększone zapotrzebowanie na pierwiastki budulcowe. Można je dostarczyć, stosując kompleksowe, wieloskładnikowe nawozy dobrze rozpuszczalne w wodzie z serii:

 • Rosaleaf 1 w stężeniu 0,05–1,5%,rosaleafy
 • Rosasol 15-30-15 (stężenie: 0,005–0,15%)
 • Rosasol 8-50-12 w takim samym stężeniu.

Te nawozy polecane są również do stosowania dolistnego. W fazach intensywnego wzrostu generatywnego i wegetatywnego należy zastosować nawozy o wysokiej koncentracji pierwiastków plonotwórczych, jak Mikrostar Complex (0,5–1 kg/ha) + Agrocean Mg (3 l/ha) + Azofol (5–10 l/ha).mikrostar

Zobacz też: http://agrosimex.pl/doradcawarzywniczy/kalafiory-i-brokuly-pod-ochrona-cz-3/